Báo cáo hành vi sử dụng tên miền sai mục đích

Với tư cách là một nhà đăng ký tên miền, Google ưu tiên cung cấp các công cụ bảo mật, an toàn và tập trung vào người dùng để giúp các cá nhân và doanh nghiệp bắt đầu hoạt động trên Internet. 

Nếu cảm thấy lo ngại về một tên miền đăng ký qua Google Domains, bạn có thể báo cho chúng tôi biết một số loại hành vi vi phạm.

Quan trọng: Trong trường hợp bạn nghi ngờ hình thức thanh toán của bạn đã bị sử dụng cho một giao dịch trái phép trên Google Domains, hãy làm như sau:

  • Kiểm tra để đảm bảo giao dịch mua đó không phải do một thành viên trong gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp thực hiện.
  • Gửi biểu mẫu về giao dịch mua trái phép để báo cho nhóm Google Pay biết về giao dịch đó.

Các loại hành vi vi phạm

Google Domains chỉ quản lý việc đăng ký tên miền. Những hành vi vi phạm lợi dụng hệ thống tên miền có thể thuộc phạm vi xử lý của chúng tôi. Tuy nhiên, những hành vi vi phạm lợi dụng các dịch vụ web khác, chẳng hạn như dịch vụ lưu trữ nội dung, có thể sẽ không thuộc phạm vi xử lý của chúng tôi.

Trước khi bạn báo cho Google biết về một hành vi vi phạm, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng tên miền có liên quan được đăng ký qua Google Domains (Google LLC). Trước tiên, hãy tra cứu WHOIS. Sau đó, tham khảo thông tin dưới đây để xem hướng dẫn về một số vấn đề. 

Lừa đảo
Hành vi lừa đảo là việc lợi dụng email hoặc trang web để lấy thông tin cá nhân một cách bất chính. Nếu bạn nghi ngờ rằng mình là mục tiêu của một hành vi lừa đảo, đừng nhấp vào các đường liên kết, cũng đừng mở tệp đính kèm và đừng chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Hãy báo cho chúng tôi biết những tên miền đăng ký qua Google Domains có liên quan đến hành vi lừa đảo theo địa chỉ registrar-abuse@google.com.
Phần mềm độc hại
Phần mềm độc hại là phần mềm có hại nhằm làm gián đoạn, gây thiệt hại hoặc chiếm quyền truy cập trái phép vào một hệ thống máy tính. Nếu bạn nghi ngờ rằng một tên miền đăng ký qua Google Domains đã phát tán phần mềm độc hại, hãy báo cho chúng tôi biết vấn đề đó theo địa chỉ registrar-abuse@google.com.
Thư rác
Thư rác là email thương mại không mong muốn. Nếu bạn nghi ngờ một tên miền đăng ký qua Google Domains có hoạt động gửi thư rác, hãy báo cho chúng tôi biết về vấn đề đó theo địa chỉ registrar-abuse@google.com
Nhãn hiệu

Google không có quyền đưa ra quyết định trong những trường hợp tranh chấp nhãn hiệu giữa chủ sở hữu tên miền và bên thứ ba. Tìm hiểu thêm về cách giải quyết những vấn đề này và tham khảo Chính sách thống nhất về việc giải quyết tranh chấp tên miền (UDRP)Chính sách thống nhất hỗ trợ việc nhanh chóng tạm ngưng tên miền (URS).

Để biết thêm thông tin, nếu bạn cho rằng nhãn hiệu của mình bị nội dung lưu trữ trên các dịch vụ khác của Google xâm phạm, hãy sử dụng biểu mẫu yêu cầu xóa nội dung trực tuyến của Google.

Nếu bạn có một lệnh tòa liên quan đến một tên miền, hãy gửi lệnh tòa đó qua biểu mẫu này.

Bản quyền

Trong vai trò là một nhà đăng ký tên miền, Google Domains không kiểm soát nội dung trên trang web. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ. Đối với những mối lo ngại về bản quyền, bạn có thể tìm hiểu cách liên hệ với người đăng ký trong phần bên dưới.

Nếu bạn cho rằng người đăng ký tên miền sử dụng các dịch vụ khác của Google để lưu trữ những tư liệu vi phạm bản quyền, hãy tham khảo biểu mẫu yêu cầu xóa nội dung trực tuyến của Google.

Liên hệ với người đăng ký

Dữ liệu WHOIS là dữ liệu về tên và thông tin liên hệ mà người đăng ký cung cấp khi người đó đăng ký một tên miền. Khi hoàn tất việc tra cứu WHOIS, bạn sẽ có quyền truy cập vào một số thông tin liên hệ, chẳng hạn như địa chỉ email của người đăng ký.

Google Domains cung cấp tùy chọn bảo vệ quyền riêng tư cho hầu hết người đăng ký. Tùy chọn này giúp thông tin cá nhân của người đăng ký không xuất hiện khi có người tra cứu dữ liệu trên WHOIS. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi thường cung cấp một địa chỉ email ẩn danh để hỗ trợ việc liên hệ với người đăng ký.

Tìm hiểu thêm về WHOIS.

Báo cho chúng tôi biết về nội dung nghi là xâm hại tình dục trẻ em 
Nếu bạn nghi ngờ rằng một tên miền được dùng để phục vụ hoặc truyền bá hành vi xâm hại tình dục trẻ em, hãy điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu này.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?