Převod domény ze služby Google Domains

Než začnete…

Omezení při převodech

Důležitá upozornění:

 • Pokud jste doménu zakoupili nebo převedli nedávno, služba Google Domains na základě předpisů organizace ICANN vyžaduje, aby před převodem k jinému registrátorovi nebo uživateli uplynulo minimálně 60 dnů.
 • Převod domén .jp není povolen po dobu začínající 13 dní před datem vypršení platnosti registrace a končící 30 dní po úspěšném dokončení transakce automatického obnovení. 
 • Organizace ICANN vyžaduje při převodu registraci domény na další rok. Pokud by tím došlo k překročení desetileté maximální registrační lhůty, nelze doménu k jinému registrátorovi v současné době převést.
 • Pokud má služba Google Domains u vaší domény nevyřízené administrativní kroky, nelze do jejich vyřešení převod uskutečnit.

Podrobnější informace o organizaci ICANN

Příprava domény k převodu

Upozornění: U domén .CO.UK se proces převodu liší. Pokyny pro domény .CO.UK naleznete zde.

Doménu ze služby Google Domains můžete převést:

 • na jiného uživatele v rámci služby Google Domains,
 • na jiného uživatele u jiného registrátora,
 • do svého účtu u jiného registrátora.

Příprava domény na převod je ve všech případech stejná:

1. krok: Výběr domény, kterou chcete převést

 1. Kliknutím na položku Moje domény si zobrazte své domény.
 2. Klikněte na název domény, kterou chcete převést.

2. krok: Příprava domény k převodu

 1. Klikněte na kartu Nastavení Settings (gear icon).
 2. V části Zámek domény zrušte uzamčení domény.
 3. V případě potřeby vyberte v části Soukromá registrace možnost Zveřejnit mé informace. Někteří registrátoři tento krok vyžadují.
 4. Zkontrolujte informace v části Osobní kontaktní údaje a podle potřeby je upravte, aby byly aktuální. Tento krok je důležitý, protože na e-mailovou adresu uvedenou v těchto kontaktních údajích zašle nový registrátor žádost o potvrzení převodu.
 5. Klikněte na kartu Konec platnosti/Registrace  nebo .
 6. Pod položkou Převod ze služby klikněte na tlačítko Získání autorizačního kódu. Zobrazený autorizační kód zkopírujte a poskytněte jej novému registrátorovi.

3. krok: Potvrzení převodu domény

 1. Postupujte podle pokynů z e-mailu, který vám zašle nový registrátor, a potvrďte souhlas s převodem domény.
 2. Postupujte podle pokynů z e-mailu, který vám zašle služba Google Domains, a potvrďte souhlas s převodem domény.
 3. Další informace naleznete v části Převod ze služby Google Domains.

Upozornění: Převod domény může trvat pět až sedm dní.

Převod domény .CO.UK k jinému registrátorovi

U domén .UK se proces převodu ze služby Google Domains liší:

 • Nejprve vyberete registrátora, ke kterému chcete doménu převést.
 • Služba Google Domains kontaktuje registr Nominet a informuje jej o převodu.
 • Nový registrátor vám zašle e-mail se žádostí o potvrzení a dokončení převodu.

Převod domény .CO.UK ze služby Google Domains:

 1. U své domény klikněte na kartu Konec platnosti  nebo a přejděte dolů k části Převod ze služby.
 2. Klikněte na položku Vybrat registrátora a zahajte proces převodu.
 3. Vyberte, zda provádíte převod na jiného uživatele v rámci služby Google Domains, nebo k jinému registrátorovi. 
  Pokud provádíte převod do jiného účtu Google Domains, postupujte podle těchto pokynů
 4. Na stránce Převod ze služby zadejte značku registrátora, ke kterému doménu převádíte.
  1. Otevřete si seznam nominet.uk/registrar-list/ a nového registrátora v něm vyhledejte.
  2. Zkopírujte značku registrátora a vložte ho do příslušného pole na stránce Převod ze služby v účtu Google Domains.

   Upozornění: Dbejte na to, abyste značku zadali správně.

   Značka registrátora je značka, kterou musí společnost Nominet rozpoznat. Značka je obvykle odvozena od názvu příslušné společnosti. Například značka registrátora služby Google Domains je „GOOGLE“.
 5. Klikněte na možnost Převést a tlačítkem Přijmout potvrďte, že chcete převod domény skutečně provést.
 6. Přejděte k novému registrátorovi a postupujte podle jeho pokynů ohledně převodu. 
 7. Během procesu převodu obdržíte e-mail se žádostí o potvrzení převodu. Podle uvedených pokynů převod dokončete. Pokud e-mail během několika dnů neobdržíte, přejděte na web společnosti Nominet (www.nominet.uk) a postupujte podle pokynů ohledně převodu, které jsou zde uvedeny. Při převodu prostřednictvím webu Nominet může být vyžadován převodní poplatek. 

 

Užitečné odkazy…

Převod ze služby Google Domains

Je nám líto, že nás opouštíte. Služba Google Domains se ale snaží, aby pro vás byl převod k jinému registrátorovi nebo na jiného uživatele služby Google Domains co nejjednodušší. Zde najdete stručný souhrn procesu převodu:

 1. Registrující osoba (vy ve službě Google Domains): Příprava domény k převodu na kartách Nastavení Settings (gear icon)Konec platnosti nebo (aktualizace kontaktních údajů, zrušení uzamčení domény, získání autorizačního kódu).
 2. Nová registrující osoba (na webu nového registrátora): Zadání registračního kódu novému registrátorovi.
 3. Nový registrátor: Prohledání údajů WHOIS a získání kontaktních údajů, zaslání e-mailu registrující osobě se žádostí o schválení převodu.
  • Je-li soukromá registrace vypnuta, e-mail je zaslán na adresu registrující osoby uvedenou ve vašich osobních kontaktních údajích.
  • Je-li soukromá registrace zapnuta, e-mail je zaslán na adresu registrující osoby uvedenou ve vašich veřejných kontaktních údajích (například registrujici_osoba@example.com.whoisproxy.com) a přesměrován na adresu registrující osoby uvedenou ve vašich osobních kontaktních údajích. Zkontrolujte, zda zpráva nezapadla mezi spam. Viz část Zachování soukromé registrace.
 4. Registrující osoba (vy): Zaslání odpovědi na e-mail od nového registrátora a schválení (případně zrušení) převodu.
 5. Nový registrátor: Poskytnutí autorizačního kódu registru, který je za doménu odpovědný (pokud byl převod schválen).
 6. Registr: Zaslání dotazu společnosti Google se žádostí o potvrzení, zda chce registrující osoba doménu skutečně převést.
 7. Google: Zaslání e-mailu registrující osobě se žádostí o schválení (případně zrušení) převodu.
  • Je-li soukromá registrace vypnuta, e-mail je zaslán na adresu registrující osoby uvedené ve vašich osobních kontaktních údajích.
  • Je-li soukromá registrace zapnuta, e-mail je zaslán na adresu registrující osoby uvedenou ve vašich veřejných kontaktních údajích (například registrujici_osoba@example.com.whoisproxy.com) a přesměrován na adresu registrující osoby uvedenou ve vašich osobních kontaktních údajích. Zkontrolujte, zda zpráva nezapadla mezi spam. Viz část Zachování soukromé registrace.
 8. Registrující osoba (vy): Zaslání odpovědi na e-mail od služby Google Domains a schválení (případně zrušení) převodu. V případě schválení je doména uvolněna pro převod.

  Upozornění: Pokud registrující osoba nereaguje, po uplynutí pěti dnů je převod automaticky schválen.

 9. Nový registrátor: Oznámení registrující osobě o dokončení procesu převodu.
Zachování soukromé registrace

Pokud je během procesu převodu zapnuta soukromá registrace, e-mail s potvrzením bude zaslán na kontaktní adresu registrující osoby (například registujici_osoba@example.com.whoisproxy.com) uvedenou ve veřejných kontaktních údajích na kartě Nastavení Settings (gear icon). Tento e-mail je následně přesměrován na adresu registrující osoby uvedenou v osobních kontaktních údajích na kartě Nastavení Settings (gear icon). Zkontrolujte, zda zpráva nezapadla mezi spam. Na e-mail odpovězte a převod domény potvrďte, případně zrušte.

Až vám Google zašle oznámení o dokončení převodu, přestanou vám být zasílány e-maily adresované na kontaktní údaje u daného poskytovatele soukromí a vaše soukromá registrace u daného poskytovatele soukromí přestane platit.

Nezapomeňte ověřit své osobní kontaktní údaje u nového registrátora, a pokud je to možné, znovu si aktivujte soukromou registraci (takzvanou ochranu soukromí v databázi WHOIS nebo soukromí domény).

Minimalizace přerušení služeb

Po dokončení převodu budou všechny služby Google Domains ukončeny (přesměrování e-mailů, přesměrování domény, názvové servery, záznamy prostředků, soukromá registrace). To se může projevit na vašem webu a na vaší prezentaci na internetu. Chcete-li případná omezení minimalizovat, zvažte tyto kroky:

 • V případě potřeby kontaktujte svého poskytovatele webhostingu a hostingu DNS.
 • V případě potřeby nakonfigurujte názvové servery a záznamy prostředků.
 • Pokud budete chtít u své domény i nadále používat služby a produkty Google, bude nutné doménu u Googlu ověřit.

 

Další kroky

 • Pokud chcete doménu převést do jiného účtu v rámci služby Google Domains, prostudujte si článek Převod domény do služby Google Domains.
 • Chcete u své domény i nadále používat služby a produkty Google? Pak svou doménu ověřte.
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?