Maglipat ng domain

Nakasaad sa artikulong ito ang mga hakbang sa paglilipat ng domain mula sa Google Domains.

Mga paghihigpit sa paglipat

Pakitandaan ang mga sumusunod na paghihigpit:

 • Kung bumili o naglipat ka kamakailan ng domain, inaatasan ka ng Google Domains na maghintay nang 60 araw bago mo ilipat ang iyong domain sa ibang registrar o user, alinsunod sa mga alituntunin ng Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).
 • Hindi pinapayagan ang paglipat ng mga .jp domain sa loob ng yugto ng panahong nagsisimula 13 araw bago ang petsa ng pag-expire at nagtatapos 30 araw makaraan ang matagumpay na pagproseso sa transaksyon ng auto-renew. 
 • Kapag naglilipat, inaatasan ka ng ICANN na i-renew nang isang karagdagang taon ang iyong domain. Kung magdudulot ito ng paglampas ng iyong domain sa 10 taong maximum na panahon ng pagpaparehistro, maaaring hindi ka makapaglipat sa ibang registrar sa panahong ito.
 • Kung may nakabinbin na pang-administratibong pagkilos ang Google Domains laban sa iyong domain, hindi mo maililipat ang iyong domain hanggang sa malutas ang usapin.

Ihanda ang iyong domain sa paglipat

Tandaan: Gumagamit ang mga .CO.UK domain ng ibang pamamaraan sa paglipat.

Maaari mong ilipat ang iyong domain mula sa Google Domains sa:

 • Ibang user na nasa Google Domains
 • Ibang user na nasa ibang registrar
 • Iyong sariling account sa ibang registrar

Iisa lang ang pamamaraan sa paghahanda ng iyong domain para sa paglipat sa lahat ng sitwasyon:

Hakbang 1: Piliin ang domain na gusto mong ilipat.

 1. I-click ang Aking mga domain para makita ang iyong mga domain.
 2. I-click ang domain name na gusto mong ilipat.

Hakbang 2: Ihanda ang iyong domain sa paglipat.

 1. I-click ang tab na Mga Setting Settings (gear icon).
 2. Sa ilalim ng Lock ng domain, tiyakin na naka-unlock ang iyong domain.
 3. Bilang opsyon, sa ilalim ng Pribadong Pagpaparehistro, piliin ang Gawing pampubliko ang aking impormasyon. Hindi ito kinakailangan ng Google Domains ngunit maaaring kailanganin ito ng ilang registrar para sa paglipat.
 4. I-click ang tab na Mga Pag-expire/Pagpaparehistro o .
 5. Sa ilalim ng Maglipat palabas, i-click ang button na Kunin ang authorization code. Kopyahin ang code ng pahintulot at ibigay ito sa iyong bagong registrar.

Hakbang 3: Pahintulutan ang paglipat ng iyong domain.

Sa iyong paglipat, maaaring kailanganin mong muling ilagay at i-verify ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa iyong pagpaparehistro o muling i-verify ang kasalukuyan mong impormasyon. Ang prosesong ito ay maaaring magdulot ng pagbabago sa contact ng nagparehistro, administratibong contact, o teknikal na contact na ibinigay para sa pagpaparehistro.

Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang tungkol sa paglipat.

Tandaan: Maaaring abutin nang hanggang 5-7 araw bago matapos ang mga paglipat ng domain.

Maglipat ng mga .CO.UK domain sa ibang registrar

Gumagamit ang mga .UK domain ng ibang proseso sa paglipat:

 • Pipiliin mo ang registrar kung saan mo gustong ilipat ang domain
 • Makikipag-ugnayan ang Google Domains sa Nominet, ang registry, at ipapaalam nito rito ang tungkol sa paglipat
 • Makakatanggap ka ng abiso sa email mula sa iyong bagong registrar para kumpirmahin at tapusin ang paglipat

Para maglipat ng .CO.UK domain:

 1. I-click ang tab na Mga Pag-expire o para sa iyong domain at mag-scroll pababa sa Maglipat.
 2. I-click ang Pumili ng registrar para simulan ang proseso ng paglipat.
 3. Piliin kung maglilipat ka sa ibang user na nasa Google Domains o sa ibang registrar. 
 4. Sa screen ng Paglipat, ilagay ang tag para sa registrar kung saan ka maglilipat.
  • Pumunta sa nominet.uk/registrar-list/ at hanapin ang iyong bagong registrar.
  • Kopyahin ang tag ng registrar at i-paste ito sa screen ng Paglipat sa Google Domains.
   Tandaan: Mahalagang ilagay nang tama ang tag.
   Ang tag ng registrar ay isang code na kinikilala ng Nominet. Karaniwan, ang mga tag ay batay sa pangalan ng kumpanya. Halimbawa, ang tag ng registrar para sa Google Domains ay "GOOGLE."
 5. I-click ang Ilipat at pagkatapos ay Tanggapin para kumpirmahing sigurado kang gusto mong ilipat ang domain.
 6. Pumunta sa iyong bagong registrar at sundin ang mga pamamaraan sa paglipat papasok doon. 
 7. Sa panahon ng proseso ng paglipat, makakatanggap ka ng email na may mga tagubilin sa pagkumpirma sa proseso ng paglipat. Dapat mong sundin ang mga tagubilin na ito para matapos ang paglipat. Kung hindi mo matatanggap ang email na ito sa loob ng ilang araw, pumunta sa website ng Nominet (www.nominet.uk) at sundin ang mga tagubilin sa paglipat. Maaaring iatas sa iyong magbayad ng bayarin sa paglipat sa pamamagitan ng site ng Nominet.  

Kaugnay na Impormasyon

I-EXPAND LAHAT I-COLLAPSE LAHAT

Tungkol sa paglipat

Ayaw naming umalis ka, ngunit pinapadali ng Google Domains para sa iyo ang paglipat ng iyong domain sa ibang registrar o sa ibang user ng Google Domains. Narito ang isang pangkalahatang-ideya ng proseso sa paglipat:

 1. Nagparehistro: (Ikaw sa Google Domains) Sa tab na Mga Setting Settings (gear icon) at Pag-expire o , ihanda ang domain para sa paglipat (ia-update ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan, ia-unlock ang domain, at kukunin ang code ng pahintulot).
 2. Bagong nagparehistro: (Sa site ng bagong registrar) Ibibigay ang authorization code sa bagong registrar at magbabayad para sa karagdagang taon ng pagpaparehistro.
 3. Bagong registrar: Ibibigay ang code ng pahintulot sa registry na responsable para sa domain.
 4. Registry: Hihilingin sa Google na kumpirmahing gustong ilipat ng nagparehistro ang domain.
 5. Google: Aaprubahan ang paglipat ng domain.
 6. Bagong registrar: Ipapaalam sa nagparehistro na tapos na ang paglipat at maaaring atasan kang muling ilagay at i-verify ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa iyong pagpaparehistro, o muling i-verify ang kasalukuyang impormasyon.
Impormasyon sa WHOIS at mga paglipat

Sa panahon ng proseso ng paglipat, kung naka-enable ang pribadong pagpaparehistro o pag-redact, ang anumang impormasyon para sa contact ng nagparehistro, administratibong contact, o teknikal na contact ay hindi malilipat sa bagong registrar. Para sa mga domain name na may naka-publish na kumpletong WHOIS, maaaring mailipat o hindi mailipat ang impormasyong ito depende sa mga proseso ng bagong registrar. 

Kapag tapos na ang paglipat, dapat mong ilagay muli at i-verify ang impormasyong ito sa bagong registrar. Ang prosesong ito ay maaaring magdulot ng pagbabago sa contact ng nagparehistro, administratibong contact, o teknikal na contact na ibinigay para sa pagpaparehistro.

Pagbabawas ng mga pagkaantala

Kapag tapos na ang iyong paglipat, hihinto ang mga serbisyo ng Google Domains (hal. pagpasa ng email, pagpasa ng domain, mga name server, mga resource record, pribadong pagpaparehistro). Maaari itong makaapekto sa iyong website at presensya online. Para mabawasan ang mga pagkaantala, pakitandaan ang sumusunod:

 • Maaaring kailanganin mong makipag-ugnayan sa iyong web hosting provider at sa Domain Name System (DNS) hosting provider mo
 • Maaaring kailanganin mong muling i-configure ang iyong mga name server at resource record
 • Para patuloy na magamit ang anumang produkto at serbisyo ng Google sa iyong domain, kailangan mong i-verify ang iyong domain sa Google

Mga susunod na hakbang

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?