Videresending av e-post

Gjør følgende for å konfigurere videresending av e-post:

 1. Klikk på Mine domener i navigasjonsfeltet og så på domenenavnet.
 2. Klikk på E-post-fanen .
 3. Oppgi navnet på aliasadressen (f.eks. «brukerstøtte») eller et jokertegn * i feltet til venstre.
  Merk: * er et jokertegn som representerer eventuelle adresser du ikke eksplisitt har navngitt.
 4. Oppgi mottakerens e-postadresse (f.eks. abc321@gmail.com) i feltet til høyre. Du kan også oppgi adressen for en e-postgruppe (f.eks. Google Grupper) hvis du vil videresende dette aliaset til flere enn én mottaker.
  Klikk her for å se et eksempel

  I dette eksempelet blir alle e-poster som sendes til brukerstøtte@dokumentasjonseksempel.net, automatisk videresendt til eksempelbruker.domener.larry@gmail.com

   

  Tips: Du kan legge til flere mottakeradresser i ett enkelt alias ved å oppgi adressen for en gruppe du administrerer.

   

  Merk: Hvis du oppgir en gruppe som mottakeradressen, må du angi tillatelser for hvem som kan sende e-poster til gruppen – «offentlig» eller «alle». Ellers kan ikke gruppen motta e-poster som videresendes. Les artikkelen Angi grunnleggende tillatelser i brukerstøtten for Google Grupper.

 5. Klikk på Legg til-knappen (resulterer i at alle e-poster adressert til brukerstøtte@example.com blir videresendt til abc321@gmail.com).
 6. Google Domains sender en e-postbekreftelse til mottakeradressen. Følg veiledningen i e-posten for å aktivere videresending til denne e-postadressen. Du må bekrefte din egen adresse før videresendingen begynner.

  Videresendingen begynner umiddelbart, og Google Domains kommer ikke til å sende deg noen e-postbekreftelse dersom følgende er tilfellet:

  • Du har allerede bekreftet den samme mottakeradressen med Google Domains for et annet videresendt e-postalias.
  • Mottakeradressen er den samme adressen du logger på Google Domains med.

Merk: Videresending av e-post fungerer utelukkende om du bruker Google-navnetjenerne.

Når du konfigurerer videresending av e-post, oppretter Google Domains MX-ressursposter. Du kan se disse postene ved å åpne den syntetiske posten for videresending av e-postDNS-fanen .

     

Neste trinn: Når du har konfigurert aliaset, kan du teste ut videresending av e-post

Mer hjelp

Om videresending av e-post

Med videresending av e-post kan du konfigurere aliasadresser for e-post. En aliasadresse er en alternativ adresse som brukes som erstatning for en faktisk e-postadresse. Det er den reelle e-postadressen som mottar alle e-postene som sendes til aliasadressen.

Tenk deg for eksempel at abc321@gmail.com er den faktiske e-postadressen din. For bedriftsdomenet ditt – example.com – kan du opprette et alias med et mer profesjonelt utseende og målrette adressen mot en bestemt funksjon, som brukerstøtten eller sider med mer informasjon. Aliaset blir føyd til domenet ditt (example.com) for å danne en ny e-postadresse du kan vise på nettstedet ditt: informasjon@example.com eller brukerstøtte@example.com. Alle e-poster som sendes til informasjon@example.com eller brukerstøtte@example.com, blir videresendt til abc321@gmail.com.

Du kan opprette inntil 100 aliasadresser. Når du har opprettet slike adresser, kan det være lurt å få bekreftet at de faktisk fungerer. Send en e-post til den aktuelle aliasadressen, så kan du se hvorvidt test-e-posten blir videresendt til den eksisterende e-postadressen din (du skal kunne se og åpne denne test-e-posten i innboksen). Med «Endre»- og «Slett»-alternativet kan du når som helst endre aliasadresser.

Merk: Når du konfigurerer videresending av e-post, oppretter Google Domains MX-ressursposter for deg. Hvis du senere endrer disse MX-ressurspostene, slutter videresendingen av e-post å fungere.

Om videresending av e-post med jokertegn

* er et jokertegn som representerer eventuelle adresser du ikke uttrykkelig har navngitt. Tenk deg at du for eksempel har konfigurert videresending av e-post på denne måten:

 • «salg» skal videresendes til lars@example.com – e-post til salg@<dittdomene> blir levert til Lars.
 • «brukerstøtte» skal videresendes til geir@example.com – e-post til brukerstøtte@<dittdomene> blir levert til Geir.
 • «*» skal videresendes til roberto@example.com – e-post som sendes til alle andre adresser, for eksempel til asdf@<dittdomene> samt test@<dittdomene>, blir levert til Roberto.

Med jokertegn kan du med andre ord ha et uendelig antall aliaser der all e-post blir videresendt til én adresse.

E-postsending fra adressen du får e-post videresendt til

I mange e-postsystemer kan du sende e-post der adressen du får videresendt e-post til, fremgår som avsenderadresse i «Fra»-feltet.

Fra Gmail

Hvis du er Gmail-bruker, kan du bruke Send e-post som-funksjonen:

Oversikt

Følgende kreves for at du skal kunne konfigurere Send e-post som for et alias e-post videresendes til:

 • Du må først konfigurere et app-passord for Gmail-kontoen din, slik at du kan bruke SMTP-tjenerne til Gmail på sikkert vis.

 • Deretter må du legge til aliaset som konto i Gmail-innboksen din.

 • Trinn tre er å angi SMTP-tjeneren til Gmail som e-posttjener for aliaset e-post skal videresendes til, og her må du bruke app-passordet du genererte.

Fremgangsmåte

 1. Logg på Gmail-kontoen du videresender e-post til (i dette eksempelet er kontoen exampleuser.domains.xu@gmail.com).
 2. Åpne brukermenyen ved å klikke på brukernavnet ditt i Gmail eller på brukerikonet oppe til høyre.

   
 3. Klikk på Min konto.
 4. Klikk på Google-pålogging under Pålogging og sikkerhet på Google-kontosiden.

   
 5. Klikk på App-passord i Passord og påloggingsmetode.

  På dette punktet kan du bli bedt om å oppgi passordet ditt på nytt.

  Merk: Du må ha slått på 2-trinns bekreftelse for at «App-passord»-alternativet skal være tilgjengelig. Hvis det ikke er det, kan du klikke på 2-trinns bekreftelse og slå på denne funksjonen. Deretter kan du gå videre og angi app-passordet.

 6. Velg E-post for appen i «App-passord»-feltet, og velg Annet for enheten.

   
 7. Oppgi navnet på domenet ditt for «annet»-enheten, og klikk på «Generer».

   
 8. I «Generert app-passord»-feltet kan du nå se et passord bestående av 16 tegn. Kopiér dette passordet. Du må ha det tilgjengelig når du skal legge til den nye «send som»-kontoen (videresendte kontoen).

   
 9. Gå tilbake til Gmail-siden.
 10. Klikk på Innstillinger-knappen øverst til høyre.

   
 11. Velg Innstillinger fra rullegardinmenyen.
 12. Klikk på Kontoer og import-fanen på Innstillinger-siden.
 13. Rull ned til Send e-post som, og klikk på Legg til en annen e-postadresse du eier.
 14. Legg inn navnet du vil at mottakerne av e-posten din skal se (f. eks. «Brukerstøtte» eller «Salg» eller et hvilket som helst annet navn på denne kontakten), samt e-postadressen du konfigurerer videresending av e-post til, i det første Legg til en annen e-postadresse-feltet.

   
 15. Klikk på Neste trinn.
 16. Endre verdiene i det andre Legg til en annen e-postadresse-feltet til følgende:
  • SMTP-tjener: smtp.gmail.com
  • Port: 465
  • Brukernavn: Gmail-kontoen din (den du nå er pålogget som)
  • Passord: det genererte app-passordet du kopierte i trinn 8
 17. Klikk på Legg til konto. Hvis du ser en feilmelding, må du kontrollere at du har oppgitt riktig informasjon i feltene «SMTP-tjener», «Port», «Brukernavn» og «Passord».
 18. Gå tilbake til Gmail når du har fått lagt til kontoen. Der skal du få se en melding fra Gmail med emnet Gmail-bekreftelse: Send e-post som samt adressen du nylig la til. Følg veiledningen i meldingen for å bekrefte e-postadressen.
 19. Klikk på trekanten ved siden av Fra-adressen din når du sender e-post fra Gmail-kontoen din, og velg å sende e-posten fra kontoen du nylig la til.

   

Du kan finne ut mer om app-passord i Gmail i brukerstøtten for Gmail – under emnet «Logg på med app-passord»

Du kan finne ut mer om sending av e-post fra den videresendte adressen din i Gmail i brukerstøtten for Gmail – under emnet «Send e-post fra en annen adresse eller et annet alias»

Merk: Hvis du er G Suite-bruker, må G Suite-administratoren legge til appen og generere passordet du trenger i trinn 16.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?