E-mail doorsturen

Ga als volgt te werk om het doorsturen van e-mail in te stellen:

 1. Klik in de navigatiebalk op Mijn domeinen en vervolgens op de domeinnaam.
 2. Klik op het tabblad E-mail .
 3. Typ in het linkerveld de alias van het e-mailadres (bijvoorbeeld 'support') of het jokerteken *.
  Opmerking: Het jokerteken * staat voor elk adres dat niet expliciet wordt genoemd.
 4. Typ in het rechterveld het e-mailadres waarnaar moet worden doorgestuurd (bijvoorbeeld abc321@gmail.com). U kunt ook het adres van een e-mailgroep invullen (bijvoorbeeld van een Google-discussiegroep) als u e-mail van de alias naar meerdere adressen wilt doorsturen.
  Klik hier om een voorbeeld te bekijken

  In dit voorbeeld wordt alle e-mail aan support@documentationexample.net automatisch doorgestuurd naar exampleuser.domains.larry@gmail.com

   

  Tip: U kunt aan één alias meerdere ontvangende adressen toevoegen door het adres in te vullen van een groep die u beheert.

   

  Opmerking: Wanneer u een groep invult als ontvangend adres, moet u de rechten voor het posten van berichten in de groep instellen op 'algemeen' of 'iedereen'. Als u dat niet doet, kan de groep geen doorgestuurde e-mails ontvangen. In het Helpcentrum voor Google Discussiegroepen staat hoe u deze basisrechten instelt.

 5. Klik op de knop Toevoegen (resultaat: alle e-mails aan support@example.com worden voortaan doorgestuurd naar abc321@gmail.com).
 6. Google Domains stuurt een verificatiebericht naar het ontvangende e-mailadres. Volg de instructies in deze e-mail om het doorsturen naar dat adres te bevestigen. Het doorsturen begint pas nadat u heeft bevestigd dat u eigenaar van het adres bent.

  In de volgende gevallen begint het doorsturen onmiddellijk, zonder verificatiebericht van Google Domains:

  • U heeft hetzelfde ontvangende adres al bij Google Domains geverifieerd voor een andere e-mailalias waarvoor doorsturen is ingeschakeld.
  • Het ontvangende adres is hetzelfde als het adres waarmee u inlogt bij Google Domains.

Opmerking: E-mail doorsturen werkt alleen als u de naamservers van Google gebruikt.

Wanneer u e-mail doorsturen instelt, maakt Google Domains MX-bronrecords. Deze records kunt u weergeven door de synthetische record E-mail doorsturen te openen op het tabblad DNS .

     

Volgende stap: Wanneer u de alias heeft ingesteld, kunt u het doorsturen van e-mail testen

Meer hulp...

Over e-mail doorsturen

Als u e-mail doorstuurt, kunt u gebruikmaken van e-mailaliassen. Een e-mailalias is een alternatief e-mailadres dat u in plaats van een werkelijk adres gebruikt. Alle e-mail die wordt verzonden naar de alias, wordt dan doorgestuurd naar dat werkelijke adres.

Stel dat uw werkelijke e-mailadres abc321@gmail.com is. U kunt dan voor uw zakelijke domein, example.com, een alias maken dat er professioneler uitziet en een bepaalde functie heeft, zoals informatievoorziening of ondersteuning. Deze alias wordt aan uw domein (example.com) toegevoegd, en zo ontstaat er een nieuw e-mailadres dat u kunt tonen op uw website: info@example.com of support@example.com. Alle e-mails aan info@example.com of support@example.com worden vervolgens doorgestuurd naar abc321@gmail.com.

U kunt maximaal 100 e-mailaliassen maken. Wanneer u een e-mailalias heeft gemaakt, is het een goed idee te testen of deze werkt. Dit doet u door een testbericht te sturen aan de e-mailalias en vervolgens te controleren of het bericht is doorgestuurd naar uw werkelijke e-mailadres (u moet het testbericht kunnen zien en openen in uw inbox). E-mailaliassen kunnen op elk gewenst worden gewijzigd met de opties Bewerken en Verwijderen.

Opmerking: Wanneer u e-mail doorsturen instelt, maakt Google Domains MX-bronrecords voor u. Als u deze MX-bronrecords daarna wijzigt, werkt het doorsturen van e-mail niet meer.

E-mail doorsturen met het jokerteken

Het jokerteken * staat voor elk adres dat niet expliciet wordt genoemd. Stel dat u het doorsturen van e-mail als volgt instelt:

 • 'sales' doorsturen naar larry@example.com - alle e-mail voor sales@<yourdomain> gaat naar larry.
 • 'support' doorsturen naar yu@example.com - alle e-mail voor support@<yourdomain> gaat naar yu.
 • '*' doorsturen naar roberto@example.com - e-mail voor alle andere adressen, zoals asdf@<yourdomain> of test@<yourdomain> gaat naar roberto.

Het gebruik van een jokerteken komt er dus op neer dat e-mail voor een oneindig aantal aliassen wordt doorgestuurd naar één adres.

E-mail verzenden vanaf een doorstuuradres

In veel e-mailsystemen kunt u bij het verzenden van e-mail uw doorstuuradres invullen als afzender.

Vanuit Gmail

Als u Gmail gebruikt, kunt u gebruikmaken van de functie E-mail verzenden als:

Overzicht

Als u E-mail verzenden als wilt instellen voor een doorstuuradres, moet u deze stappen volgen:

 • Stel eerst een app-wachtwoord voor uw Gmail-account in, zodat u de SMTP-servers van Gmail veilig kunt gebruiken.

 • Voeg daarna de alias als account toe aan uw inbox in Gmail.

 • Stel ten slotte de SMTP-server van Gmail in als mailserver voor de alias waarvan de e-mail wordt doorgestuurd. Hierbij heeft u het eerder gegenereerde app-wachtwoord nodig.

Procedure

 1. Log in op het Gmail-account waarnaar u e-mail doorstuurt (in dit voorbeeld exampleuser.domains.xu@gmail.com).
 2. Klik in de rechterbovenhoek van Gmail op uw gebruikersnaam of pictogram om het gebruikersmenu te openen.

   
 3. Klik op Mijn account.
 4. Klik in het venster van uw Google-account, onder Inloggen en beveiliging, op Inloggen bij Google.

   
 5. Klik in het vak Wachtwoorden en inlogmethode op App-wachtwoorden.

  Op dit punt wordt u mogelijk gevraagd uw wachtwoord opnieuw in te voeren.

  Opmerking: De optie App-wachtwoorden is alleen beschikbaar als Authenticatie in twee stappen is ingeschakeld. Als dat niet zo is, moet u eerst op Authenticatie in twee stappen klikken om dit in te schakelen. Daarna kunt u een app-wachtwoord instellen.

 6. Selecteer in het vak App-wachtwoorden E-mail als app en Overige als apparaat.

   
 7. Typ de domeinnaam voor het 'overige' apparaat en klik op Genereren.

   
 8. In het vak voor het gegenereerde app-wachtwoord verschijnt een wachtwoord van 16 tekens. Kopieer dit wachtwoord. U heeft het nodig om uw nieuwe 'verzenden als'-account (waarnaar wordt doorgestuurd) te kunnen toevoegen.

   
 9. Ga terug naar uw Gmail-venster.
 10. Klik in de rechterbovenhoek op de knop Instellingen.

   
 11. Selecteer Instellingen in het dropdownmenu.
 12. Klik in het scherm Instellingen op het tabblad Accounts en import.
 13. Scroll omlaag naar Mail verzenden als en klik op Nog een e-mailadres toevoegen.
 14. Typ in het eerste scherm van Nog een e-mailadres toevoegen de naam die ontvangers van uw e-mail moeten zien (bijvoorbeeld 'Ondersteuningsteam' of 'Sales') en het doorstuuradres dat u nu instelt.

   
 15. Klik op Volgende stap.
 16. Wijzig in het tweede scherm van Nog een e-mailadres toevoegen de veldwaarden als volgt:
  • SMTP-server: smtp.gmail.com
  • Poort: 465
  • Gebruikersnaam: uw Gmail-account (waarmee u bent ingelogd)
  • Wachtwoord: het eerder gegenereerde app-wachtwoord dat u heeft gekopieerd in stap 8.
 17. Klik op Account toevoegen. Als er een foutmelding verschijnt, controleer dan of u de SMTP-server, de poort, de gebruikersnaam en het wachtwoord correct heeft ingevoerd.
 18. Als het account is toegevoegd, gaat u terug naar Gmail. U vindt daar een bericht van Team Gmail met het onderwerp Bevestiging van Gmail: Mail verzenden als en het adres dat u zojuist heeft toegevoegd. Volg de instructies in het bericht om het e-mailadres te bevestigen.
 19. Wanneer u vervolgens een e-mail verzendt vanuit uw Gmail-account, kunt u op het driehoekje bij het Van-adres klikken om het bericht te verzenden vanaf het toegevoegde account.

   

Zie voor meer informatie over app-wachtwoorden in Gmail het onderwerp Inloggen met app-wachtwoorden in het Helpcentrum voor Gmail.

Zie voor meer informatie over het verzenden van e-mail vanaf een doorstuuradres het onderwerp E-mail verzenden vanaf een ander adres of alias in het Helpcentrum voor Gmail.

Opmerking: Als u een G Suite-gebruiker bent, moet uw G Suite-beheerder de app toevoegen en het wachtwoord genereren dat u nodig heeft voor stap 16.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?