Maglipat ng domain

Bago ka magsimula ...

Mga paghihigpit sa mga paglipat

Pakitandaan ang sumusunod:

 • Kung kamakailan ay bumili o naglipat ka ng domain, iniaatas sa iyo ng Google Domains na maghintay nang 60 araw bago mo maaaring ilipat ang iyong domain sa ibang registrar o user, alinsunod sa mga alituntunin ng ICANN.
 • Hindi pinapayagan ang paglipat ng mga .jp domain sa loob ng yugto ng panahong nagsisimula 13 araw bago ang petsa ng pag-expire at nagtatapos 30 araw makaraan ang matagumpay na pagproseso sa transaksyon ng auto-renew. 
 • Kapag naglilipat, iniaatas ng ICANN na iparehistro ang iyong domain para sa karagdagang taon. Kung magdudulot ito ng paglampas ng iyong domain sa 10 taon na maximum na panahon ng pagpaparehistro, maaaring hindi ka makapaglipat sa ibang registrar sa panahong ito.
 • Kung may nakabinbin na pang-administratibong pagkilos ang Google Domains laban sa iyong domain, hindi mo maaaring ilipat ang iyong domain hanggang malutas ang usapin.

Matuto pa tungkol sa ICANN.

Ihanda ang iyong domain sa paglipat

Tandaan: Gumagamit ang mga .CO.UK domain ng ibang pamamaraan sa paglipat palabas. Tingnan ang mga tagubilin para sa .CO.UK dito.

Maaari mong ilipat ang iyong domain mula sa Google Domains sa:

 • Ibang user na nasa Google Domains
 • Ibang user na nasa ibang registrar
 • Iyong sariling account sa ibang registrar

Ang pamamaraan sa paghanda ng iyong domain para sa paglipat palabas ay katulad ng sa lahat ng kaso:

Hakbang 1: Piliin ang domain na gusto mong ilipat

 1. I-click ang Aking mga domain upang makita ang iyong mga domain.
 2. I-click ang domain name na gusto mong ilipat.

Hakbang 2: Ihanda ang iyong domain sa paglipat

 1. I-click ang tab na Mga Setting Settings (gear icon).
 2. Sa ilalim ng Lock ng domain, tiyakin na naka-unlock ang iyong domain.
 3. Bilang opsyon, sa ilalim ng Pribadong Pagpaparehistro, piliin ang Gawing pampubliko ang aking impormasyon. Maaari itong kailanganin ng ilang registrar para sa paglipat.
 4. Sa ilalim ng Personal na impormasyon sa pakikipag-ugnayan, tiyaking napapanahon ang iyong personal na impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Mahalaga ito, dahil ipapadala ng iyong bagong registrar ang kahilingan na pahintulutan ang paglipat sa email address ng registrant na nakalista sa impormasyon sa pakikipag-ugnayan.
 5. I-click ang tab na Mga Pag-expire/Pagpaparehistro o .
 6. Sa ilalim ng Maglipat palabas, i-click ang button na Kunin ang authorization code. Kopyahin ang authorization code at ibigay ito sa iyong bagong registrar.

Hakbang 3: Pahintulutan ang paglipat ng iyong domain

 1. Sundin ang mga tagubillin sa email na natanggap mo mula sa iyong bagong registrar upang maaprubahan ang paglipat ng iyong domain.
 2. Sundin ang mga tagubilin sa email na natanggap mo mula sa Google Domains upang maaprubahan ang paglipat ng iyong domain.
 3. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Tungkol sa paglipat palabas.

Tandaan: Maaaring tumagal ang mga paglipat ng domain nang 5-7 araw bago matapos.

Maglipat ng mga .CO.UK domain sa ibang registrar

Gumagamit ang mgaUK domain ng ibang proseso sa paglipat palabas:

 • Piliin ang registrar kung saan mo gustong ilipat ang domain.
 • Nakikipag-ugnayan ang Google Domains sa Nominet, ang registry, at ipinapaalam nito ang dito ang tungkol sa paglipat.
 • Makakatanggap ka ng abiso sa email mula sa iyong bagong registrar upang kumpirmahin at tapusin ang paglipat.

Upang maglipat palabas ng .CO.UK domain:

 1. I-click ang tab na Mga Pag-expire o para sa iyong domain at mag-scroll pababa sa Maglipat palabas.
 2. I-click ang  Pumili ng registrar upang simulan ang proseso ng paglipat.
 3. Pumili kung naglilipat ka sa ibang user na nasa Google Domains o sa ibang registrar. 
  Kung naglilipat ka sa ibang Google Domains account, sundin ang mga tagubilin na ito
 4. Sa screen ng Paglipat, ilagay ang tag para sa registrar kung saan ka maglilipat.
  1. Pumunta sa nominet.uk/registrar-list/ at hanapin ang iyong bagong registrar.
  2. Koypahin ang tag ng registrar at i-paste ito sa screen ng Paglipat Palabas sa Google Domains.

   Tandaan: Mahalagang ilagay nang wasto ang tag.

   Ang tag ng registrar ay isang code na kinikilala ng Nominet. Karaniwan, ang mga tag ay batay sa pangalan ng kumpanya. Halimbawa, ang tag ng registrar para sa Google Domains ay "GOOGLE"
 5. I-click ang Ilipat at pagkatapos ay Tanggapin upang kumpirmahin na sigurado kang gusto mong ilipat ang domain.
 6. Pumunta sa iyong bagong registrar at sundin ang mga pamamaraan sa paglipat papasok doon. 
 7. Sa proseso ng paglipat, makakatanggap ka ng email na may mga tagubilin sa pagkumpirma ng proseso sa paglipat. Dapat mong sundin ang mga tagubilin na ito upang matapos ang paglipat. Kung hindi mo matatanggap ang email na ito sa loob ng ilang araw, pumunta sa website ng Nominet (www.nominet.uk) at sundin ang mga tagubilin sa paglipat. Maaaring iatas sa iyo na magbayad ng bayarin sa paglipat sa pamamagitan ng site ng Nominet. 

 

Higit pang tulong ...

Tungkol sa paglipat palabas

Ayaw naming umalis ka, ngunit pinapadali ng Google Domains para sa iyo ang paglipat ng iyong domain sa ibang registrar o sa ibang user ng Google Domains. Narito ang isang pangkalahatang-ideya ng proseso sa paglipat palabas:

 1. Registrant: (Ikaw sa Google Domains) Sa mga tab na Mga Setting Settings (gear icon) at Mga Pag-expire  o , ihanda sa paglipat ang iyong domain (i-update ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan, i-unlock ang domain, at kunin ang authorization code).
 2. Bagong Registrant: (Sa site ng bagong registrar) Nagbibigay ng authorization code sa bagong registrar.
 3. Bagong registrar: Nagsasagawa ng paghahanap sa WHOIS upang makuha ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan at nagpapadala ng email sa registrant na humihiling sa registrant na aprubahan (o ikansela) ang paglipat.
  • Kung naka-off ang pribadong pagpaparehistro - Ipinapadala ang email na ito sa address ng registrant na nakalista sa ilalim ng iyong personal na impormasyon sa pakikipag-ugnayan.
  • Kung naka-on ang pribadong pagpaparehistro - Ipinapadala ang email na ito sa registrant na nakalista sa ilalim ng iyong pampublikong impormasyon sa pakikipag-ugnayan (halimbawa registrant@example.com.whoisproxy.com) at pagkatapos ay ipapasa sa address ng registrant na nakalista sa ilalim ng iyong personal na impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Huwag pagkamalan na spam ang email na ito. Tingnan ang Pagpapanatili ng pribadong pagpaparehistro.
 4. Registrant: (Ikaw) Tumugon sa email mula sa bagong registrar at aprubahan (o ikansela) ang paglipat.
 5. Bagong registrar: Kung maaaprubahan, nagbibigay ng authorization code sa registry na responsable sa domain.
 6. Registry: Humihiling sa Google na kumpirmahin na gustong ilipat ng registrant ang domain.
 7. Google: Nagpapadala sa email sa registrant na humihiling sa registrant na aprubahan (o ikansela) ang paglipat.
  • Kung naka-off ang pribadong pagpaparehistro - Ipinapadala ang email na ito sa address ng registrant na nakalista sa ilalim ng iyong personal na impormasyon sa pakikipag-ugnayan.
  • Kung naka-on ang pribadong pagpaparehistro - Ipinapadala ang email na ito sa registrant na nakalista sa ilalim ng iyong pampublikong impormasyon sa pakikipag-ugnayan (halimbawa registrant@example.com.whoisproxy.com) at pagkatapos ay ipapasa sa address ng registrant na nakalista sa ilalim ng iyong personal na impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Huwag pagkamalan na spam ang email na ito. Tingnan ang Pagpapanatili ng pribadong pagpaparehistro.
 8. Registrant: (Ikaw) Tumugon sa email mula sa Google Domains at aprubahan (o ikansela) ang paglipat. Kung maaaprubahan, ire-release ang domain para sa paglipat.

  Tandaan: Kung hindi tutugon ang registrant, awtomatikong aaprubahan ang paglipat pagkalipas ng 5 araw.

 9. Bagong registrar: Nagbibigay-alam sa registrant na natapos na ang paglipat.
Pagpapanatili ng pribadong pagpaparehistro

Sa proseso ng paglipat, kung naka-enable ang pribadong pagpaparehistro, magpapadala ng mga email na kumpirmasyon sa pakikipag-ugnayan ng registrant (halimbawa, registrant@example.com.whoisproxy.com) na nakalista sa ilalim ng Pampublikong impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa tab na Mga Setting Settings (gear icon). Pagkatapos ay ipapasa ang email na ito sa address ng registrant na nakalista sa ilalim ng Personal na impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa tab na Mga Setting Settings (gear icon). Huwag pagkamalan na spam ang ipinasang email na ito. Tumugon sa mga email na ito at aprubahan o ikansela ang paglipat ng iyong domain.

Pagkatapos kang abisuhan ng Google na natapos ang iyong paglipat, hindi ka na makakatanggap ng mga email na naka-address sa mga contact ng privacy provider at mawawalan na ng bisa ang iyong serbisyo sa pribadong pagpaparehistro sa pamamagitan ng privacy provider.

Pakitiyak na i-verify ang iyong personal na impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa iyong bagong registrar at i-enable ang pribadong pagpaparehistro (tinatawag din na privacy ng WHOIS at privacy ng domain) kung available ang opsyon na ito.

Pagbawas ng mga pagkaantala

Kapag natapos ang iyong paglipat, hihinto ang lahat ng serbisyo ng Google Domains (pagpapasa ng email, pagpapasa ng domain, mga name server, mga record ng mapagkukunan, pribadong pagpaparehistro). Maaari itong makaapekto sa iyong website at presensya online. Upang mabawasan ang mga pagkaantala, pakitandaan ang sumusunod:

 • Maaaring kailanganin mong makipag-ugnayan sa iyong hosting provider sa web at hosting provider ng DNS mo.
 • Maaaring kailanganin mong muling i-configure ang iyong mga name server at record ng mapagkukunan.
 • Upang maipagpatuloy ang paggamit ng anumang produkto at serbisyo ng Google sa iyong domain, kakailanganin mong i-verify ang iyong domain sa Google.

 

Mga susunod na hakbang

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?