Chuyển tiếp email

Để thiết lập chuyển tiếp email, hãy thực hiện các thao tác sau:

 1. Nhấp vào Miền của tôi trong thanh điều hướng và sau đó nhấp vào tên miền.
 2. Nhấp vào tab Email .
 3. Trong trường bên trái, nhập tên email bí danh (ví dụ: support) hoặc ký tự đại diện *.
  Lưu ý: * là ký tự đại diện đại diện cho bất kỳ địa chỉ nào bạn chưa đặt tên rõ ràng.
 4. Trong trường bên phải, nhập địa chỉ email người nhận (ví dụ: abc321@gmail.com). Bạn cũng có thể nhập địa chỉ của nhóm email (như Google Groups) để chuyển tiếp bí danh này tới nhiều người nhận.
  Nhấp để xem ví dụ

  Trong ví dụ này, toàn bộ email gửi tới support@documentationexample.net sẽ tự động được chuyển tiếp đến exampleuser.domains.larry@gmail.com

   

  Mẹo: Bạn có thể thêm nhiều địa chỉ người nhận cho một bí danh duy nhất bằng cách nhập địa chỉ của nhóm do bạn quản lý.

   

  Lưu ý: Nếu bạn nhập nhóm làm địa chỉ người nhận, hãy đảm bảo đặt quyền để "công chúng" hoặc "tất cả mọi người" đều có thể gửi email tới nhóm đó. Nếu không, nhóm sẽ không thể nhận được email chuyển tiếp. Xem phần Đặt quyền cơ bản trong trung tâm trợ giúp Google Groups.

 5. Nhấp vào nút Thêm (kết quả: tất cả các email gửi tới support@example.com sẽ được chuyển tiếp đến abc321@gmail.com).
 6. Google Domains sẽ gửi một email xác nhận đến địa chỉ người nhận. Làm theo hướng dẫn trong email để kích hoạt chuyển tiếp đến địa chỉ đó. Chuyển tiếp sẽ không bắt đầu cho đến khi bạn đã xác minh bạn sở hữu địa chỉ đó.

  Chuyển tiếp sẽ bắt đầu ngay lập tức và Google Domains sẽ không gửi email xác minh nếu:

  • Bạn đã xác minh chính địa chỉ email người nhận đó với Google Domains cho một bí danh email được chuyển tiếp khác.
  • Địa chỉ email người nhận giống với địa chỉ bạn dùng để đăng nhập Google Domains.

Lưu ý: Chuyển tiếp email sẽ chỉ hoạt động khi bạn sử dụng máy chủ định danh của Google.

Khi bạn thiết lập chuyển tiếp email, Google Domains tạo bản ghi tài nguyên MX. Bạn có thể xem những bản ghi này bằng cách mở bản ghi tổng hợp Chuyển tiếp email trên tab DNS .

     

Bước tiếp theo: Sau khi bạn đã thiết lập bí danh, bạn có thể kiểm tra chuyển tiếp email

Trợ giúp thêm ...

Giới thiệu về chuyển tiếp email

Chuyển tiếp email cho phép bạn thiết lập địa chỉ email bí danh. Địa chỉ email bí danh là một địa chỉ thay thế được dùng làm lựa chọn thay thế cho địa chỉ email thực. Tất cả thư gửi tới địa chỉ email bí danh sẽ được chuyển tiếp đến địa chỉ email thực.

Ví dụ: giả sử địa chỉ email thực của bạn là abc321@gmail.com. Đối với miền doanh nghiệp của bạn, example.com, bạn có thể tạo bí danh trông chuyên nghiệp hơn và nhắm mục tiêu đến một chức năng cụ thể như thông tin hoặc hỗ trợ chẳng hạn. Bí danh này sẽ được nối vào miền của bạn (example.com) để tạo thành một địa chỉ email mới mà bạn có thể hiển thị trên trang web: info@example.com hoặc support@example.com. Tất cả email gửi tới info@example.com hoặc support@example.com sẽ được chuyển tiếp đến abc321@gmail.com.

Bạn có thể tạo tối đa 100 địa chỉ bí danh. Sau khi tạo, bạn nên xác minh để đảm bảo địa chỉ bí danh hoạt động. Gửi một email kiểm tra bằng địa chỉ email bí danh và sau đó xác nhận rằng email kiểm tra được chuyển tiếp đến địa chỉ email hiện có của bạn (bạn có thể xem và mở email kiểm tra từ hộp thư đến). Bạn có thể sửa đổi địa chỉ bí danh bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng tùy chọn Chỉnh sửa và Xóa.

Lưu ý: Khi bạn thiết lập chuyển tiếp email, Google Domains tạo bản ghi tài nguyên MX cho bạn. Nếu sau đó bạn thay đổi các bản ghi tài nguyên MX này, chuyển tiếp email sẽ bị phá vỡ.

Giới thiệu về chuyển tiếp email ký tự đại diện

* là ký tự đại diện đại diện cho bất kỳ địa chỉ nào bạn chưa đặt tên rõ ràng. Chẳng hạn, hãy tưởng tượng bạn đã thiết lập tùy chọn chuyển tiếp email sau:

 • "sales" chuyển tiếp đến larry@example.com - email gửi tới sales@<yourdomain> sẽ được gửi tới larry.
 • "support" chuyển tiếp đến yu@example.com - email gửi tới support@<yourdomain> sẽ được gửi tới yu.
 • "*" chuyển tiếp đến roberto@example.com - email gửi tới tất cả các địa chỉ khác, chẳng hạn như asdf@<yourdomain> và test@<yourdomain> sẽ được gửi tới roberto.

Về cơ bản, việc sử dụng ký tự đại diện cung cấp cho bạn số bí danh email vô hạn, tất cả được chuyển tiếp đến một địa chỉ duy nhất.

Gửi email từ địa chỉ email được chuyển tiếp của bạn

Nhiều hệ thống email sẽ cho phép bạn gửi email bằng địa chỉ email được chuyển tiếp dưới dạng địa chỉ "Từ".

Từ Gmail

Nếu bạn là Người dùng Gmail, bạn có thể sử dụng tính năng Gửi thư bằng địa chỉ:

Tổng quan

Thiết lập Gửi thư bằng địa chỉ cho bí danh email được chuyển tiếp yêu cầu:

 • Đầu tiên, thiết lập Mật khẩu ứng dụng cho tài khoản Gmail của bạn để cho phép bạn sử dụng máy chủ SMTP của Gmail một cách an toàn.

 • Tiếp đến, thêm bí danh dưới dạng một tài khoản cho hộp thư đến Gmail của bạn.

 • Thứ ba, đặt máy chủ SMTP của Gmail làm máy chủ thư cho các bí danh được chuyển tiếp của bạn, sử dụng Mật khẩu ứng dụng đã tạo.

Quy trình

 1. Đăng nhập tài khoản Gmail bạn dùng để chuyển tiếp thư đến đó (trong ví dụ này, tài khoản là exampleuser.domains.xu@gmail.com).
 2. Trong Gmail, nhấp vào tên người dùng hoặc biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải để hiển thị menu người dùng.

   
 3. Nhấp vào Tài khoản của tôi.
 4. Trong màn hình tài khoản Google, bên dưới Đăng nhập và bảo mật, nhấp vào Đăng nhập vào Google.

   
 5. Trong hộp Phương thức mật khẩu và đăng nhập, nhấp vào Mật khẩu ứng dụng.

  Bạn có thể được yêu cầu nhập lại mật khẩu của bạn tại thời điểm này.

  Lưu ý: Bạn phải bật Xác minh 2 bước để tùy chọn Mật khẩu ứng dụng hiển thị. Nếu chưa bật, hãy nhấp vào Xác minh 2 bước và bật xác minh 2 bước. Sau đó, tiếp tục đặt Mật khẩu ứng dụng.

 6. Trong hộp Mật khẩu ứng dụng, chọn Thư cho ứng dụng, chọn Khác cho thiết bị.

   
 7. Nhập tên miền của bạn cho thiết bị “khác” và nhấp vào Tạo.

   
 8. Hộp Mật khẩu ứng dụng đã tạo sẽ hiển thị mật khẩu dài 16 ký tự. Sao chép mật khẩu này. Bạn sẽ cần mật khẩu này khi thêm tài khoản gửi bằng địa chỉ (được chuyển tiếp) mới.

   
 9. Trở lại màn hình Gmail.
 10. Ở góc trên cùng bên phải, nhấp vào nút Cài đặt.

   
 11. Chọn Cài đặt từ menu thả xuống.
 12. Trong màn hình Cài đặt, nhấp vào tab Tài khoản và nhập.
 13. Cuộn xuống phần Gửi thư bằng địa chỉ và nhấp vào Thêm một địa chỉ email khác mà bạn sở hữu.
 14. Trong hộp Thêm một địa chỉ email khác đầu tiên, nhập tên bạn muốn người nhận email nhìn thấy (như “Support Team” hoặc “Sales” hay bất kỳ tên nào khác cho liên hệ này) và địa chỉ email được chuyển tiếp mà bạn đang thiết lập.

   
 15. Nhấp vào Bước tiếp theo.
 16. Trong hộp Thêm một địa chỉ email khác thứ hai, thay đổi giá trị trong trường để nhập thông tin sau:
  • Máy chủ SMTP: smtp.gmail.com
  • Cổng: 465
  • Tên người dùng: Tài khoản gmail của bạn (tài khoản bạn dùng để đăng nhập)
  • Mật khẩu: Mật khẩu ứng dụng đã tạo được bạn sao chép ở Bước 8.
 17. Nhấp vào Thêm tài khoản. Nếu bạn nhìn thấy thông báo lỗi, hãy kiểm tra để đảm bảo bạn đã nhập chính xác Máy chủ SMTP, Cổng, Tên người dùng và Mật khẩu.
 18. Sau khi bạn đã thêm thành công tài khoản, hãy trở lại Gmail. Bạn sẽ nhìn thấy thông báo từ Nhóm Gmail với chủ đề Xác nhận Gmail: Gửi thư bằng địa chỉ và địa chỉ bạn vừa thêm. Làm theo hướng dẫn trong thư để xác nhận địa chỉ email.
 19. Khi bạn gửi thư từ tài khoản Gmail, nhấp vào hình tam giác bên cạnh địa chỉ Từ để chọn gửi thư từ tài khoản bạn vừa thêm.

   

Để biết thêm thông tin về Mật khẩu ứng dụng trong Gmail, hãy xem phần Chủ đề trong trung tâm trợ giúp Gmail: "Đăng nhập bằng Mật khẩu ứng dụng"

Để biết thêm thông tin về cách gửi thư từ địa chỉ được chuyển tiếp của bạn trong Gmail, hãy xem phần Chủ đề trong trung tâm trợ giúp Gmail: "Gửi thư từ một địa chỉ hoặc bí danh khác"

Lưu ý: Nếu bạn là người dùng G Suite, quản trị viên G Suite sẽ phải thêm ứng dụng và tạo mật khẩu ứng dụng mà bạn cần trong bước 16.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?