โอนโดเมนออก

บทความนี้จะบอกขั้นตอนในการถ่ายโอนโดเมนออกจาก Google Domains

ข้อจำกัดในการโอน

โปรดทราบข้อจำกัดต่อไปนี้

 • หากเพิ่งซื้อหรือโอนโดเมน Google Domains จะกำหนดให้คุณรอเป็นเวลา 60 วัน ก่อนจะโอนโดเมนไปยังผู้รับจดทะเบียนหรือผู้ใช้รายอื่นได้ ตามหลักเกณฑ์ของ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
 • ไม่อนุญาตให้โอนโดเมน .jp เป็นระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่ 13 วันก่อนวันหมดอายุ และสิ้นสุดหลังจากทำธุรกรรมการต่ออายุอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว 30 วัน 
 • ICANN กำหนดให้คุณต่ออายุโดเมนเป็นระยะเวลาเพิ่มอีก 1 ปีเมื่อทำการโอน หากดำเนินการดังนี้จะทำให้โดเมนของคุณมีระยะเวลาการจดทะเบียนสูงสุดเกินที่กำหนดไว้ที่ 10 ปี คุณอาจจะยังโอนโดเมนไปยังผู้รับจดทะเบียนรายอื่นไม่ได้
 • หาก Google Domains ดำเนินการด้านการดูแลระบบกับโดเมนของคุณค้างอยู่ คุณจะไม่สามารถโอนโดเมนได้จนกว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว

เตรียมโดเมนสำหรับการโอนออก

หมายเหตุ: .CO.UK ใช้ขั้นตอนการโอนออกที่ต่างจากนี้

คุณจะโอนโดเมนจาก Google Domains ได้โดยทำดังนี้

 • ไปยังผู้ใช้รายอื่นภายใน Google Domains
 • ไปยังผู้ใช้รายอื่นที่ผู้รับจดทะเบียนรายอื่น
 • ไปยังบัญชีของคุณเองที่ผู้รับจดทะเบียนรายอื่น

ขั้นตอนในการเตรียมโดเมนสำหรับการโอนออกจะเหมือนกันทุกกรณี ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: เลือกโดเมนที่ต้องการโอน

 1. คลิกโดเมนของฉันเพื่อดูโดเมน
 2. คลิกชื่อโดเมนที่ต้องการโอน

ขั้นตอนที่ 2: เตรียมโดเมนสำหรับการโอน

 1. คลิกแท็บการตั้งค่าSettings (gear icon)
 2. ใต้ล็อกโดเมน ให้ตรวจสอบว่าปลดล็อกโดเมนแล้ว
 3. หรือใต้การจดทะเบียนแบบส่วนตัว ให้เลือกทำให้ข้อมูลของฉันเป็นสาธารณะ การดำเนินการนี้ไม่จำเป็นสำหรับ Google Domains แต่ผู้รับจดทะเบียนบางรายอาจกำหนดให้ดำเนินการเพื่อโอน
 4. คลิกแท็บวันหมดอายุ/การจดทะเบียน หรือ
 5. ใต้การโอนออก ให้คลิกปุ่มรับรหัสการให้สิทธิ์ คัดลอกรหัสการให้สิทธิ์นั้นให้กับผู้รับจดทะเบียนรายใหม่

ขั้นตอนที่ 3: ให้สิทธิ์ในการโอนโดเมน

ในการโอน คุณอาจต้องป้อนและยืนยันข้อมูลติดต่อสำหรับการลงทะเบียนอีกครั้งหรือยืนยันข้อมูลที่มีอยู่เดิมอีกครั้ง กระบวนการนี้อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับที่อยู่ติดต่อของผู้จดทะเบียน ผู้ดูแลระบบ หรือฝ่ายเทคนิคที่ให้ไว้สำหรับการลงทะเบียน

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเกี่ยวกับการโอนออก

หมายเหตุ: การโอนโดเมนอาจใช้เวลา 5-7 วัน

โอนโดเมน .CO.UK ไปยังผู้รับจดทะเบียนอื่น

โดเมน .UK ใช้ขั้นตอนการโอนออกที่ต่างออกไป ดังนี้

 • เลือกผู้รับจดทะเบียนที่ต้องการโอนโดเมน
 • Google Domains ติดต่อ Nominet ซึ่งเป็นบริษัทรับจดทะเบียนเพื่อแจ้งเรื่องการโอน
 • คุณได้รับอีเมลแจ้งเตือนจากผู้รับจดทะเบียนใหม่เพื่อยืนยันและดำเนินการโอนให้เสร็จสิ้น

วิธีโอนโดเมน .CO.UK ออกมีดังนี้

 1. คลิกแท็บวันหมดอายุ หรือ ของโดเมนและเลื่อนลงมาที่การโอนออก
 2. คลิกเลือกผู้รับจดทะเบียนเพื่อเริ่มขั้นตอนการโอนออก
 3. เลือกว่าจะโอนไปยังผู้ใช้อื่นภายใน Google Domains หรือผู้รับจดทะเบียนรายอื่น 
 4. ในหน้าจอโอนออก ให้ป้อนแท็กของผู้รับจดทะเบียนที่คุณจะโอน
  • ไปที่ nominet.uk/registrar-list/ และค้นหาผู้รับจดทะเบียนใหม่
  • คัดลอกแท็กของผู้รับจดทะเบียนใหม่และวางในหน้าจอการโอนออกใน Google Domains
   หมายเหตุ: สิ่งสำคัญคือต้องป้อนแท็กให้ถูกต้อง
   แท็กผู้รับจดทะเบียนคือรหัสที่ Nominet ยอมรับ ซึ่งมักอิงจากชื่อบริษัท เช่น แท็กผู้รับจดทะเบียนของ Google Domains คือ "GOOGLE"
 5. คลิกโอน จากนั้นคลิก ยอมรับเพื่อยืนยันว่าต้องการโอนโดเมน
 6. ไปที่ผู้รับจดทะเบียนใหม่และทำตามขั้นตอนการโอนในนั้น 
 7. ระหว่างขั้นตอนการโอนคุณจะได้รับอีเมลที่มีวิธีการยืนยันขั้นตอนการโอน คุณต้องทำตามวิธีการเหล่านี้เพื่อดำเนินการโอน หากไม่ได้รับอีเมลภายใน 2-3 วัน ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Nominet (www.nominet.uk) และปฏิบัติตามวิธีการโอน คุณอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อโอนผ่านเว็บไซต์ของ Nominet  

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ขยายทั้งหมด ยุบทั้งหมด

เกี่ยวกับการโอนออก

เราไม่อยากให้คุณหยุดใช้บริการของเราแต่ Google Domains ช่วยให้คุณโอนโดเมนไปยังผู้รับจดทะเบียนอื่นหรือผู้ใช้รายอื่นของ Google Domains ได้อย่างง่ายดาย ต่อไปนี้คือภาพรวมขั้นตอนในการโอนออก

 1. ผู้จดทะเบียน: (คุณที่ Google Domains) ในแท็บการตั้งค่า Settings (gear icon) และวันหมดอายุ หรือ ให้เตรียมโดเมนสำหรับการโอน (อัปเดตข้อมูลที่อยู่ติดต่อ ปลดล็อกโดเมน และรับรหัสการให้สิทธิ์)
 2. ผู้จดทะเบียนใหม่: (ที่เว็บไซต์ของผู้จดทะเบียนใหม่) ให้รหัสการให้สิทธิ์แก่ผู้จดทะเบียนใหม่และชำระเงินสำหรับการจดทะเบียนเพิ่มอีก 1 ปี
 3. ผู้รับจดทะเบียนใหม่: ให้รหัสการให้สิทธิ์แก่บริษัทรับจดทะเบียนที่รับผิดชอบโดเมนนั้น
 4. บริษัทรับจดทะเบียน: ขอให้ Google ยืนยันว่าผู้ลงทะเบียนต้องการโอนโดเมน
 5. Google: อนุมัติการโอนโดเมน
 6. ผู้รับจดทะเบียนใหม่: แจ้งผู้จดทะเบียนว่าการโอนเสร็จสมบูรณ์และคุณอาจต้องป้อนและยืนยันข้อมูลการติดต่อสำหรับการลงทะเบียนอีกครั้งหรือยืนยันข้อมูลที่มีอยู่อีกครั้ง
ข้อมูล WHOIS และการโอน

ในระหว่างขั้นตอนการโอนออก หากมีการเปิดใช้การจดทะเบียนส่วนตัว หรือการปรับปรุง ข้อมูลทั้งหมดสำหรับที่อยู่ติดต่อของผู้จดทะเบียน ผู้ดูแลระบบ หรือฝ่ายเทคนิคจะไม่ได้รับการโอนไปยังผู้รับจดทะเบียนใหม่ สำหรับชื่อโดเมนที่มีการเผยแพร่ WHOIS แบบเต็ม อาจมีหรือไม่มีการโอนข้อมูลนี้ โดยขึ้นอยู่กับกระบวนการของผู้รับจดทะเบียนใหม่ 

เมื่อเสร็จสิ้นการโอน คุณควรป้อนและตรวจสอบข้อมูลนี้กับผู้รับจดทะเบียนใหม่อีกครั้ง กระบวนการนี้อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับที่อยู่ติดต่อของผู้จดทะเบียน ผู้ดูแลระบบ หรือฝ่ายเทคนิคที่ให้ไว้สำหรับการลงทะเบียน

การลดการขัดจังหวะ

เมื่อการโอนเสร็จสมบูรณ์ บริการ Google Domains จะหยุดลง (เช่น การส่งต่ออีเมล การส่งต่อโดเมน เนมเซิร์ฟเวอร์ ระเบียนทรัพยากร การจดทะเบียนส่วนตัว) ซึ่งอาจส่งผลต่อเว็บไซต์และการแสดงผลทางออนไลน์ของคุณ โปรดทราบข้อมูลต่อไปนี้เพื่อลดการขัดจังหวะที่อาจเกิดขึ้น

 • คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งและผู้ให้บริการโฮสติ้งระบบชื่อโดเมน (DNS)
 • คุณอาจต้องกำหนดค่าเนมเซิร์ฟเวอร์และระเบียนทรัพยากรอีกครั้ง
 • หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Google กับโดเมนต่อไป คุณจะต้องยืนยันโดเมนกับ Google

ขั้นตอนถัดไป

 • หากจะโอนโดเมนไปยังบัญชีอื่นใน Google Domains โปรดดูการโอนโดเมน
 • หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Google กับโดเมน โปรดยืนยันโดเมน
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร