Używanie globalnego tagu witryny

Aby usługa Display & Video 360 mogła skutecznie zliczać konwersje, zalecamy użycie globalnego tagu witryny (gtag.js) jako formatu aktywności Floodlight.

Globalny tag witryny – informacje

Globalny tag witryny to biblioteka do tagowania witryn internetowych, która działa w usługach Google do pomiaru skuteczności witryn i konwersji. Jego konfigurowanie jest bardzo elastyczne, a wdrażanie – wyjątkowo proste.

 • Szybka i łatwa integracja z innymi usługami Google: globalny tag witryny jest wykorzystywany nie tylko przez usługi reklamowe Google Marketing Platform (takie jak Display & Video 360, Search Ads 360 czy Campaign Manager 360), ale też przez inne usługi Google takie jak Google Ads czy Google Analytics. Jeśli korzystasz z tych usług, globalny tag witryny ułatwi Ci implementację tagów, bo ich umieszczanie będzie wyglądało tak samo we wszystkich usługach.
 • Dokładniejsze śledzenie konwersji: globalny tag witryny utworzy w Twojej domenie nowe pliki cookie. Dzięki temu usługa Google Marketing Platform może dokładniej mierzyć konwersje. Jeśli zamiast globalnego tagu witryny używasz tagów iframe lub tagów graficznych, Google Marketing Platform nie będzie w stanie rejestrować wszystkich konwersji.
 
Pamiętaj, by w konfiguracji Floodlight włączyć opcję Ulepszona atrybucja. Dzięki temu skorzystasz z zalet udoskonalonego śledzenia konwersji w przypadku zasobów reklamowych wideo i displayowych. Dowiedz się, jak włączyć opcję Ulepszona atrybucja.

Nieobsługiwane środowiska

Pliki cookie tworzone przez globalny tag witryny

Podczas stosowania globalnego tagu witryny do aktywności Floodlight tworzy on w Twojej domenie nowe pliki cookie zapisujące unikalny identyfikator użytkownika lub kliknięcia reklamy, które przekierowało użytkownika na Twoją stronę.

 • Search Ads 360: plik cookie dostaje informację o kliknięciu reklamy z parametru GCLID („identyfikator kliknięcia Google”), który usługa Search Ads 360 dodaje do adresu URL strony docelowej tuż przed przekierowaniem użytkowników do Twojej witryny.
 • Display & Video 360 i Campaign Manager 360: plik cookie dostaje informację o kliknięciu reklamy z parametru DCLID („identyfikator kliknięcia DoubleClick”), który usługi Display & Video 360 i Campaign Manager 360 dodają do adresu URL strony docelowej tuż przed przekierowaniem użytkowników do Twojej witryny.

Jeśli nie chcesz, by globalny tag witryny umieszczał własne pliki cookie w domenie Twojej witryny, dodaj zaznaczony poniżej fragment do polecenia config we fragmencie kodu globalnego:

gtag('config', 'DC-1234567', {'conversion_linker': false});

Nie zalecamy korzystania z tej opcji, ponieważ może to prowadzić do mniej dokładnego mierzenia konwersji.

Globalny tag witryny może używać informacji pochodzących z nowych plików cookie utworzonych w Twojej domenie. Dlatego pamiętaj, aby w wyraźny i zrozumiały sposób poinformować użytkowników o fakcie zbierania danych i uzyskać ich zgodę, jeśli jest to prawnie wymagane.

Zbieranie danych remarketingowych przez globalny tag witryny

Po skonfigurowaniu tagu Google Ads na potrzeby remarketingu standardowego lub dynamicznego możesz wdrożyć w całej witrynie globalny tag witryny i opcjonalny fragment kodu zdarzenia, by śledzić konkretne zdarzenia remarketingowe.

Możesz wyłączyć zbieranie danych remarketingowych od użytkowników, którzy nie chcą oglądać reklam spersonalizowanych. Aby to zrobić, użyj parametru allow_ad_personalization_signals. Umożliwia on wyłączenie użycia danych do wyświetlania reklam spersonalizowanych, a jego domyślna wartość to „true”. Jeśli ustawisz w nim wartość „false”, dane nie będą wykorzystywane do wyświetlania reklam spersonalizowanych.

Jeśli nie chcesz, by globalny tag witryny zbierał dane remarketingowe, dodaj do niego zaznaczone polecenie gtag('set') nad poleceniem gtag('js'):

<!--

Początek fragmentu kodu globalnego: nie usuwać

Umieść ten fragment kodu między tagami <head> i </head> na każdej stronie swojej witryny.

-->

<!-- Globalny tag witryny (gtag.js) - DoubleClick -->

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=DC-[floodlightConfigID]"></script>

<script>

 window.dataLayer = window.dataLayer || [];

 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

 gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);

 gtag('js', new Date());

 

 gtag('config', 'DC-[floodlightConfigID]');

</script>

<!-- Koniec fragmentu kodu globalnego: nie usuwać -->

 

Implementacja globalnego tagu witryny

Globalny tag witryny składa się z 2 fragmentów kodu JavaScript, czyli fragmentu kodu globalnego i fragmentu kodu zdarzenia. Wstaw globalny tag witryny między tagami na każdej stronie witryny. Fragment kodu globalnego jest umieszczany na wszystkich stronach, a fragment kodu zdarzenia jest dodatkowo wstawiany na stronach ze śledzonymi zdarzeniami. Administratorzy witryny muszą przekazać wartości do określonych pól w globalnym tagu witryny.

Krok 1. Dodaj fragment kodu globalnego na każdej stronie witryny

Fragment kodu globalnego powinien znajdować się na każdej stronie witryny między tagami . Wystarczy umieścić go na tych stronach raz. Jeśli fragment kodu globalnego został już przez Ciebie dodany na potrzeby innej usługi Google lub konfiguracji Floodlight, wykonaj instrukcje podane niżej, by zmodyfikować fragment kodu globalnego na potrzeby wielu usług.

Oto przykładowy fragment kodu globalnego:

<!-- 
Start of global snippet: Please do not remove
Place this snippet between the <head> and </head> tags on every page of your site.
-->
<!-- Global site tag (gtag.js) - DoubleClick -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=DC-[floodlightConfigID]"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'DC-[floodlightConfigID]');
</script>
<!-- End of global snippet: Please do not remove -->

Krok 2. Dodaj fragment kodu zdarzenia na stronach ze śledzonymi zdarzeniami

Fragment kodu zdarzenia należy dodać na stronach ze śledzonymi zdarzeniami. Może on służyć do śledzenia zdarzeń konwersji lub dodania użytkowników do list odbiorców. Możesz go wstawić w dowolnym miejscu na stronie za fragmentem kodu globalnego, ale zalecamy dodanie go też w sekcji , by zapewnić maksymalną dokładność śledzenia.

Pola we fragmencie kodu zdarzenia różnią się w zależności od typu tagu, metody liczenia i innych danych przesyłanych do tagu. W sekcji poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat pól we fragmencie kodu zdarzenia.

Oto przykładowy fragment kodu zdarzenia:

<!-- 
Event snippet for Activity Name on http://foo.com: Please do not remove.
Place this snippet on pages with events you’re tracking.
Creation date: 10/30/2017
-->
<script>
  gtag('event', 'conversion', {
    'allow_custom_scripts': true,
    'u1': '[variable]',
    'send_to': 'DC-[floodlightConfigID]/[activityGroupTagString]/[activityTagString]+[countingMethod]'
  });
</script>
<noscript>
<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=[floodlightConfigID];type=[activityGroupTagString];cat=[activityTagString];dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>
</noscript>
<!-- End of event snippet: Please do not remove -->

Przekazywanie danych do pól w globalnym tagu witryny

Jeśli przenosisz dane z tagów iframe lub tagów graficznych do globalnego tagu witryny, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po ponownym tagowaniu, by dowiedzieć się więcej o odwzorowywaniu parametrów z tych tagów na pola w globalnym tagu witryny.

Pola we fragmencie kodu globalnego

Fragment kodu globalnego wczytuje bibliotekę śledzenia przypisaną do globalnego tagu witryny i konfiguruje konta, na które tag wysyła dane.

Oto najważniejsze pola we fragmencie kodu globalnego:

 • src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=DC-12345678"
  Ta sekcja wskazuje unikalny identyfikator konfiguracji aktywności Floodlight, w której tag został pierwotnie wygenerowany.

 • gtag('config', 'DC-[12345678]')
  Polecenie config wskazuje konkretną konfigurację aktywności Floodlight powiązaną z globalnym tagiem witryny.

Jeśli używasz globalnego tagu witryny w wielu usługach Google, w ciągu src= możesz zobaczyć dużą liczbę poleceń config i różne identyfikatory. Więcej informacji znajdziesz w sekcji poniżej.

Nie należy dynamicznie przekazywać danych do pól we fragmencie kodu globalnego. Fragment kodu globalnego jest kompletny, gdy został zainstalowany w witrynie wraz z poprawnymi identyfikatorami kont.

Pola we fragmencie kodu zdarzenia – omówienie

Fragment kodu zdarzenia jest specyficzny dla każdej aktywności Floodlight i odpowiedniego zdarzenia, które śledzi. Niektóre pola są wspólne dla wszystkich fragmentów kodu zdarzeń, a inne zależą od ustawień aktywności Floodlight powiązanej z tagiem.

Dane muszą być dynamicznie przekazywane do pól we fragmencie kodu zdarzenia. Oto przegląd najważniejszych pól we fragmentach kodu zdarzeń. W sekcjach poniżej znajdziesz bardziej szczegółowe informacje o każdym polu.

Nazwa pola Format wartości Typ aktywności Floodlight Omówienie
allow_custom_scripts Wartość logiczna Wszystkie W tym polu zawsze powinna być ustawiona wartość true.
u1, u2 itp. Ciąg Wszystkie Wskazuje zmienne niestandardowe.
send_to Ciąg Wszystkie Mapuje identyfikatory kierowania na potrzeby aktywności Floodlight.
value Liczba Dozwolone w danych sprzedaży Przekazuje przychody generowane przez transakcję.
transaction_id Liczba Dozwolone w danych sprzedaży Ustawia unikalny identyfikator transakcji.
quantity Liczba Dozwolone w danych sprzedaży Zawiera liczbę przedmiotów sprzedanych podczas transakcji.

Pola we wszystkich fragmentach kodu zdarzeń

Poniższe pola pojawiają się we wszystkich fragmentach kodu zdarzeń generowanych przez Display & Video 360:

 • 'allow_custom_scripts': true
  To pole musi mieć wartość true. Użytkownicy Campaign Managera 360 mogą dowiedzieć się więcej o korzystaniu z tego pola tutaj.

 • 'send_to'
  Pole send_to zawiera identyfikatory kierowania aktywności Floodlight, które odpowiadają parametrom „src=”, „type=” i „cat=” w tagach iframe i tagach graficznych.

 • 'u1': '[variable]'
  Zmienne niestandardowe mogą przyjmować dowolne wartości, które do nich przekażesz. Możesz używać tych wartości do tworzenia list odbiorców. Nie wolno przekazywać żadnych danych, które usługa Google Marketing Platform mogłaby wykorzystać lub rozpoznać jako informacje umożliwiające identyfikację osoby.

Pola we fragmentach kodu zdarzenia na potrzeby aktywności Floodlight dozwolonych w danych sprzedaży

Aktywności Floodlight dozwolone w danych sprzedaży są zwykle umieszczane na stronie potwierdzenia wyświetlanej po dokonaniu sprzedaży. Informacje o sprzedaży są przekazywane do tagu. Istnieje kilka pól właściwych dla aktywności Floodlight dozwolonych w danych sprzedaży:

 • 'value': '[Revenue]'
  Użyj tego pola, by przekazywać przychód wygenerowany przez transakcję, czyli cenę zakupu przedmiotów w ramach sprzedaży. Najczęściej wartością jest wygenerowany przychód, a nie łączna cena zakupu, która może zawierać podatki (w tym VAT) lub koszty wysyłki. W polu można wpisywać liczby bez przecinków i symboli walut – w razie potrzeby możesz użyć kropki (.) jako separatora dziesiętnego. Odpowiada to parametrowi cost= w tagach iframe i tagach graficznych.

 • 'transaction_id': '[OrderID]'
  Użyj tego pola, by wstawić unikalny identyfikator numeryczny dla każdej transakcji. Odpowiada to parametrowi ord= w tagach iframe i tagach graficznych.

 • 'quantity': '[Quantity]'
  Użyj tego pola, by przekazać liczbę przedmiotów sprzedanych w ramach transakcji:

  Jeśli każdą transakcję liczysz jako pojedynczą konwersję, wartość wynosi 1.

  Jeśli liczysz każdy przedmiot sprzedany podczas pojedynczej transakcji jako oddzielną konwersję, jako wartość wpisz liczbę sprzedanych przedmiotów w ramach każdej transakcji.

  Wartość musi być liczbą całkowitą większą od zera. Display & Video 360 mnoży wartość przez liczbę zdarzeń konwersji, by uzyskać liczbę konwersji w aktywnościach Floodlight dozwolonych w danych sprzedaży. Jeśli wartość wynosi zero lub pole zawiera wartość inną niż numeryczna, konwersje nie są zliczane.

Pola niestandardowe

Dane niestandardowe możesz wstawiać do fragmentów kodu zdarzenia, używając pola dc_custom_params.

To pole akceptuje wszystkie wartości, które chcesz przesłać do usługi Google Marketing Platform. Nie wolno przekazywać żadnych danych, które usługa Google Marketing Platform mogłaby wykorzystać lub rozpoznać jako informacje umożliwiające identyfikację osoby. Oto niektóre typowe pola, do których możesz się odwołać w polu dc_custom_params:

Nazwa pola Format wartości Metoda liczenia Opis
ord Liczba Wszystkie Globalny tag witryny automatycznie obsługuje pomijanie pamięci podręcznej. Jeśli chcesz robić to ręcznie, użyj pola ord. Dodaj wartość do pola ord na podstawie typu tagu i metody liczenia tak samo, jak robisz to w przypadku tagów iframe.
num Liczba Licznik – unikalny Globalny tag witryny automatycznie obsługuje pomijanie pamięci podręcznej. Jeśli chcesz robić to ręcznie, użyj pola num. Dodaj wartość do pola num w taki sam sposób, jak w przypadku tagu iframe.
dc_lat 0 lub 1 Wszystkie To pole dotyczy tagów na urządzeniach mobilnych. Może mieć wartość 0 lub 1. Wartość 1 oznacza, że użytkownik włączył opcję „Ogranicz śledzenie reklam” w przypadku identyfikatorów IDFA lub AdID, by nie otrzymywać reklam opartych na zainteresowaniach ani reklam remarketingowych. Jeśli opcja „Ogranicz śledzenie reklam” jest wyłączona, wartość wynosi 0. Jeśli nie ma tej flagi lub nie jest ona wypełniona, to pole przyjmuje domyślnie wartość 0.
tag_for_child_directed_treatment 0 lub 1 Wszystkie To pole dotyczy tagów na urządzeniach mobilnych. Może mieć wartość 0 lub 1. Wartość 1 oznacza, że żądanie może pochodzić od użytkownika w wieku poniżej 13 lat, zgodnie z ustawą COPPA.
tfua 0 lub 1 Wszystkie Może mieć wartość 0 lub 1. Wartość 1 oznacza, że żądanie może pochodzić od użytkownika w wieku poniżej 16 lat (wiek może się różnić w zależności od kraju), zgodnie z unijnym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) lub innymi przepisami.
npa 0 lub 1 Wszystkie Może mieć wartość 0 lub 1. Wartość 1 oznacza, że żądanie może pochodzić od użytkownika, który chce zrezygnować z remarketingu. Jeśli nie ma tej flagi lub nie jest ona wypełniona, to pole przyjmuje domyślnie wartość 0.
match_id Ciąg Wszystkie

Unikalny identyfikator utworzony przez reklamodawcę (przekazywany przy użyciu Floodlight), który można zsynchronizować z Google na potrzeby przypisywania konwersji offline.

 • Identyfikator dopasowania (MatchID) może mieć maksymalnie 50 znaków i jest w nim rozróżniana wielkość liter.
 • Identyfikator dopasowania (MatchID) może zawierać tylko litery, cyfry, znaki podkreślenia, myślniki i kropki.
 

Przykładowy fragment kodu zdarzenia zawierający pole dc_custom_params

<!-- 
Event snippet for Activity Name on http://foo.com: Please do not remove.
Place this snippet on pages with events you’re tracking. 
Creation date: 10/30/2017
-->
<script>
  gtag('event', 'purchase', {
    'allow_custom_scripts': true,
    'value': '[Revenue]',
    'transaction_id': '[OrderID]',
    'send_to': 'DC-[floodlightConfigID]/[activityGroupTagString]/[activityTagString]+[countingMethod]',
    'dc_custom_params': {
      'ord': '1',
      'num': '1234',
      'dc_lat': '1',
      'tag_for_child_directed_treatment': '0',
      'tfua': '1',
      'npa': '1',
      'match_id':[your_match_id],
    }
  });
</script>
<noscript>
<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=[floodlightConfigID];type=[activityGroupTagString];cat=[activityTagString];qty=1;cost=[Revenue];dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;ord=[OrderID]?" width="1" height="1" alt=""/>
</noscript>
<!-- End of event snippet: Please do not remove -->

Sekcja fragmentów kodu zdarzenia

Wszystkie fragmenty kodu zdarzenia zawierają sekcję . Jest ona potrzebna wtedy, gdy przeglądarka nie obsługuje JavaScriptu i nie można użyć głównej sekcji globalnego tagu witryny. W takim przypadku zamiast tego jest używany tag graficzny.

Pamiętaj, by parametry w sekcji podać tak samo jak w tagu graficznym. Wartości tych parametrów powinny być zgodne z wartościami odpowiednich parametrów w sekcji

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
69621
false