Konfigurowanie śledzenia konwersji elementów zamówienia TrueView

Dzięki ulepszonemu śledzeniu kampanii w YouTube możesz mierzyć zdeduplikowane konwersje w zasobach reklamowych TrueView typu In-Stream, w bumperach, niemożliwych do pominięcia i dostępnych w różnych usługach reklamowych. 

Włączanie śledzenia konwersji TrueView

Elementy zamówienia TrueView śledzą konwersje, korzystając z dynamicznych aktywności Floodlight. Aktywności te tworzy się w różny sposób zależnie od tego, czy do zarządzania Floodlight używasz Display & Video 360, czy Campaign Managera.

 1. Włącz dynamiczne aktywności Floodlight dla reklamodawcy w Display & Video 360:

  1. We właściwościach reklamodawcy rozwiń Zasoby w menu po lewej stronie i kliknij Floodlight.

  2. Kliknij Informacje podstawowe.

  3. W sekcji Ustawienia tagów internetowych włącz Tag dynamiczny.

  4. Zapisz zmiany.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami tworzenia nowej aktywności Floodlight w internecie. Skonfiguruj w niej te ustawienia:

  1. Jako „Format” ustaw „Tag iframe” lub „Globalny tag witryny” zależnie od tego, w jaki sposób implementujesz tagi w witrynie.

  2. W sekcji „Ustawienia TrueView” włącz „Śledzenie konwersji dla zasobów reklamowych TrueView”.

  3. Zapisz aktywność Floodlight.

Jeśli do zarządzania aktywnościami Floodlight używasz Display & Video 360, konfiguracja jest już gotowa.

Dodatkowe czynności dla użytkowników Campaign Managera

Jeśli do zarządzania aktywnościami Floodlight używasz Campaign Managera, musisz wykonać poniższe czynności, by dla swoich konwersji TrueView utworzyć w usłudze Campaign Manager dynamiczne tagi Floodlight:

 1. W Display & Video 360:

  1. W aktywności Floodlight obsługującej TrueView przewiń do sekcji Ustawienia TrueView.

  2. Zobaczysz w niej fragment kodu. Musisz go dodać w usłudze Campaign Manager do aktywności Floodlight, której chcesz używać do śledzenia konwersji TrueView. Możesz kliknąć link, by otworzyć kartę „Aktywności Floodlight” we właściwościach powiązanego reklamodawcy z Campaign Managera.

 2. W usłudze Campaign Manager: 

  1. Upewnij się, że w konfiguracji Floodlight masz włączone tagi dynamiczne.

  2. Otwórz aktywność Floodlight, której używasz do śledzenia konwersji TrueView. Jeśli nie masz jeszcze żadnej aktywności Floodlight, wykonaj te czynności, by utworzyć nową aktywność Floodlight w usłudze Campaign Manager.

  3. Przewiń do sekcji Tag dynamiczny w aktywności Floodlight.

  4. W sekcji Tagi domyślne kliknij Nowy tag.

  5. Wpisz niepowtarzalną nazwę tagu.

  6. Wklej kod ze swojej aktywności Floodlight obsługującej TrueView, którą masz utworzoną w Display & Video 360.

  7. Zapisz aktywność Floodlight.

Pamiętaj, że aby kod konwersji TrueView był wywoływany prawidłowo, musisz trafikować wersję iframe aktywności Floodlight.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?