Vidarebefordran av e-post

Så här konfigurerar du vidarebefordran av e-post:

 1. Klicka på Mina domäner i navigeringslisten och klicka på domännamnet.
 2. Klicka på fliken E-post .
 3. I det vänstra fältet anger du ditt alias (till exempel support) eller en asterisk *.
  Obs! * är ett jokertecken som representerar alla adresser du inte uttryckligen angett.
 4. I det högra fältet anger du mottagarens e-postadress (till exempel abc321@gmail.com). Du kan också ange adressen till en e-postgrupp (t.ex. Google Grupper) om du vill vidarebefordra aliaset till fler än en mottagare.
  Klicka för att se ett exempel.

  I det här exemplet blir all e-post som skickas till support@documentationexample.net automatiskt vidarebefordrad till exampleuser.domains.lasse@gmail.com

   

  Tips: Du kan lägga till flera mottagaradresser till ett enda alias genom att ange adressen till en grupp du hanterar.

   

  Obs! Om du anger en grupp som mottagaradress ska du se till att ställa in behörigheten så att ”offentlig” eller ”alla” kan skicka e-post till gruppen. Annars kan inte gruppen ta emot vidarebefordrade e-postmeddelanden. Se Ange grundläggande behörighet i hjälpcentret för Google Grupper.

 5. Klicka på knappen Lägg till (resultat: alla e-postmeddelanden adresserade till support@example.com vidarebefordras till abc321@gmail.com).
 6. Google Domains skickar en e-postbekräftelse till mottagaradressen. Följ instruktionerna i meddelandet om du vill aktivera vidarebefordran till den adressen. Vidarebefordran börjar inte förrän du har bekräftat att du äger adressen.

  Vidarebefordran börjar omedelbart och Google Domains skickar inget bekräftelsemeddelande i följande fall:

  • Du har redan bekräftat samma mottagaradress med Google Domains för ett annat vidarebefordrat e-postalias.
  • Mottagaradressen är samma adress som du använder för att logga in på Google Domains.

Obs! Vidarebefordran av e-post fungerar bara när du använder Googles namnservrar.

När du konfigurerar vidarebefordran av e-post skapas MX-resursposter i Google Domains. Du kan se posterna genom att öppna den syntetiska posten Vidarebefordra e-post på fliken DNS .

     

Nästa steg: När du har ställt in aliaset kan du testa vidarebefordran av e-post

Mer hjälp

Om vidarebefordran av e-post

Med vidarebefordran av e-post kan du ställa in e-postalias. Ett e-postalias är en alternativ adress som används istället för en riktig e-postadress. Alla e-postmeddelanden som skickas till e-postaliaset vidarebefordras till den riktiga e-postadressen.

Anta till exempel att din riktiga e-postadress är abc321@gmail.com. För din företagsdomän, example.com, kan du skapa ett alias som ser mer professionellt ut och har en särskild funktion, till exempel info eller support. Aliaset läggs till i domännamnet (example.com) och bildar en ny e-postadress som du kan visa på webbplatsen: info@example.com eller support@example.com. Alla e-postmeddelanden som skickas till info@example.com eller support@example.com vidarebefordras till abc321@gmail.com.

Du kan skapa upp till 100 aliasadresser. När du har skapat en aliasadress är det bra att kontrollera att den fungerar. Skicka ett testmeddelande till aliasadressen och bekräfta sedan att testmeddelandet vidarebefordrats till din befintliga e-postadress (du ska kunna se och öppna testmeddelandet i inkorgen). Du kan ändra en aliasadress när du vill med alternativen Redigera och Radera.

Obs! När du konfigurerar vidarebefordran av e-post skapas MX-resursposter i Google Domains. Om du därefter ändrar MX-resursposterna slutar vidarebefordran att fungera.

Om vidarebefordran av e-post med jokertecken

* är ett jokertecken som representerar alla adresser du inte uttryckligen angett. Tänk dig att du har ställt in följande vidarebefordran av e-post:

 • ”forsaljning” vidarebefordras till lasse@example.com – e-post till forsaljning@<dindomän> kommer till Lasse.
 • ”support” vidarebefordras till yu@example.com – e-post till support@<dindomän> kommer till Yu.
 • *” vidarebefordras till robert@example.com – e-post till alla andra adresser, till exempel asdf@<dindomän> och test@<dindomän> kommer till Robert.

Om du använder ett jokertecken vidarebefordras praktiskt taget ett oändligt antal e-postalias till en enda adress.

Skicka e-post från en vidarebefordrad e-postadress

I många e-postsystem kan du skicka e-postmeddelanden med din vidarebefordrade e-postadress som avsändaradress.

Från Gmail

Om du använder Gmail kan du använda funktionen Skicka e-post som:

Översikt

Om du vill konfigurera Skicka e-post som för ett vidarebefordrat e-postalias behöver du göra följande:

 • Först behöver du fixa ett applösenord till ditt Gmail-konto så att du kan använda Gmails SMTP-servrar säkert.

 • Sedan ska du lägga till aliaset som ett konto i din Gmail-inkorg.

 • Till sist ställer du in Gmails SMTP-server som e-postserver för ditt vidarebefordrade alias med det genererade applösenordet.

Procedur

 1. Logga in på det Gmail-konto du vidarebefordrar e-post till (i det här exemplet används kontot exampleuser.domains.xu@gmail.com).
 2. I Gmail klickar du på ditt användarnamn eller användarikonen uppe till höger för att öppna användarmenyn.

   
 3. Klicka på Mitt konto.
 4. På Google-kontoskärmen, under Inloggning och säkerhet, klickar du på Logga in på Google.

   
 5. I rutan Lösenord och inloggningsmetod klickar du på Applösenord.

  Du kan bli ombedd att ange lösenordet igen.

  Obs! Tvåstegsverifiering måste vara aktiverat för att alternativet Applösenord ska vara tillgängligt. Om det inte är tillgängligt klickar du på Tvåstegsverifiering och aktiverar tvåstegsverifiering. Sedan kan du ställa in Applösenord.

 6. I rutan Applösenord väljer du E-post som app och Annan som enhet.

   
 7. Skriv in namnet på din domän för enheten och klicka på Skapa.

   
 8. Det visas ett lösenord på 16 tecken. Kopiera lösenordet. Du behöver det när du lägger till ditt nya (vidarebefordrade) ”skicka som”-konto.

   
 9. Återgå till Gmail-skärmen.
 10. Klicka på Inställningar uppe till höger.

   
 11. Välj Inställningar i rullgardinsmenyn.
 12. På skärmen Inställningar klickar du på fliken Konton och import.
 13. Rulla ner till Skicka e-post som och klicka på Lägg till en annan e-postadress du äger.
 14. I den första Lägg till en annan e-postadress-rutan anger du det namn du vill att e-postmeddelandets mottagare ska se (till exempel ”Supporten” eller ”Försäljning” eller något annat namn på kontakten) och den vidarebefordrade e-postadress du konfigurerar.

   
 15. Klicka på Nästa steg.
 16. I den andra Lägg till en annan e-postadress-rutan ska du ändra värdena i fälten till följande:
  • SMTP-server: smtp.gmail.com
  • Port: 465
  • Användarnamn: Ditt Gmail-konto (det du är inloggad på)
  • Lösenord: Det genererade applösenordet som du kopierade i steg 8.
 17. Klicka på Lägg till konto. Om du får ett felmeddelande ska du kontrollera att du har angett SMTP-server, port, användarnamn och lösenord korrekt.
 18. När du har lagt till kontot ska du återvända till Gmail. Det bör finnas ett meddelande från Gmail-teamet med ämnet Gmail-bekräftelse: skicka e-post som och den adress du just har lagt till. Följ instruktionerna i meddelandet och bekräfta e-postadressen.
 19. När du skickar e-post från ditt Gmail-konto klickar du på triangeln bredvid din Från-adress och väljer att skicka meddelandet från det konto du just har lagt till.

   

Läs mer om applösenord i Gmail i avsnittet Logga in med applösenord i Gmails hjälpcenter.

Mer information om hur du skickar e-post från din vidarebefordrade adress i Gmail finns i avsnittet Skicka e-post från en annan adress eller ett alias i Gmails hjälpcenter.

Obs! Om du är en G Suite-användare måste G Suite-administratören lägga till appen och skapa applösenordet som du behöver i steg 16.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?