Reklamy TrueView In-stream

Jak reklamy TrueView In-stream fungují

Reklamy TrueView In-stream se zobrazují ve videích zobrazovaných na YouTube nebo na webech a v aplikacích v Obsahové síti Google (GDN). Tyto reklamy se mohou zobrazovat i ve videích YouTube vložených na jiné weby nebo do jiných aplikací. Mohou se také zobrazovat v aplikacích YouTube pro operační systémy Android a iOS, na webu m.youtube.com (na iPadech i zařízeních se systémem Android) a na televizorech připojených k internetu.

Diváci mají možnost tuto videoreklamu po 5 sekundách přeskočit. Pokud tak neučiní, navýší se počet zhlédnutí videa na YouTube v případě, že divák zhlédne 30 sekund videoreklamy (případně celou reklamu, pokud je kratší než 30 sekund), nebo pokud dojde k interakci diváka s videem (podle toho, co nastane dříve). Do interakcí s videem se započítávají kliknutí za účelem návštěvy webu, překryvné vrstvy s výzvou k akci (CTA), karty a doprovodné bannery. Pokud vám jde o počet zhlédnutí na YouTube, doporučujeme vytvářet videa dlouhá minimálně 12 sekund. Nástroj YouTube Analytics neměří zhlédnutí kratší než 10 sekund.

Reklamy TrueView In-stream je možné vytvářet pomocí služby AdWords.

Na YouTube nelze používat VPAID.

Přehled podkladů

  Povinné/volitelné Aukce TrueView
Kde se reklamy zobrazují Není k dispozici Videa YouTube
Partnerské weby a aplikace v Obsahové síti
Adresa URL videa na YouTube Povinné Video musí být nahráno na server YouTube.
Doprovodná reklama Volitelně, YouTube nebo GDN
 • JPG, GIF nebo PNG, 300 × 60
 • Viz kompletní specifikace.
 • Pokud není doprovodná reklama k dispozici, zobrazí se na serveru YouTube videostěna 300 × 250.
 • 150 kB
Viditelná URL Povinná Vyžaduje ji uživatelské rozhraní AdWords. Doména se zobrazí při přehrávání videa.
Cílová adresa URL Povinná Cílem může být váš web nebo video či kanál na serveru YouTube.

Nastavení videa YouTube

Požadavky na video: Video musí být nahráno na YouTube (poslat adresu URL videa).
Video musí umožňovat vkládání na jiné stránky.
Musí být veřejné nebo neveřejné.
Plnohodnotný streaming není povolen.
Minimální délka videa: Doporučuje se 12 sekund (aby se mohl zvyšovat počet veřejných zhlédnutí).
Maximální délka videa: Doporučuje se méně než 3 minuty.

Upravíte-li před nahráním velikost videa podle osvědčených postupů doporučených službou YouTube, budou vaše videa na YouTube vypadat lépe.

Návody k nahrávání videí, povolených formátů souborů a optimalizace videí najdete na našich stránkách nápovědy.

Chcete-li, aby video nešlo veřejně procházet ani vyhledávat, odděleně od reklamy, můžete je nastavit jako neveřejné.

Nastavení videoreklamy

Formát souboru: AVI, ASF, Quicktime, Windows Media, MP4 nebo MPEG
      Preferovaný videokodek: H.264, MPEG-2 nebo MPEG-4
      Preferovaný audiokodek: MP3 nebo AAC
Rozlišení: Doporučeno 640 × 360 (16:9) nebo 480 × 360 (4:3)
Snímková frekvence: 30 snímků za sekundu
Poměr stran: Nativní poměr stran bez úprav formátu (například 4:3, 16:9)
Maximální velikost souboru: 1 GB
Prokliky: Používat lze přesměrování kliknutí na třetí stranu a příkazy na základě kliknutí

Metriky pro přehledy a měření pomocí nástrojů třetích stran

Měření v rámci videoobsahu YouTube

Použití měřicích pixelů třetí strany je nepovinné. Pokud je však použijete, musí splňovat požadavky na zobrazování reklam třetích stran. Musí vyhovovat i následujícím požadavkům:

 • Zobrazení: Je povolen měřicí pixel 1×1.
 • Všechny měřicí pixely a jakákoli volání čtvrté strany prováděná v rámci pixelů z řetězení musí vyhovovat protokolu SSL.
 • Obrazové pixely 1 × 1 jsou povoleny v událostech zobrazení, přehrání a přeskočení, ale nejsou povoleny v událostech uprostřed a při dokončení.
 • Chcete-li pro každou událost přidat sledování více dodavatelů, zodpovídá klient nebo agentura za vršení značek nebo řetězení pixelů, protože každá událost smí obsahovat pouze jeden obrazový pixel 1 × 1. JavaScript není povolen.

Reklamy ve formě doprovodného banneru (volitelné)

Není-li žádná doprovodná reklama k dispozici, nezobrazí se u vaší reklamy před videem (pre-roll) reklama žádného jiného inzerenta. Doprovodné bannerové reklamy se nezobrazují na žádných stránkách služby YouTube, kde se zobrazují reklamy In-stream.

Doprovodné bannery se nezobrazí u reklam In-stream přehrávaných uživatelům, kteří sledují videa ve službě Domácí kino YouTube, ať už na Google TV nebo ve webovém prohlížeči.


Překryvné vrstvy s výzvou k akci (CTA)

Překryvné vrstvy s výzvou k akci jsou dostupné u reklam TrueView In-stream a reklam In-stream zakoupených ve Výběru webů Google AdWords.

cta_desktop cta_mobile

Přehled podkladů

 • Text nadpisu: 1 řádek max. o 25 znacích (vše nad 25 znaků bude na některých zařízeních zkráceno)
 • Viditelná URL: adresa URL, která se uživatelům zobrazí na překryvné vrstvě
 • Koncová adresa URL: adresa URL, na kterou překryvná vrstva odkazuje. Může se jednat o přesměrování nebo odkaz na externí web.
 • Miniatura:
  • povinně hostována na YouTube,
  • pouze formát JPG nebo GIF,
  • 74 × 74 pixelů.

Jak překryvná vrstva s výzvou k akci funguje

Překryvné vrstvy s výzvou k akci se zobrazí, když se začne přehrávat video, následně se po 15 sekundách sbalí a je vidět pouze miniatura obrázku. V prohlížečích na počítačích mohou diváci na překryvnou vrstvu s výzvou akci najet myší a ta se rozbalí. V prohlížečích v mobilních zařízeních je třeba kliknout na miniaturu obrázku nebo šipku, aby se reklama rozbalila.

Rozbalená reklama s výzvou k akci Sbalená reklama s výzvou k akci
cta_expanded cta_collapsed

Další informace o překryvných vrstvách s výzvou k akci