Pagpasa ng email

Upang i-set up ang pagpasa ng email, gawin ang sumusunod:

 1. I-click ang Aking mga domain sa navbar at i-click ang domain name.
 2. I-click ang tab na Email .
 3. Sa kanang field, ilagay ang pangalan ng alyas sa email (halimbawa, suporta) o isang wildcard *.
  Tandaan: Ang * ay isang wildcard na kumakatawan sa anumang address na hindi tahasang pinangalanan.
 4. Sa kanang field, ilagay ang tatanggap na email address (halimbawa, abc321@gmail.com). Maaari mo ring ilagay ang address ng isang pangkat sa email (gaya ng Google Groups) upang ipasa ang alias na ito sa mahigit sa isang tatanggap.
  Mag-click upang makita ang isang halimbawa

  Sa halimbawa na ito, ang lahat ng email sa support@documentationexample.net ay awtomatikong ipapasa sa exampleuser.domains.larry@gmail.com

   

  Tip: Maaari kang magdagdag ng maraming tatanggap na address sa iisang alias sa pamamagitan ng paglalagay ng address para sa isang pangkat ng pinamamahalaan mo.

   

  Tandaan: Kung maglalagay ka ng pangkat bilang tatanggap na address, tiyaking magtakda ng mga pahintulot upang makapag-post ang "publiko" o ang "lahat" ng mga email sa pangkat. Kung hindi, hindi makakatanggap ang pangkat ng mga ipinasang email. Tingnan ang Magtakda ng mga basic na pahintulot sa help center ng Google Groups.

 5. I-click ang button na Idagdag (resulta: ang lahat ng email na ipinapadala sa support@example.com ay ipapasa sa abc321@gmail.com).
 6. Magpapadala ang Google Domains ng email ng kumpirmasyon sa tatanggap na address. Sundin ang mga tagubilin sa email upang i-activate ang pagpasa sa address na iyon. Hindi magsisimula ang pagpapasa hanggang sa ma-verify mo na iyong pagmamay-ari ang address.

  Magsisimula kaagad ang pagpasa at hindi magpapadala ang Google Domains ng email sa pag-verify kung:

  • Na-verify mo ang parehong tatanggap na address sa Google Domains para sa isa pang napasang alyas sa email.
  • Ang tatanggap na address ay ang parehong address na ginamit mo sa pag-log in sa Google Domains.

Tandaan: Gagana lang ang pagpasa ng email kapag ginagamit mo ang mga name server ng Google.

Kapag na-set up mo ang pagpasa ng email, gagawa ang Google Domains ng mga MX na record ng mapagkukunan. Makikita mo ang mga record na ito sa pamamagitan ng pagbubukas sa synthetic na record ng Napasa na email sa tab na DNS .

     

Susunod na hakbang: Pagkatapos mong i-set up ang alias, magagawa mong suriin ang pagpasa ng email

Higit pang tulong ...

Tungkol sa pagpasa ng email

Nagbibigay-daan sa iyo ang pagpasa ng email na mag-set up ng mga alias na email address. Ang isang alias na email address ay isang kahaliling address na ginagamit bilang kapalit para sa isang aktwal na email address. Ang lahat ng mail na ipinapadala sa alias na email address ay ipapasa sa aktwal na email address.

Halimbawa, ipagpalagay na ang iyong aktwal na email address ay abc321@gmail.com. Para sa iyong domain sa iyong pangnegosyong domain na example.com, maaari kang gumawa ng alias na mas mukhang pampropesyonal at nagta-target ng partikular na function, halimbawa, impormasyon o suporta. Idaragdag ang alias na ito sa iyong domain (example.com) upang gumawa ng bagong email address na maaari mong ipakita sa iyong website: info@example.com o support@example.com. Ang lahat ng email na ipapadala sa info@example.com o support@example.com ay ipapasa sa abc321@gmail.com.

Maaari kang gumawa nang hanggang sa 100 alias na address. Kapag nagawa, mainam na i-verify na gumagana ang alias na address na iyon. Magpadala ng test email gamit ang alias na email address at kumpirmahin na ang test email ay ipinasa sa iyong dating email address (dapat ay magawa mong makita at mabuksan ang test email mula sa inbox). Maaari kang magbago ng alias na address anumang oras gamit ang opsyon na I-edit at I-delete.

Tandaan: Kapag nag-set up ka ng pagpasa ng email, gagawa ang Google Domains ng MX na record ng mapagkukunan para sa iyo. Kung pagkatapos nito ay ipinalitan mo ang mga MX na record ng mapagkukunan na ito, magkakaproblema ang pagpasa ng email.

Tungkol sa pagpasa ng email na wildcard

Ang * ay isang wildcard na kumakatawan sa anumang address na hindi tahasang pinangalanan. Halimbawa, isipin na na-set up mo ang sumusunod na pagpasa ng email:

 • Magpapasa ang "sales" sa larry@example.com - ipapadala sa larry ang email para sa sales@<yourdomain>.
 • Magpapasa ang "support" sa yu@example.com - ipapadala sa yu ang email para sa support@<yourdomain>.
 • Magpapasa ang "*" sa roberto@example.com - ipapadala ang email para sa roberto sa lahat ng iba pang address, gaya ng asdf@<yourdomain> at test@<yourdomain>.

Sa pangkalahatan, ang paggamit ng wildcard ay nagbibigay ng walang hangganang bilang ng mga alyas sa email na ipinapasa lahat sa iisang address.

Pagpapadala ng mail mula sa iyong ipinasang email address

Maraming email system ang magbibigay-daan sa iyo na magpadala ng mail gamit ang ipinasang email address mo bilang "Mula Sa" na address.

Mula sa Gmail

Kung ikaw ay isang User ng Gmail, magagamit mo ang feature na Ipadala ang mail bilang:

Pangkalahatang-ideya

Kapag nag-set up ng Ipadala ang mail bilang para sa isang ipinasang alyas sa email, kailangan ng:

 • Una, mag-set up ng Password ng App para sa iyong Gmail account upang bigyang-daan ka sa secure na paggamit ng mga SMTP serve ng Gmail.

 • Pangalawa, idagdag ang alias bilang account sa iyong inbox sa Gmail.

 • Pangatlo, itakda ang SMTP server ng Gmail bilang mail server para sa iyong ipinasang alias, gamit ang nabuong Password ng App.

Pamamaraan

 1. Mag-log in sa Gmail account kung saan ka nagpapasa ng mail (sa halimbawang ito, ang account ay exampleuser.domains.xu@gmail.com).
 2. Sa Gmail, i-click ang iyong username o icon ng user sa kanang sulok sa itaas upang ilabas ang menu ng user.

   
 3. I-click ang Aking Account.
 4. Sa screen ng Google account, sa ilalim ng Mag-sign in at seguridad, i-click ang Pag-sign in sa Google.

   
 5. Sa kahon ng Password at paraan ng pag-sign in, i-click ang Mga password ng app.

  Maaaring hilingin sa iyo na muling ilagay ang iyong password sa puntong ito.

  Tandaan: Dapat ay naka-enable sa iyo ang 2-Step na Pag-verify para maging available ang opsyon na Mga password ng app. Kung hindi ito naka-enable, i-click ang 2-Step na Pag-verify at i-enable ang 2-Step na Pag-verify. Pagkatapos ay ipagpatuloy ang pagtakda ng Password ng app.

 6. Sa kahon ng Mga password ng app, piliin ang Mail para sa app, piliin ang Iba Pa para sa device.

   
 7. Ilagay ang pangalan ng iyong domain para sa “iba pang” device, at i-click ang Buuin.

   
 8. Ang kahon ng Nabuong password ng app ay magpapakita ng 16 na character na password. Kopyahin ang password na ito. Kakailanganin mo ito kapag idinagdag mo ang iyong bagong account na ipadala bilang (ipinasa).

   
 9. Bumalik sa iyong screen ng Gmail.
 10. Sa kanang bahagi sa itaas, i-click ang button na Mga Setting.

   
 11. Piliin ang Mga Setting mula sa drop down na menu.
 12. Sa screen ng Mga Setting, i-click ang tab na Mga Account at Pag-import.
 13. Mag-scroll pababa sa Ipadala ang mail bilang at i-click ang Magdagdag ng isa pang email address na pagmamay-ari mo.
 14. Sa unang kahon na Magdagdag ng isa pang email address, ilagay ang pangalan na gusto mong makita ng mga tatanggap ng iyong email (gaya ng “Team ng Suporta” o “Mga Pagbebenta” o anumang iba pang pangalan para sa contact na ito) at ang ipinasang email address na isine-set up mo.

   
 15. I-click ang Susunod na Hakbang.
 16. Sa pangalawang kahon ng Magdagdag ng isa pang email address, baguhin ang mga value na nasa field upang ilagay ang sumusunod:
  • SMTP Server: smtp.gmail.com
  • Port: 465
  • Username: Ang iyong gmail account (kung saan ka naka-log in)
  • Password: Amg nabuong password ng app na nakopya mo sa Hakbang 8.
 17. I-click ang Idagdag ang Account. Kung makakakita ka ng mensaheng error, tiyaking inilagay mo nang wasto ang SMTP server, Port, Username, at Password.
 18. Pagkatapos mong maidagdag nang matagumpay ang account, bumalik sa Gmail. Makakakita ka ng mensahe mula sa Gmail Team na may paksa na Pagkumpirma ng Gmail: Ipadala ang Mail Bilang at ang address na kadaragdag mo lang. Sundin ang mga tagubilin sa mensahe upang kumpirmahin ang email address.
 19. Kapag nagpadala ka ng mail mula sa iyong Gmail account, i-click ang tatsulok sa tabi ng iyong Mula Sa na address upang piliing ipadala ang mensahe mula sa account na kadaragdag mo lang.

   

Para sa higit pang impormasyon sa Mga Password ng App sa Gmail, tingnan ang Paksa sa Help center ng Gmail na: "Mag-sign in gamit ang Mga Password ng App"

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagpasa ng mail mula sa iyong napasang address sa Gmail, tingnan ang Paksa sa Help center ng Gmail na: "Magpadala ng mail mula sa ibang address o alias"

Tandaan: Kung ikaw ay isang user ng G Suite, kakailanganin ng iyong administrator ng G Suite na idagdag ang app at buuin ang password ng app na kailangan mo sa hakbang 16.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?