Flytt et domene

Før du begynner

Begrensninger for overføringer

Vær oppmerksom på følgende:

 • Hvis du nylig har kjøpt eller overført et domene, er det et krav hos Google Domains at du må vente 60 dager før du kan overføre domenet til en annen domeneregistrator eller bruker. Dette er i henhold til ICANN-retningslinjene.
 • I en viss periode et det ikke tillatt å overføre .jp-domener. Denne perioden varer fra 13 dager før utløpsdatoen og til 30 dager etter at transaksjonen for automatisk fornyelse er behandlet. 
 • Når du overfører et domene, må du registrere det for ytterligere ett år i henhold til kravene fra ICANN. Hvis dette fører til at domenet overskrider registreringsperiodens grense på maksimalt 10 år, kan det hende at du ikke kan overføre det til en annen domeneregistrator på dette tidspunktet.
 • Hvis du har et utestående administrativt tiltak mot domenet ditt i Google Domains, kan du ikke overføre domenet før saken er løst.

Finn ut mer om ICANN.

Klargjør domenet ditt for flytting

Merk: Du må bruke en annen fremgangsmåte for å flytte .CO.UK-domener. Se veiledningen for .CO.UK-domener her.

Du kan overføre domenet ditt fra Google Domains

 • til en annen bruker innenfor Google Domains
 • til en annen bruker hos en annen domeneregistrator
 • til din egen konto hos en annen domeneregistrator

Fremgangsmåten for å klargjøre domenet for flytting er den samme i alle tilfeller:

Trinn 1: Velg domenet du vil overføre

 1. Klikk på Mine domener for å se domenene dine.
 2. Klikk på navnet til domenet du vil overføre.

Trinn 2: Klargjør domenet for overføring

 1. Klikk på Innstillinger-fanen Settings (gear icon).
 2. Kontrollér innstillingen under Domenelås, og sørg for at domenet ikke er låst.
 3. Du kan eventuelt gå til Privat registrering og velge Offentliggjør informasjonen min. Dette kan være påkrevd hos enkelte domeneregistratorer når du skal overføre domenet.
 4. Gå til Personlig kontaktinformasjon, og sørg for at den personlige kontaktinformasjonen din er oppdatert. Dette er viktig fordi den nye domeneregistratoren sender forespørselen om å autorisere overføringen til e-postadressen som står oppført for registranten i denne kontaktinformasjonen.
 5. Klikk på Utløper/Registrering-fanen eller .
 6. Se på innstillingene under Flytt, og klikk på Hent autorisasjonskode-knappen. Kopiér autorisasjonskoden, og oppgi denne hos den nye domeneregistratoren din.

Trinn 3: Autoriser overføringen av domenet ditt

 1. Følg instruksjonene i e-posten du mottar fra den nye domeneregistratoren din, for å godkjenne overføringen av domenet.
 2. Følg instruksjonene i e-posten du mottar fra Google Domains, for å godkjenne overføringen av domenet.
 3. Du finner mer informasjon i artikkelen om flytting.

Merk: Det kan ta 5–7 dager å fullføre overføringen av et domenet.

Overfør .CO.UK-domener til en annen domeneregistrator

Du må bruke en annen fremgangsmåte for å flytte .UK-domener:

 • Du velger domeneregistratoren du vil overføre domenet til.
 • Google Domains sender et varsel til Nominet (registeret) og informerer om overføringen.
 • Du mottar en e-post fra den nye domeneregistratoren din der du blir bedt om å bekrefte og fullføre overføringen.

Slik flytter du et .CO.UK-domene:

 1. Klikk på Utløper-fanen eller for domenet ditt, og bla nedover til Flytt.
 2. Klikk på Velg domeneregistrator for å starte flytteprosessen.
 3. Velg om du overfører til en annen bruker i Google Domains eller til en annen domeneregistrator. 
  Hvis du overfører til en annen Google Domains-konto, følger du denne veiledningen
 4. Flytt-siden skriver du inn taggen for domeneregistratoren du overfører til.
  1. Gå til nominet.uk/registrar-list/, og søk etter den nye domeneregistratoren din.
  2. Kopiér domeneregistrator-taggen, og lim den inn på Flytt-siden i Google Domains.

   Merk: Det er viktig at du legger inn taggen riktig.

   Domeneregistratortaggen er en kode som gjenkjennes i Nominet. Taggene er vanligvis basert på navnene til selskapene. Eksempelvis er domeneregistratortaggen for Google Domains «GOOGLE»
 5. Klikk på Overfør og deretter på Godta for å bekrefte at du vil overføre domenet.
 6. Gå til den nye domeneregistratoren din, og følg overføringsprosedyren der. 
 7. I løpet av overføringsprosessen mottar du en e-post med en veiledning for å bekrefte overføringen. Du må følge denne veiledningen for å fullføre overføringen. Hvis du ikke mottar denne e-posten i løpet av et par dager, går du til Nominet-nettstedet (www.nominet.uk) og følger overføringsveiledningen der. Det kan hende du må betale et gebyr for å overføre via Nominet-nettstedet. 

 

Mer hjelp

Om flytting

Vi vil gjerne beholde deg her, men i Google Domains er det likevel enkelt for deg å overføre domenet ditt til en annen domeneregistrator eller en annen Google Domains-bruker. Nedenfor finner du en oversikt over flytteprosessen:

 1. Registranten: (deg selv på Google Domains) går til InnstillingerSettings (gear icon) og Utløper-fanene eller og klargjør domenet for overføring (oppdaterer kontaktinformasjonen, låser opp domenet og henter autorisasjonskoden).
 2. Den nye registranten: (på nettstedet til den nye domeneregistratoren) oppgir autorisasjonskoden til den nye domeneregistratoren.
 3. Den nye domeneregistratoren: utfører et WHOIS-oppslag for å hente kontaktinformasjonen og sender en e-post til registranten der registranten bes om å godkjenne (eller avbryte) overføringen.
  • Hvis privat registrering er slått av, sendes denne e-posten til e-postadressen som står oppført for registranten under den personlige kontaktinformasjonen din.
  • Hvis privat registrering er slått på, sendes denne e-posten til e-postadressen som står oppført for registranten under den offentlige kontaktinformasjonen din (for eksempel registrant@example.com.whoisproxy.com). Meldingen videresendes deretter til adressen som står oppført for registranten under den personlige kontaktinformasjonen din. Ikke forveksle denne e-posten med søppelpost. Se Vedlikehold av privat registrering.
 4. Registranten: (deg) svarer på e-posten fra den nye domeneregistratoren og godkjenner (eller avbryter) overføringen.
 5. Den nye domeneregistratoren: (hvis overføringen godkjennes) oppgir autorisasjonskoden til registeroperatøren som er ansvarlig for domenet.
 6. Registeroperatøren: sender en forespørsel til Google om å bekrefte at registranten vil overføre domenet.
 7. Google: sender en e-post til registranten der registranten bes om å godkjenne (eller avbryte) overføringen.
  • Hvis privat registrering er slått av, sendes denne e-posten til e-postadressen som står oppført for registranten under den personlige kontaktinformasjonen din.
  • Hvis privat registrering er slått på, sendes denne e-posten til e-postadressen som står oppført for registranten under den offentlige kontaktinformasjonen din (for eksempel registrant@example.com.whoisproxy.com). Meldingen videresendes deretter til adressen som står oppført for registranten under den personlige kontaktinformasjonen din. Ikke forveksle denne e-posten med søppelpost. Se Vedlikehold av privat registrering.
 8. Registranten: (deg) svarer på e-posten fra Google Domains og godkjenner (eller avbryter) overføringen. Hvis overføringen godkjennes, frigis domenet for overføring.

  Merk: Hvis registranten ikke svarer, godkjennes overføringen automatisk etter fem dager.

 9. Den nye domeneregistratoren: informerer registranten om at overføringen er fullført.
Vedlikehold av privat registrering

Hvis privat registrering er slått på under flyttingen, sendes e-postbekreftelsene til kontaktadressen for registranten (for eksempel registrant@example.com.whoisproxy.com) som står oppført under Offentlig kontaktinformasjonInnstillinger-fanen Settings (gear icon). Denne e-posten videresendes deretter til adressen som står oppført for registranten under Personlig kontaktinformasjonInnstillinger-fanen Settings (gear icon). Ikke forveksle disse videresendte e-postene med søppelpost. Du må svare på disse e-postene og enten godkjenne eller avbryte overføringen av domenet.

Når du mottar varsel fra Google om at overføringen er fullført, kommer du ikke lenger til å motta e-poster som sendes til personvernleverandøren din, og den private registreringstjenesten hos personvernleverandøren din er ikke lenger gyldig.

Kontrollér den personlige kontaktinformasjonen din hos den nye domeneregistratoren, og sørg for at du slår på privat registrering (også kalt WHOIS-personvern eller domenepersonvern) hvis dette alternativet er tilgjengelig.

Redusering av avbrudd

Alle Google Domains-tjenestene avsluttes når overføringen er fullført (navnetjenere, ressursposter, privat registrering og videresending av e-post). Dette kan påvirke nettstedet ditt og tilstedeværelsen din på Internett. Vær oppmerksom på følgende for å redusere eventuelle avbrudd:

 • Du må kanskje ta kontakt med webhotellet ditt og DNS-vertstjenesten din.
 • Du må kanskje konfigurere navnetjenerne og ressurspostene dine på nytt.
 • Du må bekrefte domenet ditt hos Google for å fortsette å bruke Google-produkter og -tjenester på domenet ditt.

 

Beslektet innhold

 • Hvis du overfører domenet ditt til en annen konto i Google Domains, kan du se Hent et domene.
 • Vil du fortsette å bruke Google-produkter og -tjenester på domenet ditt? Bekreft domenet ditt.
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?