Överföra en domän från Google Domains

Innan du börjar ...

Begränsningar för överföringar

Observera följande:

 • Om du nyligen har köpt eller överfört en domän kräver Google Domains att du väntar 60 dagar innan du överför domänen till en annan registrar eller användare, i enlighet med ICANN:s riktlinjer.
 • Överföring av .jp-domäner är inte tillåtet under en period som börjar 13 dagar före utgångsdatumet och slutar 30 dagar efter det att den automatiskt förnyade transaktionen har bearbetats. 
 • När du överför domänen kräver ICANN att du registrerar den i ytterligare ett år. Om det gör att den maximala registreringsperioden på 10 år överskrids kan du inte överföra domänen till en annan registrar.
 • Om Google Domains har ett ouppklarat administrativt ärende som gäller domänen kan du inte överföra domänen förrän ärendet är löst.

Läs mer om ICANN.

Förbered domänen för överföring från Google Domains

Obs!Proceduren för att överföra co.uk-domäner skiljer sig från den för andra domäner. Anvisningarna för .co.uk finns här.

Du kan överföra domänen från Google Domains:

 • till en annan användare i Google Domains
 • till en annan användare hos en annan registrar
 • till ditt eget konto hos en annan registrar

Stegen för att överföra domänen från Google Domains är desamma för alla dessa fall:

Steg 1: Välj domänen du vill överföra

 1. Klicka på Mina domäner och visa dina domäner.
 2. Klicka på namnet för domänen du vill överföra.

Steg 2: Förbered domänen för överföring

 1. Klicka på fliken Inställningar Settings (gear icon).
 2. Kontrollera att domänen är olåst under Domänlås.
 3. Du kan även gå in under Privat registrering och välja Gör min information offentlig. Vissa registrarer kräver det för överföringen.
 4. Under Personliga kontaktuppgifter kontrollerar du att uppgifterna är aktuella. Det är viktigt att de stämmer eftersom den nya registraren skickar förfrågan om överföringsauktorisering till den e-postadress till innehavaren som angetts i kontaktuppgifterna.
 5. Klicka på fliken Slutar gälla/Registrering eller .
 6. Under Överför från klickar du på Hämta auktoriseringskod. Kopiera auktoriseringskoden och skicka den till den nya registraren.

Steg 3: Tillåt överföringen av domänen

 1. Följ anvisningarna i e-postmeddelandet du får från den nya registraren för hur du godkänner överföringen av domänen.
 2. Följ anvisningarna i e-postmeddelandet du får från Google Domains för hur du godkänner överföringen av domänen.
 3. Mer information finns i Om att överföra från Google Domains.

Obs! Det kan ta fem till sju dagar för en domän att överföras.

Överföra .co.uk-domäner till en annan registrar

Överföring av .uk-domäner ser lite annorlunda ut:

 • Du väljer den registrar du vill överföra domänen till.
 • Google Domains kontaktar registraren Nominet och informerar dem om överföringen.
 • Du får ett e-postmeddelande från den nya registraren för att bekräfta och slutföra överföringen.

Så här överför du en .co.uk-domän:

 1. Klicka på fliken Slutar gälla eller för domänen och bläddra ned till Överför från.
 2. Klicka på Välj registrar och påbörja överföringen.
 3. Ange om du överför till en annan användare inom Google Domains eller till en annan registrar. 
  Om du överför till ett annat Google Domains-konto följer du de här anvisningarna
 4. På skärmen Överför från anger du taggen för den registrar du överför till.
  1. Besök nominet.uk/registrar-list/ och leta upp den nya registraren.
  2. Kopiera registrartaggen och klistra in den på skärmen Överför från i Google Domains.

   Obs! Det är viktigt att du anger taggen rätt.

   Registrartaggen är en kod som känns igen av Nominet. Taggar baseras ofta på företagsnamnet. Registrartaggen för Google Domains är till exempel "GOOGLE".
 5. Klicka på Överför och sedan på Godkänn för att bekräfta att du vill överföra domänen.
 6. Besök den nya registraren och följ anvisningarna för överföring där. 
 7. Under överföringen får du ett e-postmeddelande med anvisningar för hur du bekräftar överföringen. Du måste följa anvisningarna för att slutföra överföringen. Om du inte får meddelandet inom några dagar besöker du Nominets webbplats (www.nominet.uk) och följer anvisningarna för överföring. Du kan behöva betala en avgift för att göra överföringen via Nominets webbplats. 

 

Mer hjälp ...

Om överföringar från Google Domains

Vi vill så klart inte att du ska lämna oss, men vi gör det enkelt för dig att överföra domänen på Google Domains till en annan registrar eller en annan användare på Google Domains. Här är en översikt över överföringsprocessen:

 1. Innehavare: (du på Google Domains) förbereder domänen för överföring på flikarna Inställningar Settings (gear icon) och Slutar gälla  eller (uppdatera kontaktuppgifterna, lås upp domänen och skaffa auktoriseringskoden).
 2. Ny innehavare: (på den nya registrarens webbplats) ger auktoriseringskoden till den nya registraren.
 3. Ny registrar: genomför en WHOIS-sökning efter kontaktuppgifterna och skickar ett e-postmeddelande till den nuvarande innehavaren och ber innehavaren att godkänna (eller avbryta) överföringen.
  • Om privat registrering är inaktiverat skickas e-postmeddelandet till den innehavaradress som angetts i dina personliga kontaktuppgifter.
  • Om privat registrering är aktiverat skickas e-postmeddelandet till innehavaradressen som angetts i dina offentliga kontaktuppgifter (till exempel innehavare@exempel.com.whoisproxy.com) och vidarebefordras sedan till den innehavaradress som angetts i dina personliga kontaktuppgifter. Se upp så att du inte misstar e-postmeddelandet för skräppost. Se Upprätthålla privat registrering.
 4. Innehavare: (du) svarar på e-postmeddelandet från den nya registraren och godkänner (eller avbryter) överföringen.
 5. Ny registrar: skickar auktoriseringskoden till det nya register som ansvarar för domänen om överföringen godkänts.
 6. Register: ber Google bekräfta att innehavaren vill överföra domänen.
 7. Google: skickar ett e-postmeddelande till innehavaren och ber innehavaren att godkänna (eller avbryta) överföringen.
  • Om privat registrering är inaktiverat skickas e-postmeddelandet till den innehavaradress som angetts i dina personliga kontaktuppgifter.
  • Om privat registrering är aktiverat skickas e-postmeddelandet till innehavaradressen som angetts i dina offentliga kontaktuppgifter (till exempel innehavare@exempel.com.whoisproxy.com) och vidarebefordras sedan till den innehavaradress som angetts i dina personliga kontaktuppgifter. Se upp så att du inte misstar e-postmeddelandet för skräppost. Se Upprätthålla privat registrering.
 8. Innehavare: (du) svarar på e-postmeddelandet från Google Domains och godkänner (eller avbryter) överföringen. Om innehavaren godkänner det släpps domänen för överföring.

  Obs! Om innehavaren inte svarar godkänns överföringen automatiskt efter fem dagar.

 9. Ny registrar: informerar innehavaren om att överföringen genomförts.
Upprätthålla privat registrering

Om privat registrering är aktiverat skickas bekräftelsemeddelanden under överföringen till innehavarens kontaktadress (till exempel innehavare@exempel.com.whoisproxy.com) som angetts under Offentliga kontaktuppgifter på fliken Inställningar Settings (gear icon). E-postmeddelandena vidarebefordras sedan till den innehavaradress som angetts under Personliga kontaktuppgifter på fliken Inställningar Settings (gear icon). Se upp så att du inte misstar de här vidarebefordrade e-postmeddelandena för skräppost. Svara på dem och godkänn eller avbryt överföringen av domänen.

När Google har meddelat dig om att överföringen är genomförd får du inga fler e-postmeddelanden till dina kontaktuppgifter hos sekretessleverantören och din privata registreringstjänst via sekretessleverantören upphör att gälla.

Se till att verifiera dina personliga kontaktuppgifter hos den nya registraren och aktivera privat registrering (kallas även WHOIS-sekretess och domänsekretess) om det alternativet finns.

Minimera avbrotten

När överföringen är klar upphör alla Google Domains-tjänster (vidarebefordran av e-post och domän, namnservrar, resursposter och privat registrering). Det kan påverka webbplatsen och din närvaro online. Minimera eventuella avbrott genom att tänka på de här sakerna:

 • Du kan behöva kontakta leverantören av webbhotell och DNS-värden.
 • Du kan behöva konfigurera om namnservrarna och resursposterna.
 • Om du vill fortsätta använda Googles produkter och tjänster med domänen måste du verifiera domänen hos Google.

 

Nästa steg

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?