Pagpasa ng email

Ang pagpasa ng email ay isang feature ng Google Domains na nagbibigay-daan sa iyong gumawa at gumamit ng alyas para makatanggap ng email. Maaari kang gumawa ng hanggang 100 alyas na email address para sa iyong domain. Walang kailangang bayaran para sa paggamit ng pagpasa ng email. 

Halimbawa: Ang email address ni Miriam ay miriam@gmail.com. Gamit ang kanyang domain sa negosyo na miriamsbakery.com, gagawa siya ng pampropesyonal na alyas para makatanggap ng mga email ng customer: ang info@miriamsbakery.com. Gamit ang pagpasa ng email, ipapasa ng Google sa miriam@gmail.com ang lahat ng email na matatanggap ni Miriam sa info@miriamsbakery.com.

Paano i-set up ang pagpasa ng email

Para i-set up ang pagpasa ng email, gawin ang mga sumusunod:

 1. Mag-navigate sa Google Domains: domains.google.com/registrar
 2. Sa kaliwang navigation, i-click ang Aking mga domain
 3. Hanapin ang domain name kung saan mo gustong i-set up ang pagpasa ng email. Piliin ang tab na Email.
 4. Mag-scroll sa seksyong Pagpasa ng email.
 5. Ilagay ang pangalan ng alyas na email address.
 6. Ilagay ang tatanggap na email address kung saan mo gustong makatanggap ng email na ipinapadala ng mga user sa iyong alyas.
 7. I-click ang Idagdag.

Paano i-activate ang pagpasa ng email

Kadalasan, dapat kang gumawa ng ilang panghuling hakbang para ma-activate ang pagpasa ng email. Magpapadala ang Google Domains ng email ng kumpirmasyon sa tatanggap na address. Sundin ang mga tagubilin sa email na iyon para ma-activate ang pagpasa ng email. 

Sa mga sumusunod na sitwasyon, hindi nagpapadala ang Google ng email ng kumpirmasyon, at kaagad na magsisimula ang pagpasa ng email:

 • Na-verify mo na dati ang tatanggap na address sa Google Domains para sa isa pang ipinasang alyas sa email
 • Ang tatanggap na address ay ang mismong address na ginagamit mo para mag-sign in sa Google Domains

Mga tip para sa pagpasa ng email

Gamitin ang mga sumusunod na tip para masulit ang pagpasa ng email.

 • Subukan ang pagpasa ng email. Tiyaking gumagana ang iyong pag-set up gaya ng inaasahan mo. Alamin kung paano subukan ang pagpasa ng email.
 • Magpasa ng maraming alyas sa iisang tatanggap na email. Gamitin ang simbolong wildcard (*) bilang pangalan ng iyong alyas na email address. Isinasaad ng simbolong ito na ang anumang alyas sa iyong domain name ay dapat mapasa sa tatanggap na email address mo (hal., Ipapasa ang lahat ng matatanggap sa support@miriamsbakery.com, info@miriamsbakery.com, at press@miriamsbakery.com sa miriam.example@gmail.com).
 • Tiyaking makikita ng maraming tao ang lahat ng napasang email. Gumawa ng Google group ng mga email address ng mga indibidwal, at gamitin ng alyas ng pangkat na iyon bilang iyong tatanggap na email address. Itakda ang mga pahintulot ng pangkat para makapag-post ang "publiko" o ang "lahat" ng mga email sa pangkat. 
 • Magpadala ng email mula sa iyong alyas sa email. Kung ang iyong tatanggap na email address ay isang Gmail address, magagawa mong palabasin na nagpapadala ka ng email mula sa alyas (sa halip na mula sa tatanggap na address mo sa Gmail).
  1. Una, mag-sign in sa Gmail account kung saan ipinasa ang mail at bumuo ng password ng app para sa iyong Google domain. Sa hakbang #2, piliin ang Iba pa at ilagay ang iyong kumpletong domain name. 
   • Tandaan: Para makabuo ng password ng app, dapat ay naka-set up ang 2-Step na Pag-verify sa account kung saan magpapasa.
  2. Pagkatapos ay sundin ang mga hakbang para magpadala ng mga email mula sa ibang address o alyas. Gamitin ang impormasyong ito ng Simple Mail Transfer Protocol (SMTP):
   • SMTP server: smtp.gmail.com
   • Port: 465
   • Username: Iyong Gmail account (ang Gmail account kung saan ka naka-sign in at kung saan ipinasa ang email)
   • Password: Ang nabuong password ng app na ginawa mo

Mga teknikal ng detalye para sa pagpasa ng email

Gumagana lang ang pagpasa ng email kapag ginagamit mo ang mga name server ng Google. Matuto pa tungkol sa mga name server para sa iyong domain.

Kapag na-set up mo ang pagpasa ng email, awtomatikong gagawa ang Google Domains ng mga MX resource record. Kung babaguhin mo ang mga record na ito, magkakaproblema sa pagpasa ng email. Matuto pa tungkol sa mga resource record.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?