Flytt et domene

I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan du flytter et domene fra Google Domains.

Begrensninger for overføring

Vær oppmerksom på følgende begrensninger:

 • Hvis du nylig har kjøpt eller overført et domene, krever Google Domains at du venter 60 dager før du kan overføre domenet til en annen domeneregistrator eller bruker. Dette er i henhold til ICANN-retningslinjene (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).
 • I en bestemt periode et det ikke tillatt å overføre .jp-domener. Denne perioden varer fra 13 dager før utløpsdatoen og til 30 dager etter at transaksjonen for automatisk fornyelse er fullført. 
 • Når du overfører et domene, må du registrere det for ytterligere ett år i henhold til kravene fra ICANN. Hvis dette fører til at domeneregistreringen overskrider maksimumsperioden på ti år, kan det hende du ikke kan overføre domenet til en annen domeneregistrator akkurat nå.
 • Hvis du har et utestående administrativt tiltak mot domenet ditt i Google Domains, kan du ikke overføre domenet før saken er løst.

Klargjør domenet ditt for flytting

Merk:For .CO.UK-domener gjelder en annen fremgangsmåte for flytting av domener.

Du kan overføre domenet ditt fra Google Domains

 • til en annen bruker innenfor Google Domains
 • til en annen bruker hos en annen domeneregistrator
 • til din egen konto hos en annen domeneregistrator

Fremgangsmåten for å klargjøre domenet for flytting er den samme i alle tilfeller:

Trinn 1: Velg domenet du vil overføre.

 1. Klikk på Mine domener for å se domenene dine.
 2. Klikk på navnet på domenet du vil overføre.

Trinn 2: Klargjør domenet for overføring.

 1. Klikk på Innstillinger-fanen Settings (gear icon).
 2. Kontrollér innstillingen under Domenelås, og sørg for at domenet ikke er låst.
 3. Du kan eventuelt gå til Privat registrering og velge Gjør informasjonen min offentlig. Dette er ikke påkrevd av Google Domains, men kan være det hos enkelte domeneregistratorer ved overføring.
 4. Klikk på Utløper/Registrering-fanen eller .
 5. Se på innstillingene under Flytt, og klikk på Hent autorisasjonskode-knappen. Kopiér autorisasjonskoden, og oppgi den hos den nye domeneregistratoren din.

Trinn 3: Autoriser overføringen av domenet ditt.

Ved overføring kan det hende at du må oppgi kontaktinformasjonen for registreringen på nytt og bekrefte den, eller at du må bekrefte den eksisterende informasjonen på nytt. Dette kan føre til en endring i kontaktinformasjonen for registranten, administratoren eller teknikeren som er oppgitt for registreringen.

Du finner mer informasjon i artikkelen om flytting.

Merk: Det kan ta 5–7 dager å fullføre overføringen av et domene.

Overfør .CO.UK-domener til en annen domeneregistrator

Du må bruke en annen fremgangsmåte for å flytte .UK-domener:

 • Du velger domeneregistratoren du vil overføre domenet til.
 • Google Domains sender et varsel til Nominet (registeret) og informerer om overføringen.
 • Du mottar en e-post fra den nye domeneregistratoren din, der du blir bedt om å bekrefte og fullføre overføringen.

Slik flytter du et .CO.UK-domene:

 1. Klikk på Utløper-fanen eller for domenet ditt, og bla nedover til Flytt.
 2. Klikk på Velg domeneregistrator for å starte flytteprosessen.
 3. Velg om du overfører til en annen bruker i Google Domains eller til en annen domeneregistrator. 
 4. Flytt-siden skriver du inn taggen for domeneregistratoren du overfører til.
  • Gå til nominet.uk/registrar-list/, og søk etter den nye domeneregistratoren din.
  • Kopiér domeneregistratortaggen, og lim den inn på Flytt-siden i Google Domains.
   Merk: Det er viktig at taggen blir riktig lagt inn.
   Domeneregistratortaggen er en kode som gjenkjennes i Nominet. Taggene er vanligvis basert på navnene til selskapene. Eksempelvis er domeneregistratortaggen for Google Domains «GOOGLE».
 5. Klikk på Overfør og deretter på Godta for å bekrefte at du vil overføre domenet.
 6. Gå til den nye domeneregistratoren din, og følg fremgangsmåten for overføring der. 
 7. I løpet av overføringsprosessen mottar du en e-post som forklarer hvordan du bekrefter overføringen. Du må følge denne veiledningen for å fullføre overføringen. Hvis du ikke mottar denne e-posten i løpet av et par dager, går du til Nominet-nettstedet (www.nominet.uk) og følger overføringsveiledningen der. Det kan hende du må betale et gebyr for å overføre via Nominet-nettstedet.  

Relatert informasjon

VIS ALLE SKJUL ALLE

Om flytting

Vi vil gjerne beholde deg her, men i Google Domains er det likevel enkelt for deg å overføre domenet ditt til en annen domeneregistrator eller en annen Google Domains-bruker. Nedenfor finner du en oversikt over flytteprosessen:

 1. Registranten (deg selv på Google Domains) går til fanene Innstillinger Settings (gear icon) og Utløper eller og klargjør domenet for overføring (oppdaterer kontaktinformasjonen, låser opp domenet og henter autorisasjonskoden).
 2. Den nye registranten (på nettstedet til den nye domeneregistratoren) oppgir autorisasjonskoden til den nye domeneregistratoren og betaler for et ekstra registreringsår.
 3. Den nye domeneregistratoren gir autorisasjonskoden til registeret som er ansvarlig for domenet.
 4. Registeret ber Google om å bekrefte at registranten vil overføre domenet.
 5. Google godkjenner overføringen av domenet.
 6. Den nye domeneregistratoren informerer registranten om at overføringen er fullført, og kan kreve at du oppgir informasjonen for registreringen på nytt og bekrefter den, eller at du bekrefter den eksisterende informasjonen på nytt.
WHOIS-informasjon og overføringer

Hvis privat registrering eller fjerning er slått på under flyttingen, overføres ikke noe av kontaktinformasjonen for registranten, administratoren eller teknikeren til det nye registeret. For domenenavn der all WHOIS-informasjonen er offentlig, avhenger overføringen av informasjon av prosessene hos den nye domeneregistratoren. 

Når overføringen er fullført, må du oppgi denne informasjonen på nytt hos den nye domeneregistratoren, og bekrefte den. Dette kan føre til en endring i kontaktinformasjonen for registranten, administratoren eller teknikeren som er oppgitt for registreringen.

Redusering av avbrudd

Alle Google Domains-tjenestene avsluttes når overføringen er fullført (for eksempel videresending av e-post, viderekobling fra domener, navnetjenere, ressursposter og privat registrering). Dette kan påvirke nettstedet ditt og tilstedeværelsen din på Internett. Eventuelle avbrudd kan reduseres hvis du er oppmerksom på følgende:

 • Du må kanskje ta kontakt med webhotellet ditt og DNS-vertstjenesten din.
 • Du må kanskje konfigurere navnetjenerne og ressurspostene dine på nytt.
 • Du må bekrefte domenet ditt hos Google for å fortsette å bruke Google-produkter og -tjenester med domenet ditt.

Neste trinn

 • Hvis du skal overføre domenet ditt til en annen konto i Google Domains, finner du mer informasjon i denne artikkelen.
 • Vil du bruke Google-produkter og -tjenester med domenet ditt? I så fall må du bekrefte domenet ditt.
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?