Wyświetlanie podglądu reklam na telefonie lub tablecie za pomocą aplikacji Creative Preview

Icon image for the Creative Preview mobile app

Creative Preview to aplikacja mobilna na Androida oraz iOS do podglądu kreacji mobilnych. Służy do testowania reklam na telefonach komórkowych i tabletach przy użyciu obsługiwanych pakietów SDK do reklam mobilnych.

Creative Preview współpracuje z usługami Studio, Campaign Manager 360, Display & Video 360, Google Web Designer i Authorized Buyers. Niektóre funkcje podglądu (takie jak konsola w aplikacji) są obecnie dostępne tylko w niektórych usługach. Wszystkie ograniczenia podano poniżej.

Instalowanie aplikacji i parowanie urządzenia

 1. Zainstaluj aplikację Creative Preview na urządzeniu z Androidem lub iOS.
 2. Otwórz aplikację i zaloguj się na konto, którego używasz w Google Marketing Platform. Spowoduje to sparowanie urządzenia z kontem, umożliwiając przekazywanie na nie podglądów. Jeśli nie korzystasz z Google Marketing Platform, zaloguj się przy użyciu dowolnego konta e-mail, by dodać kreacje ręcznie.

Zmienianie nazwy urządzenia

Gdy przesyłasz kreację z usługi Google Marketing Platform na urządzenie, wybierasz nazwę urządzenia, na które chcesz przekazać podgląd. Creative Preview używa w tym celu domyślnej nazwy producenta, ale lepiej ją zmienić na jakieś znaczące określenie, by ułatwić sobie identyfikowanie sparowanych urządzeń.

 1. Kliknij Menu Menu > Ustawienia Ustawienia.
 2. Kliknij Nazwa urządzenia.
 3. Kliknij wiersz „Nazwa” i wpisz łatwą do zapamiętania nazwę urządzenia.

Przekazywanie kreacji na sparowane urządzenie

Zanim zobaczysz podgląd kreacji w aplikacji Creative Preview, musisz ją przekazać z usługi Google Marketing Platform, korzystając z menu Podgląd lokalizacji widocznego nad oknem podglądu. Gdy to zrobisz, na urządzeniu mobilnym otrzymasz powiadomienie o dodaniu kreacji (jeśli masz włączone powiadomienia z aplikacji).

Wyświetlanie podglądu kreacji z aplikacji Google Web Designer

 1. W aplikacji Google Web Designer zaloguj się na sparowane z nią konto. Aby w aplikacji sprawdzić listę połączonych urządzeń, kliknij menu Podgląd, a potem kliknij Wyślij podgląd na urządzenie.
 2. Wybierz urządzenie, na które chcesz wysłać kreację. Jeśli nie widzisz swojego urządzenia, wybierz Odśwież listę Refresh icon i upewnij się, że urządzenie jest sparowane z aplikacją Creative Preview.

Uwaga: przy pierwszym przesyłaniu podglądu na urządzenie pojawi się prośba o przyznanie aplikacji Google Web Designer uprawnień do wyświetlania podglądu kreacji displayowych na urządzenia przenośne.

Wyświetlanie podglądu kreacji wideo z Authorized Buyers

Jeśli spróbujesz wyświetlić podgląd kreacji wideo w Authorized Buyers, zobaczysz, że w sekcji Kreacje ikona podglądu jest wyłączona. Wykonaj te czynności, by uzyskać URL podglądu:

 1. Kliknij identyfikator kreacji kupującego, by wyświetlić stronę szczegółów kreacji.
 2. Skopiuj URL, by użyć go w aplikacji Creative Preview, a potem postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.
 3. (Opcjonalnie) Wklej URL do generatora kodów QR lub narzędzia do skracania adresów URL (np. goo.gl), by ułatwić sobie skopiowanie adresu URL na telefon lub tablet.

Ręczne dodawanie kreacji

Zarówno kreacje displayowe, jak i wideo możesz dodawać w aplikacji ręcznie, używając adresu URL kreacji. Musi on być bezpieczny (https://) i musi zwracać prawidłową odpowiedź.

Dodawanie kreacji przy użyciu adresu URL
 1. Kliknij Dodaj add creative button, a potem kliknij Displayowa lub Wideo.
 2. Wpisz nazwę podglądu.
 3. Wpisz URL kreacji lub kliknij Zeskanuj kod QR Scan QR code button in the Creative Preview app.
 4. Tylko w przypadku kreacji displayowych:
  1. Wybierz typ reklamy – „Baner” lub „Reklama pełnoekranowa”. W przypadku kreacji rozwijanych wybierz „Baner”.
  2. Podaj szerokość i wysokość kreacji.
Edytowanie ustawień kreacji dodawanych ręcznie
 1. Kliknij ikonę Informacje Information icon image obok kreacji na liście Kreacje.
 2. Kliknij Więcej Więcej > Edytuj.
 3. Edytuj szczegóły kreacji. Gdy skończysz, kliknij Zapisz Save checkmark icon image.

Wyświetlanie podglądu i testowanie kreacji

Kliknij kreację, by ją wyświetlić i sprawdzić jej działanie bezpośrednio na urządzeniu mobilnym.

Wyświetlanie podglądu kreacji w aplikacji

 1. Kliknij nazwę kreacji, by wyświetlić jej podgląd. Aby zobaczyć szczegóły kreacji i ustawienia podglądu, kliknij ikonę informacji. Domyślnie aplikacja Creative Preview otwiera kreacje tak, jakby były wyświetlane w aplikacji. Aby wyświetlić podgląd reklamy przeznaczonej na przeglądarki mobilne, kliknij Pokaż szczegóły Show details. Znajdź Internet mobilny (uruchom przeglądarkę), a potem kliknij Podgląd .
 2. Wyświetlając podgląd reklamy, używaj jej tak jak zwykle. Następnie przejrzyj zdarzenia na jeden z tych sposobów:
  1. Otwórz konsolę Button that launches the output console in the Creative Preview app.
   Wskazówka: jeśli przycisk konsoli nakłada się na element kreacji, możesz go przeciągnąć w inne miejsce. Na urządzeniu z Androidem kliknij i przytrzymaj przycisk, by aktywować funkcję przeciągania go.
  2. Zdarzenia reklamy uruchomione na telefonie lub tablecie będą też rejestrowane w podglądzie Studio lub Campaign Managera 360 na komputerze, jeśli pozostawisz okno przeglądarki otwarte. Aby wyświetlić szczegóły zdarzeń w oknie podglądu na komputerze, kliknij Pokaż szczegóły Show details, a następnie otwórz sekcję Podsumowanie zdarzeń. Jak testować zdarzenia w Studio
 3. Aby zamknąć podgląd na urządzeniu mobilnym, kliknij przycisk Wstecz.

Jeśli opuścisz widok podglądu w przeglądarce na komputerze, zdarzenia nie będą już aktualizowane w Podsumowaniu zdarzeń. Aby zobaczyć ich aktualizację, ponownie otwórz podgląd w przeglądarce. Kliknij Podgląd lokalizacji i wybierz urządzenie. Pozostaw stronę podglądu otwartą na komputerze podczas oglądania podglądu kreacji na urządzeniu.

Wyświetlanie zdarzeń w konsoli aplikacji

Aby upewnić się, że zdarzenia reklamy są rejestrowane podczas interakcji z podglądem, otwórz konsolę Button that launches the output console in the Creative Preview app.

W konsoli są dostępne widoki DziennikPodsumowanie.

 • W widoku Dziennik możesz zobaczyć dokładne czasy zdarzeń. Kliknij element w reklamie, by wyświetlić załączony zapis zdarzeń.
 • W widoku Podsumowanie możesz zobaczyć wszystkie zdarzenia. Ułatwia on znajdowanie tych, które nie zostały prawidłowo zarejestrowane.

Dostępność

Konsola jest dostępna tylko w przypadku:

 • podglądów kreacji wideo przy użyciu IMA SDK,
 • podglądów pakietów SDK do reklam mobilnych przekazanych ze Studio.

Konsola nie jest jeszcze dostępna w przypadku kreacji displayowych Display & Video 360 ani Authorized Buyers. Aby zobaczyć zdarzenia podczas wyświetlania podglądu w przeglądarce mobilnej, użyj Podsumowania zdarzeń w podglądzie w Studio.

Obsługiwane pakiety SDK podglądu

Creative Preview obsługuje pakiety SDK do reklam mobilnych wymienione poniżej. Możesz też otwierać podglądy kreacji displayowych w przeglądarce mobilnej, korzystając z opcji Internet mobilny.

Pakiety SDK do kreacji displayowych

Nazwa pakietu SDK Android iOS Przewodniki dla programistów
Reklamy mobilne Google checkmark checkmark Android oraz iOS

Pakiety SDK do kreacji wideo

Podglądy kreacji wideo są wyświetlane w Creative Preview jako reklamy przed filmem. Aby odzwierciedlić sposób, w jaki użytkownik zobaczy reklamę, najpierw pokazuje się reklama wideo, a potem film zastępczy.

Nazwa pakietu SDK Android iOS Przewodniki dla programistów Obsługiwane odtwarzacze wideo
Interaktywne reklamy medialne (IMA) * checkmark checkmark Android oraz iOS Wyświetl listę

Pakiet IMA SDK obsługuje reklamy towarzyszące, ale ich podgląd nie jest dostępny w Creative Preview.

Sprawdzanie wersji pakietu SDK
 1. Kliknij Menu Menu > Ustawienia Ustawienia.
 2. Kliknij Domyślny pakiet SDK. Numer wersji znajdziesz pod nazwą pakietu SDK.

Synchronizowanie kreacji

Jeśli chcesz pobrać na urządzenie szablon i zasoby kreacji, możesz użyć dostępnej w aplikacji funkcji synchronizacji, by mieć dostęp do aktualnych wersji bez konieczności ponownego przekazywania kreacji z komputera. Synchronizacja aktualizuje wszystkie kreacje na urządzeniu.

Aby zsynchronizować wszystkie kreacje w aplikacji Creative Preview, kliknij Więcej Więcej > Synchronizuj.

W zależności od liczby kreacji na urządzeniu synchronizacja może trwać kilka sekund lub minut. Podczas synchronizacji opcja Synchronizuj w menu będzie wyłączona.

Uwaga: synchronizacja nie jest jeszcze dostępna w przypadku podglądów kreacji przekazywanych z Authorized Buyers.

Ulubione

Używaj Ulubionych, by łatwiej znajdować swoje ulubione podglądy. Aby je zobaczyć, kliknij Menu Menu > Ulubione. Aby znowu wyświetlić wszystkie kreacje, kliknij Menu Menu > Kreacje.

Dodawanie ulubionych

Wykonaj jedną z tych czynności:

 • Kliknij gwiazdkę obok kreacji na liście Kreacje.
 • Kliknij ikonę Informacje Information icon image obok kreacji na liście Kreacje, a potem kliknij Więcej Więcej > Dodaj do ulubionych.
Usuwanie ulubionych

Wykonaj jedną z tych czynności:

 • Kliknij gwiazdkę obok kreacji oznaczonej gwiazdką na liście Kreacje.
 • Kliknij ikonę Informacje Information icon image obok kreacji na liście Kreacje, a potem kliknij Więcej Więcej > Usuń z ulubionych.
Usuwanie wszystkich ulubionych
 1. Kliknij Menu Menu > Ulubione.
 2. Kliknij Więcej Więcej > Usuń wszystkie z ulubionych.

Usuwanie kreacji z urządzenia

Po obejrzeniu podglądu kreacji możesz usunąć ją z aplikacji. Jeśli usuniesz kreację przez pomyłkę, możesz przekazać ją ponownie z powiązanej usługi reklamowej w Google Marketing Platform.

Usuwanie pojedynczej kreacji
 1. Kliknij Menu Menu > Kreacje.
 2. Przesuń palcem nazwę kreacji w prawo.
Usuwanie wszystkich kreacji
 1. Kliknij Menu Menu > Kreacje.
 2. Kliknij Więcej Więcej > Usuń wszystkie.

Czyszczenie pamięci podręcznej

Aplikacja Creative Preview wyświetla kreację w widoku witryny (jak w przeglądarce), ale nie jest widoczny pasek sterowania przeglądarki. Aby przetestować zachowanie kreacji przy jej pierwszym wczytaniu, konieczne może być wyczyszczenie pamięci podręcznej widoku witryny (podobnie jak w przypadku przeglądarki internetowej). Wyczyszczenie pamięci podręcznej nie spowoduje usunięcia kreacji z urządzenia.

Aby wyczyścić pamięć podręczną widoku witryny w aplikacji, kliknij Więcej Więcej > Wyczyść pamięć podręczną.

Powiadomienia

Powiadomienia informują o tym, że można wyświetlić podgląd przekazanej kreacji. Po przekazaniu kreacji zobaczysz wyskakujące okienko. Kliknij je, by otworzyć podgląd.

Powiadomienia w Androidzie

Włączanie i wyłączanie powiadomień

 1. Uruchom na urządzeniu aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij kolejno Dźwięki i powiadomienia oraz Powiadomienia aplikacji.
 3. Kliknij Creative Preview.
 4. Wybierz ustawienia powiadomień.
Powiadomienia w iOS

Włączanie i wyłączanie powiadomień

 1. Uruchom na urządzeniu aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij kolejno PowiadomieniaCreative Preview.
 3. Wybierz ustawienia powiadomień.

Sprawdzone metody korzystania ze wspólnych urządzeń

Jeśli urządzeń testowych używa wspólnie cały zespół, poniżej znajdziesz kilka porad, jak zarządzać wieloma kontami podczas korzystania z Creative Preview.

Używanie przez zespół wspólnego konta testowego (zalecane)

Jest to opcja zalecana. Używanie wspólnego konta pozwoli uniknąć sytuacji, w których zapomnisz się wylogować z indywidualnego konta po zakończeniu testowania na wspólnym urządzeniu.

 1. Skonfiguruj konto testowe i udostępnij je zespołowi.
 2. Daj dostęp do konta wszystkim kampaniom kreatywnym, których podgląd chcesz zobaczyć.
 3. Sparuj konto w Creative Preview na wszystkich wspólnych urządzeniach.
 4. Gdy kreacja będzie gotowa do testowania, zaloguj się do odpowiedniej usługi Google Marketing Platform, korzystając z tego konta.
 5. Otwórz kreację, której podgląd chcesz wyświetlić.
 6. Kliknij Podgląd lokalizacji i wybierz współdzielone urządzenie, na które chcesz przekazać kreację.
Logowanie się na konto za każdym razem, gdy używasz urządzenia

Jeśli nie używasz wspólnego konta testowego, za każdym razem, gdy chcesz przeprowadzić testy na wspólnym urządzeniu, musisz dodać konto indywidualne i zalogować się na nim. Nie zapomnij usunąć konta po zakończeniu testowania. Zalecamy też wyłączenie autosynchronizacji po dodaniu konta na urządzeniu z Androidem, by uniknąć synchronizowania jego danych.

Wyłączanie autosynchronizacji na urządzeniach z Androidem
 1. Na ekranie głównym Androida naciśnij przycisk „Menu”.
 2. Otwórz „Ustawienia”.
 3. Wybierz „Konta”, „Konta i synchronizacja” lub „Synchronizacja danych”.
 4. Wybierz konto Google. Jest ono zazwyczaj oznaczone logo Google z „g”.
 5. Odznacz wszystkie opcje synchronizacji konta.

Wskazówka: gdy usuniesz konto z urządzenia, z aplikacji Creative Preview zostaną automatycznie usunięte wszystkie podglądy, a sparowanie urządzenia z kontem Google Marketing Platform zostanie anulowane.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem