Videresendelse af mail

For at konfigurere videresendelse af mail skal du gøre følgende:

 1. Klik på Mine domæner på navigationslinjen, og klik derefter på domænenavnet.
 2. Klik på fanen Mail .
 3. Indtast aliasmailnavnet (f.eks. support) eller et jokertegn * i feltet til venstre.
  Bemærk! * er et jokertegn, der repræsenterer enhver adresse, du ikke har navngivet eksplicit.
 4. Indtast modtagerens mailadresse (f.eks. abc321@gmail.com) i feltet til højre. Du kan også indtaste adressen for en mailgruppe (som f.eks. Google Grupper) for at videresende dette alias til mere end én modtager.
  Klik for at se et eksempel

  I dette eksempel vil alle mails til support@documentationexample.net automatisk blive videresendt til exampleuser.domains.larry@gmail.com

   

  Tip! Du kan føje flere modtageradresser til et enkelt alias ved at indtaste adressen for en gruppe, du administrerer.

   

  Bemærk! Hvis du indtaster en gruppe som modtageradresse, skal du sørge for at indstille den til "offentlig", eller så "alle" kan sende mails til gruppen. Ellers vil gruppen ikke kunne modtage videresendte mails. Se Indstilling af grundlæggende tilladelser i Hjælp til Google Grupper.

 5. Klik på knappen Tilføj (alle mails, der er adresseret til support@example.com, bliver videresendt til abc321@gmail.com).
 6. Google Domains sender en bekræftelsesmail til modtageradressen. Følg vejledningen i mailen for at aktivere videresendelse til den pågældende adresse. Videresendelse starter ikke, før du har bekræftet, at du ejer adressen.

  Videresendelse starter med det samme, og Google Domains sender ikke nogen mailbekræftelse, hvis:

  • Du allerede har bekræftet den samme modtageradresse på Google Domains for et andet mailalias til videresendelse.
  • Modtageradressen er den samme adresse, som du bruger til at logge ind på Google Domains.

Bemærk! Videresendelse af mail fungerer kun, når du bruger Googles navneservere.

Når du konfigurerer videresendelse af mail, opretter Google Domains MX-ressourceregistreringer. Du kan se disse registreringer ved at åbne den syntetiske registrering Videresendelse af mail på fanen DNS .

     

Næste skridt: Når du har konfigureret aliasset, kan du teste videresendelse af mail

Mere hjælp…

Om videresendelse af mail

Videresendelse af mail giver dig mulighed for at konfigurere aliasmailadresser. En aliasmailadresse er en alternativ adresse, der bruges som en erstatning for en faktisk mailadresse. Alle mails, der sendes til aliasmailadressen, bliver videresendt til den faktiske mailadresse.

Lad os f.eks. sige, at din faktiske mailadresse er abc321@gmail.com. Du kan oprette et alias for dit virksomhedsdomæne, example.com, der ser mere professionelt ud og er rettet mod en bestemt funktion, f.eks. info eller support. Dette alias vil blive føjet til dit domæne (example.com) for at danne en ny mailadresse, som du kan vise på dit website: info@example.com eller support@example.com. Alle mails, der sendes til info@example.com eller support@example.com, bliver videresendt til abc321@gmail.com.

Du kan oprette op til 100 aliasadresser. Når aliasadressen er oprettet, er det en god ide at kontrollere, at den fungerer. Send en testmail til aliasmailadressen, og kontrollér derefter, at testmailen bliver videresendt til din eksisterende mailadresse (du bør kunne se og åbne testmailen fra indbakken). Du kan når som helst ændre en aliasadresse ved hjælp af mulighederne Rediger og Slet.

Bemærk! Når du konfigurerer videresendelse af mail, opretter Google Domains MX-ressourceregistreringer for dig. Hvis du efterfølgende ændrer disse MX-ressourceregistreringer, bliver videresendelse af mail afbrudt.

Om videresendelse af mail med jokertegn

* er et jokertegn, der repræsenterer enhver adresse, du ikke har navngivet eksplicit. Forestil dig for eksempel, at du har konfigureret følgende videresendelse af mail:

 • "Salg" videresendes til larry@example.com – mail til sales@<yourdomain> bliver leveret til larry.
 • "Support" videresendes til yu@example.com – mail til support@<yourdomain> bliver leveret til yu.
 • "*" videresendes til roberto@example.com – mail til alle andre adresser, som f.eks. asdf@<yourdomain> og test@<yourdomain>, bliver leveret til roberto.

Brug af jokertegn giver dig i bund og grund et uendeligt antal mailaliasser, der alle videresendes til én enkelt adresse.

Sådan sender du mail fra din mailadresse til videresendelse

Mange mailsystemer giver dig mulighed for at sende mail ved hjælp af din mailadresse til videresendelse som "Fra"-adresse.

Fra Gmail

Hvis du er Gmail-bruger, kan du bruge funktionen Send mail som:

Oversigt

Konfigurering af Send mail som som mailalias til videresendelse kræver:

 • For det første skal du konfigurere en app-adgangskode til din Gmail-konto, så du kan bruge Gmail SMTP-serverne på en sikker måde.

 • For det andet skal du tilføje aliasset som en konto i din Gmail-indbakke.

 • For det tredje skal du konfigurere Gmail SMTP-serveren som mailserver for dit alias til videresendelse ved hjælp af den oprettede app-adgangskode.

Procedure

 1. Log ind på den Gmail-konto, du videresender mails til (i dette eksempel er kontoen exampleuser.domains.xu@gmail.com).
 2. I Gmail skal du klikke på dit brugernavn eller brugerikon i øverste højre hjørne for at åbne brugermenuen.

   
 3. Klik på Min konto.
 4. På skærmen Google-konto under Login og sikkerhed skal du klikke på Login på Google.

   
 5. I feltet Adgangskode og loginmetode skal du klikke på App-adgangskoder.

  Du bliver muligvis bedt om at indtaste din adgangskode igen på dette tidspunkt.

  Bemærk! Totrinsbekræftelse skal være aktiveret, før muligheden app-adgangskoder bliver tilgængelig. Hvis totrinsbekræftelse ikke er aktiveret, skal du gøre det ved at klikke på Totrinsbekræftelse. Fortsæt derefter med at konfigurere app-adgangskoden.

 6. I feltet App-adgangskoder skal du vælge Mail for appen og Anden for enheden.

   
 7. Indtast navnet på dit domæne for "anden" enhed, og klik på Generer.

   
 8. Feltet til den genererede app-adgangskode viser en adgangskode på 16 tegn. Kopiér adgangskoden. Du får brug for den, når du tilføjer din nye send som-konto (til videresendelse).

   
 9. Gå tilbage til Gmail-skærmbilledet.
 10. Klik på knappen Indstillinger øverst til højre.

   
 11. Vælg Indstillinger i rullemenuen.
 12. På skærmbilledet Indstillinger skal du klikke på fanen Konti og import.
 13. Rul ned til Send mail som, og klik på Tilføj en anden mailadresse, du ejer.
 14. I det første Tilføj en anden mailadresse-felt skal du indtaste det navn, som du ønsker, at modtagere af din mail skal se (som f.eks. "Supportteam" eller "Salg" eller et andet navn for denne kontakt), og den mailadresse til videresendelse, du er ved at konfigurere.

   
 15. Klik på Næste trin.
 16. I det andet Tilføj en anden mailadresse-felt skal du ændre værdierne i felterne og indtaste følgende:
  • SMTP-server: smtp.gmail.com
  • Port: 465
  • Brugernavn: Din Gmail-konto (den, du er logget ind som)
  • Adgangskode: Den genererede app-adgangskode, du kopierede i Trin 8.
 17. Klik på Tilføj konto. Hvis du ser en fejlmeddelelse, skal du kontrollere, at du har indtastet SMTP-serveren, porten, brugernavnet og adgangskoden korrekt.
 18. Når du har tilføjet kontoen, skal du vende tilbage til Gmail. Du vil se en besked fra Gmail-teamet med emnet Gmail-bekræftelse: Send mail som og den adresse, du lige har tilføjet. Følg vejledningen i beskeden for at bekræfte mailadressen.
 19. Når du sender mail fra din Gmail-konto, skal du klikke på trekanten ud for din Fra-adresse for at vælge at sende meddelelsen fra den konto, du lige har tilføjet.

   

Du kan få flere oplysninger om app-adgangskoder i Gmail i Hjælp til Gmail under emnet: "Log ind ved brug af app-adgangskoder"

Du kan få flere oplysninger om at sende mail fra din adresse til videresendelse i Gmail i Hjælp til Gmail under emnet: "Send mail fra en anden adresse eller et andet alias"

Bemærk! Hvis du er G Suite-bruger, er din G Suite-administrator nødt til at tilføje appen og generere den nødvendige app-adgangskode i trin 16.

Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?