Quảng cáo TrueView trong luồng

Cách hoạt động của quảng cáo TrueView trong luồng

Quảng cáo TrueView trong luồng chạy trên các video được phân phát trên YouTube hoặc trên tập hợp các trang web và ứng dụng trong Mạng hiển thị của Google (GDN). Những quảng cáo này cũng có thể chạy trên video YouTube được nhúng trên các trang web hoặc ứng dụng khác. Chúng cũng có thể xuất hiện trên ứng dụng YouTube trên Android và iOS, m.youtube.com (trên iPad và Android) và trên TV được kết nối.

Người xem có thể chọn bỏ qua quảng cáo video sau 5 giây. Nếu họ chọn không bỏ qua quảng cáo video, thì số lượt xem video trên YouTube sẽ tăng lên khi người xem xem 30 giây quảng cáo video (hoặc toàn bộ thời lượng của video nếu video đó ngắn hơn 30 giây) hoặc tương tác với video của bạn, tùy hành động nào xảy ra trước. Các lần tương tác với video bao gồm các lần nhấp để truy cập vào trang web, lớp phủ gọi hành động (CTA), thẻ và biểu ngữ đi kèm. Nếu chủ yếu quan tâm đến số lượt xem trên YouTube, thì bạn nên tạo video có độ dài ít nhất là 12 giây. YouTube Analytics không theo dõi các lượt xem dưới 10 giây.

Bạn có thể sử dụng Google Ads để tạo Quảng cáo TrueView trong luồng.

Bạn không được phép sử dụng VPAID trên YouTube.

Tổng quan về nội dung

  Bắt buộc/tùy chọn Đấu giá TrueView
Vị trí quảng cáo xuất hiện Không áp dụng Video trên YouTube
Trang web và ứng dụng của đối tác video trên Mạng hiển thị
URL video trên YouTube Bắt buộc Video phải được tải lên YouTube
Quảng cáo đi kèm Tùy chọn, YouTube hoặc GDN
  • 300x60 JPG, GIF hoặc PNG
  • Xem thông số đầy đủ.
  • Hộp hiển thị video 300x250 sẽ hiển thị trên YouTube nếu không có quảng cáo đồng hành nào được cung cấp.
  • 150KB
URL hiển thị Bắt buộc Theo yêu cầu của giao diện người dùng AdWords. Tên miền sẽ hiển thị trên video trực tiếp.
URL cuối cùng Bắt buộc Trang đích có thể là trang web của bạn hoặc video hoặc kênh trên YouTube.

Cài đặt video trên YouTube

Yêu cầu đối với video: Phải được tải lên YouTube (gửi URL video)
Phải cho phép nhúng
Phải công khai hoặc không công khai
Không cho phép phát trực tuyến thực.
Thời lượng video tối thiểu: Nên dài 12 giây (để tăng số lượt xem công khai)
Thời lượng video tối đa: Tốt nhất nên ngắn hơn 3 phút

Việc định lại kích thước video của bạn dựa trên nội dung đề xuất các phương pháp hay nhất của YouTube trước khi tải video lên sẽ giúp video có giao diện đẹp hơn trên YouTube.

Vui lòng tham khảo các trang trợ giúp của chúng tôi về cách tải video của bạn lên, các định dạng tệp, độ phân giải và tỷ lệ co được chấp nhận.

Nếu bạn không muốn mọi người xem hoặc tìm kiếm được video của mình và tách biệt video này với quảng cáo, bạn có thể không công khai video.

Chỉ số báo cáo và theo dõi của bên thứ ba

Theo dõi trong nội dung video trên YouTube

Để tìm hiểu thêm về cách theo dõi Hiệu suất quảng cáo video TrueView bằng nhà cung cấp bên thứ ba, hãy nhấp vào đây.

Quảng cáo biểu ngữ đi kèm (không bắt buộc)

Biểu ngữ đi kèm giúp truyền đạt thông điệp và thu hút nhiều người xem hơn đến trang web của bạn. Khi so sánh số lần hiển thị video với số lần hiển thị biểu ngữ đi kèm, hãy lưu ý rằng quảng cáo biểu ngữ đi kèm không được phân phát trên tất cả các trang YouTube nơi quảng cáo trong luồng được phân phát


Lời kêu gọi hành động (CTA) 

Lời kêu gọi hành động (CTA) khuyến khích người xem nhấp qua Quảng cáo video TrueView để đến trang web của bạn.

Tổng quan về nội dung

  • Nội dung lời kêu gọi hành động: văn bản gồm 10 ký tự hướng mọi người đến trang web được chỉ định trong URL cuối cùng. Bạn bắt buộc phải điền vào trường này.
  • Nội dung dòng tiêu đề: gồm 15 ký tự xuất hiện dưới dạng dòng văn bản chính, quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Cách hoạt động của Lời kêu gọi hành động

Lời kêu gọi hành động khuyến khích người xem nhấp qua để đến trang web của bạn. Lời kêu gọi hành động có thể xuất hiện dưới dạng lớp phủ trên video hoặc dưới dạng mục tiêu lần nhấp bổ sung bên cạnh quảng cáo video của bạn.

Tìm hiểu thêm về lớp phủ CTA.