Överföra en domän från Google Domains

I den här artikeln får du anvisningar om hur du överför en domän från Google Domains.

Överföringsbegränsningar

Observera följande begränsningar:

 • Om du nyligen har köpt eller överfört en domän kräver Google Domains att du väntar 60 dagar innan du överför domänen till en annan registrar eller användare, i enlighet med Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) riktlinjer.
 • Överföring av .jp-domäner är inte tillåtet under en period som börjar 13 dagar före utgångsdatumet och slutar 30 dagar efter det att den automatiskt förnyade transaktionen har bearbetats. 
 • När du överför domänen kräver ICANN att du förnyar den i ytterligare ett år. Om det gör att den maximala registreringsperioden på tio år överskrids kan du inte överföra domänen till en annan registrar.
 • Om Google Domains har ett ouppklarat administrativt ärende som gäller domänen kan du inte överföra domänen förrän ärendet är löst.

Förbered domänen för överföring från Google Domains

Obs! Proceduren för att överföra .CO.UK-domäner skiljer sig från den för andra domäner.

Du kan överföra domänen från Google Domains:

 • till en annan användare i Google Domains
 • till en annan användare hos en annan registrar
 • till ditt eget konto hos en annan registrar

Stegen för att överföra domänen från Google Domains är desamma för alla dessa fall:

Steg 1: Välj domänen du vill överföra.

 1. Klicka på Mina domäner och visa dina domäner.
 2. Klicka på namnet för domänen du vill överföra.

Steg 2: Förbered domänen för överföring.

 1. Klicka på fliken InställningarSettings (gear icon).
 2. Kontrollera att domänen är olåst under Domänlås.
 3. Du kan även gå in under Privat registrering och välja Gör min information offentlig. Det här är inte ett krav från Google Domains, men vissa registrarer kan kräva det för överföringen.
 4. Klicka på fliken Slutar gälla/Registrering eller .
 5. Under Överför från klickar du på Hämta auktoriseringskod. Kopiera auktoriseringskoden och skicka den till den nya registraren.

Steg 3: Tillåt överföringen av domänen.

Din överföring kan innebära att du behöver ange dina kontaktuppgifter för registreringen igen och verifiera dem, eller att du behöver verifiera dina befintliga uppgifter på nytt. Den här processen kan ändra innehavaren och den administrativa eller tekniska kontakten som angetts för registreringen.

Mer information finns i Om att överföra från Google Domains.

Obs! Domänöverföringar kan ta upp till 5–7 dagar att slutföra.

Överför .CO.UK-domäner till en annan registrar

.UK-domäner har en lite annorlunda överföringsprocess:

 • Du väljer registraren du vill överföra domänen till.
 • Google Domains kontaktar registraren Nominet och informerar dem om överföringen.
 • Du får ett e-postmeddelande från den nya registraren för att bekräfta och slutföra överföringen.

Så här överför du från en .CO.UK-domän:

 1. Klicka på fliken Slutar gälla eller för domänen och bläddra ned till Överför från.
 2. Klicka på Välj registrar och påbörja överföringen.
 3. Välj om du överför till en annan användare inom Google Domains eller till en annan registrar. 
 4. På skärmen Överför från anger du taggen för registraren du överför till.
  • Besök nominet.uk/registrar-list/ och leta upp den nya registraren.
  • Kopiera registrartaggen och klistra in den på skärmen Överför från i Google Domains.
   Obs! Det är viktigt att du anger taggen korrekt.
   Registrartaggen är en kod som känns igen av Nominet. Taggar baseras ofta på företagsnamnet. Registrartaggen för Google Domains är till exempel GOOGLE.
 5. Klicka på Överför och sedan på Godkänn för att bekräfta att du vill överföra domänen.
 6. Besök den nya registraren och följ anvisningarna för överföring där. 
 7. Under överföringen får du ett e-postmeddelande med anvisningar för hur du bekräftar överföringen. Du måste följa anvisningarna för att slutföra överföringen. Om du inte får meddelandet inom några dagar besöker du Nominets webbplats (www.nominet.uk) och följer anvisningarna för överföring. Du kan behöva betala en avgift för att göra överföringen via Nominets webbplats.  

Relaterad information

EXPANDERA ALLA KOMPRIMERA ALLA

Om att överföra från Google Domains

Vi vill så klart inte att du ska lämna oss, men vi gör det enkelt för dig att överföra domänen på Google Domains till en annan registrar eller en annan användare på Google Domains. Här är en översikt över överföringsprocessen:

 1. Innehavare: (du på Google Domains) På flikarna Inställningar Settings (gear icon) och Slutar gälla  eller förbereder du domänen för överföring (uppdaterar kontaktuppgifterna, låser upp domänen och skaffar auktoriseringskoden).
 2. Ny innehavare: (på den nya registrarens webbplats) Tillhandahåller auktoriseringskoden till den nya registraren och betalar för ytterligare ett års registrering.
 3. Ny registrar: Tillhandahåller auktoriseringskoden till innehavaren som är ansvarig för domänen.
 4. Register: Ber Google bekräfta att innehavaren vill överföra domänen.
 5. Google: Godkänner domänöverföringen.
 6. Ny registrar: Informerar innehavaren om att överföringen är slutförd och kan kräva att du anger och verifierar kontaktuppgifterna för din registrering igen eller att du verifierar dina befintliga uppgifter på nytt.
WHOIS-information och överföringar

Under överföringsprocessen, om privat registrering eller anonymisering har aktiverats, överförs inga uppgifter om innehavaren eller den administrativa eller tekniska kontakten till den nya registraren. För domännamn vars fullständiga WHOIS är publicerat kan den här informationen eventuellt överföras beroende på den nya registrarens processer. 

När överföringen är klar skriver du in informationen igen och verifierar den hos den nya registraren. Den här processen kan ge upphov till en ändring av innehavaren och den administrativa eller tekniska kontakten för registreringen.

Minimera avbrotten

När överföringen är klar upphör Google Domains-tjänsterna (som vidarebefordran av e-post och domän, namnservrar, resursposter och privat registrering). Det kan påverka webbplatsen och din närvaro online. Minimera eventuella avbrott genom att tänka på de här sakerna:

 • Du kan behöva kontakta leverantören av ditt webbhotell och Domain Name System-värden (DNS).
 • Du kan behöva konfigurera om namnservrarna och resursposterna.
 • Om du vill fortsätta använda Googles produkter och tjänster med domänen måste du verifiera domänen hos Google.

Nästa steg

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?