Chuyển tiếp email

Tính năng chuyển tiếp email cho phép bạn tạo địa chỉ email bổ sung (“email đại diện”) để nhận email. Bạn có thể tạo tối đa 100 email đại diện cho miền của mình mà không phải trả phí. 

Ví dụ: địa chỉ email của Miriam là miriam@gmail.com. Miriam tạo một email đại diện cho công việc để khách hàng gửi thư đến tên doanh nghiệp của cô là info@miriamsbakery.com. Tính năng chuyển tiếp email của Google sẽ chuyển tiếp tất cả email mà Miriam nhận được từ địa chỉ info@miriamsbakery.com sang địa chỉ miriam@gmail.com. Như vậy, Miram có thể kiểm tra cả email công việc và email cá nhân tại cùng một nơi.

Bước 1: Thiết lập tính năng chuyển tiếp email

  1. Trên máy tính, hãy đăng nhập vào Google Domains.
  2. Nhấp vào tên miền của bạn.
  3. Mở Trình đơn Trình đơn.
  4. Nhấp vào Email.
  5. Trong phần “Chuyển tiếp email”, hãy nhập tên của địa chỉ email bí danh và địa chỉ email người nhận hiện có.
  6. Nhấp vào Thêm.

Thiết lập tính năng chuyển tiếp email với máy chủ định danh tùy chỉnh

Nếu bạn sử dụng máy chủ định danh của Google, Google Domains sẽ tự động tạo các bản ghi trao đổi thư (bản ghi MX) bắt buộc để tính năng chuyển tiếp email hoạt động.

Nếu bạn đang sử dụng máy chủ định danh tùy chỉnh và muốn sử dụng tính năng chuyển tiếp email của Google Domains, hãy tìm hiểu cách thiết lập tính năng chuyển tiếp email với máy chủ định danh tùy chỉnh. 

Bước 2: Kích hoạt tính năng chuyển tiếp email

Google Domains gửi email xác nhận một lần đến địa chỉ email người nhận mà bạn đã nhập ở Bước 1. Hãy làm theo hướng dẫn trong email đó để kích hoạt tính năng chuyển tiếp email. 

Có thể bạn sẽ không nhận được email xác nhận và quá trình chuyển tiếp email sẽ bắt đầu ngay lập tức nếu:

  • Trước đây, bạn đã xác minh địa chỉ email người nhận thông qua Google Domains cho một bí danh email khác đã thiết lập để chuyển tiếp.
  • Địa chỉ email người nhận giống với địa chỉ bạn dùng để đăng nhập vào Google Domains.

Gửi email từ email đại diện

Nếu địa chỉ email chính của bạn là địa chỉ Gmail, bạn có thể làm cho người nhận nghĩ rằng bạn đang gửi email từ email đại diện đã tạo. Tìm hiểu cách gửi email từ một email đại diện.​

Nếu bạn gửi email từ tài khoản Gmail đến địa chỉ email tùy chỉnh của miền, Gmail có thể tự động lưu trữ thư vì người gửi và người nhận giống nhau. Hãy điều chỉnh thông tin cài đặt của Gmail để tạo bộ lọc giúp tránh tình trạng này.

Mẹo chuyển tiếp email

Thử nghiệm tính năng chuyển tiếp email

Sau khi bạn thiết lập và kích hoạt tính năng chuyển tiếp email, hãy gửi email đến email đại diện mới tạo. 

Mẹo: Để xem email được chuyển tiếp trong hộp thư đến chính, hãy gửi email đó từ một địa chỉ email khác hoặc kiểm tra thư mục Đã gửi.  Tìm hiểu lý do bạn không thấy email được chuyển tiếp trong hộp thư đến của mình.

Chuyển tiếp nhiều email đại diện đến một email người nhận duy nhất
Bạn chỉ nên nhập biểu tượng ngôi sao “*” làm tên địa chỉ email đại diện thay vì nhập tất cả các email đại diện mà bạn muốn dùng. Biểu tượng ngôi sao cho biết rằng bất kỳ từ nào đứng trước phần @tên_miền đều sẽ chuyển tiếp đến địa chỉ email chính của bạn. Ví dụ: support@miriamsbakery.com, info@miriamsbakery.com và press@miriamsbakery.com đều sẽ chuyển tiếp email đến miriam.example@gmail.com nếu bạn đặt *@miriamsbakery.com.
Chuyển tiếp email đến nhiều người
Tạo một nhóm Google bao gồm địa chỉ email của các cá nhân và sử dụng email đại diện nhóm đó làm địa chỉ email người nhận. Đặt quyền truy cập của nhóm thành "công cộng" hoặc "mọi người" để ai cũng có thể gửi email tới nhóm này.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?