Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Ukázky značek Google Publisher Tag

V tomto článku naleznete ukázky značek Google Publisher Tag pro implementaci v mobilech a počítačích. Přečtěte si, jak pomocí Generátoru značek Google vygenerovat značky GPT automaticky.

Obsah tohoto článku:

Příklad asynchronní značky Google Publisher Tag

Níže je ukázka celého kódu, který byste použili k vytvoření asynchronní značky Google Publisher Tag. Tato značka ilustruje množství běžných funkcí a syntaxí používaných v žádostech o reklamy s asynchronní značkou GPT.

Další informace o generování značek Google Publisher Tag naleznete v článku o generování značek ve službě DFP.

1 <html>
 • Řádky 3–8 představují standardizovaný kód, který pomocí protokolu SSL/HTTPS asynchronně načítá knihovnu GPT používanou ve službě DFP. Na tomto místě se sestaví fronta příkazů na zpracování seznamu funkcí (volání reklam), které se mají zpracovat asynchronně. Majitelé stránek v této části kódu nemusejí provádět žádné změny.

 • (Volitelné) Řádky 9 až 13 nastavují atributy na úrovni stránky pro reklamní bloky, které zobrazují reklamy AdSense. Pokud jsou zde nastaveny, přepíšou všechny styly nastavené ve službě DFP nebo AdSense. Tento přístup se obvykle nepoužívá, protože tyto atributy můžete nastavit ve službě DFP. Další informace o nastavení parametrů služby AdSense ve značkách GPT naleznete v dokumentaci funkce .set()dokumentaci pro vývojáře.

 • Řádky 10, 15, 32 a 39: Pokud používáte asynchronní vykreslování, vložte veškerý skript, který následuje za počátečním standardizovaným skriptem, do funkce googletag.cmd.push na řádku 10. Funkci tím přidáte do fronty příkazů, které se budou asynchronně zpracovávat při načtení stránky. Přečtěte si další informace o rozdílech mezi synchronním a asynchronním zobrazováním.

 • Řádek 16: Řetězec "/1234/travel/asia" určuje kód sítě (1234) a cílenou reklamní jednotku (travel/asia). Kód své sítě naleznete ve službě DFP na kartě Správa.

  Řetězec [728, 90] nastavuje velikost kreativy v reklamním bloku. Zde uveďte, jaké velikosti kreativ se v tomto reklamním bloku mohou zobrazovat. Více velikostí zadejte ve tvaru: [[šířka1, výška1], [šířka2, výška2], [šířka3, výška3]]. Všechny zde uvedené velikosti by měly být přiřazeny také k cílené reklamní jednotce – toto vám jen umožní zúžit seznam podle konkrétního bloku. Při použití reklamních bloků několika velikostí by reklamní bloky měly být deklarovány ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny ve službě DFP. Přečtěte si další informace o definování bloků a sekvenčnosti.

 • Řádky 16, 19, 30, 33, 37 a 40: "div-gpt-ad-123456789-0" slouží k přiřazení reklamních bloků definovaných v záhlaví k reklamním blokům na stránce (značky div v těle stránky, ve kterých se kreativy zobrazují). Mohou být pojmenovány libovolně, musí se však shodovat. Náš generátor značek používá názvy "div-gpt-ad-[náhodné číslo]-0", "div-gpt-ad-[náhodné číslo]-1" a tak dále. Jde o přehledný způsob vytvoření podobných, avšak různých značek. Pro určitou pozici na stránce je potřeba používat konzistentně stejné ID prvku <div>. Používá se totiž k optimalizaci v celé řadě oblastí.

  Přestože se zde používají náhodná čísla, nejde o způsob jednoznačné identifikace žádosti o reklamu v GPT. Identifikace se provádí na pozadí pomocí knihovny GPT. Tyto názvy mohou být na různých stránkách stejné. Nikdy se však nesmí nacházet několik značek div se stejným názvem na jedné stránce.

  Další informace o struktuře inventáře ve službě DFP, hierarchii reklamních jednotek a o tom, jak reklamní jednotky dědí cílení, naleznete v přehledu inventáře.

 • Řádky 18, 21, 22 a 23 nastavují cílení typu klíč–hodnota na úrovni reklamního bloku pomocí funkce .setTargeting(). K jednomu klíči můžete přiřadit více hodnot, jak je uvedeno v prvním příkladu: ("klíč", ["hodnota1", "hodnota2", "hodnota3"]). Pokud chcete cílit na několik klíčů, zavolejte tuto funkci několikrát, jak je ukázáno v druhém případě (gender=maleage=20-30). Další informace o způsobu nastavení parametrů klíč–hodnota ve značkách GPT naleznete v dokumentaci funkce .setTargeting() a v článku Nastavení cílení a velikostí pomocí značky GPT. 

 • Řádek 23: googletag.pubads().setTargeting("topic","basketball"); nastavuje cílení na páry klíč–hodnota na úrovni stránky. Upozorňujeme, že pokud je cílení nakonfigurováno pomocí párů klíč–hodnota na úrovni stránky, všechny reklamní bloky jej zdědí. Stejně jako u párů klíč–hodnota na úrovni bloku můžete k jednomu klíči přiřadit několik hodnot: ("klíč", ["hodnota1", "hodnota2", "hodnota3"]). Další informace o nastavení párů klíč–hodnota ve značkách GPT naleznete ve vývojářské dokumentaci funkce .setTargeting() a v článku Nastavení cílení a velikostí pomocí značky GPT.

 • Řádek 24: googletag.pubads().enableSingleRequest(); povoluje architekturu Single Request Architecture (SRA). Tento řádek uveďte v případě, že chcete volat všechny reklamní bloky na stránce pomocí jednoho volání (umožňuje zaručené blokování ostatních reklam a díky sloučení reklam do jediného volání může pozitivně ovlivnit výkonnost stránky). Architektura SRA v současné době nepodporuje reklamy GPA (Google Programmable Ads).

 • Řádek 30: (Volitelné) style="width: 728px; height: 90px" představuje velikost, která se pro prvek nastaví před vykreslením kreativy. Používáte-li značky s více velikostmi, doporučujeme tento atribut vynechat (v takovém případě prvek po vykreslení dané kreativy převezme její velikost). Pokud se rozhodnete tento atribut použít, zvolte oba rozměry tak, aby byly dostatečné pro největší možnou kreativu. V případě značek reklamy jedné velikosti můžete tento příkaz použít k rozbalení prvku kontejneru v době načítání kreativy, aby se ostatní prvky stránky po vykreslení kreativ neposouvaly.

2 <head>
3 <script async="async" src="https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js">
4 </script>
5 <script>
6   var googletag = googletag || {};
7   googletag.cmd = googletag.cmd || [];
8 </script>
9 <script>
10   googletag.cmd.push(function() {
11     googletag.pubads().set("adsense_background_color", "FFFFFF");
12   });
13 </script>
14 <script>
15   googletag.cmd.push(function() {
16     googletag.defineSlot("/1234/travel/asia", [728, 90], "div-gpt-ad-123456789-0")
17       .addService(googletag.pubads())
18       .setTargeting("interests", ["sports", "music", "movies"]);
19     googletag.defineSlot("/1234/travel/asia", [[468, 60], [728, 90], [300, 250]], "div-gpt-ad-123456789-1")
20       .addService(googletag.pubads())
21       .setTargeting("gender", "male")
22       .setTargeting("age", "20-30");
23     googletag.pubads().setTargeting("topic","basketball");
24     googletag.pubads().enableSingleRequest();
25     googletag.enableServices();
26   });
27 </script>
28 </head>
29 <body>
30   <div id="div-gpt-ad-123456789-0" style="width: 728px; height: 90px">
31     <script>
32       googletag.cmd.push(function() {
33          googletag.display("div-gpt-ad-123456789-0");
34       });
35     </script>
36   </div>
37     <div id="div-gpt-ad-123456789-1">
38     <script>
39       googletag.cmd.push(function() {
40          googletag.display("div-gpt-ad-123456789-1");
41       });
42     </script>
43   </div>
44 </body>
45 </html>
 

Příklad synchronní značky Google Publisher Tag

Níže je ukázka celého kódu, který byste použili k vytvoření synchronní značky Google Publisher Tag. Tato značka ilustruje množství běžných funkcí a příkladů syntaxe používaných v žádostech o reklamy se synchronní značkou GPT.

Doporučujeme nepovolovat synchronní žádosti, protože mohou zpozdit načítání obsahu stránky. Doporučujeme používat namísto nich asynchronní značky. Další informace o asynchronních značkách a o tom, ve kterých případech je stále ještě vhodné použití synchronních značek.
U uživatelů s pomalým připojením, jako jsou sítě 2G, mohou externí skripty vložené dynamicky metodou document.write() zpozdit zobrazení hlavního obsahu stránky až o desítky sekund. Je to další důvod, proč namísto synchronního vykreslování doporučujeme používat asynchronní značky. Další informace o problémech se sítěmi 2G a metodou document.write()
1 <html>
 • Řádky 3–4 představují standardizovaný kód, který asynchronně načítá knihovnu jazyka JavaScript značek GPT používanou ve službě DFP. (V případě potřeby se použije protokol SSL/HTTPS.) Na tomto místě se sestaví fronta příkazů na zpracování seznamu funkcí (volání reklam), které se mají zpracovat asynchronně. Majitelé stránek v této části kódu nemusejí provádět žádné změny.

 • (Volitelné) Řádky 5–7 nastavují atributy na úrovni stránky pro reklamní bloky, které zobrazují reklamy AdSense. Pokud jsou zde nastaveny, přepíšou všechny styly nastavené ve službě DFP nebo AdSense. Tento přístup se obvykle nepoužívá, protože tyto atributy můžete nastavit ve službě DFP. Další informace o nastavení parametrů služby AdSense ve značkách GPT naleznete v dokumentaci funkce .set()dokumentaci pro vývojáře.

 • Řádky 9 a 12: "/1234/travel/asia" určuje kód sítě (1234) a cílenou reklamní jednotku (travel/asia). Kód sítě naleznete ve službě DFP na kartě Správa.

  Řetězec [728, 90] nastavuje velikost kreativy v reklamním bloku. Zde uveďte, jaké velikosti kreativ se v tomto reklamním bloku mohou zobrazovat. Více velikostí zadejte ve tvaru: [[šířka1, výška1], [šířka2, výška2], [šířka3, výška3]]. Všechny zde uvedené velikosti by měly být přiřazeny také k cílené reklamní jednotce – toto vám jen umožní zúžit seznam podle konkrétního bloku. Při použití reklamních bloků několika velikostí by reklamní bloky měly být deklarovány ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny ve službě DFP. Přečtěte si další informace o definování bloků a sekvenčnosti.

  Řádky 9, 12, 23, 25, 28 a 30: "div-gpt-ad-123456789-0" slouží k přiřazení reklamních bloků definovaných v záhlaví k reklamním blokům na stránce (značky div v těle stránky, ve kterých se zobrazují kreativy). Mohou být pojmenovány libovolně, musí se však shodovat. Náš generátor značek používá názvy "div-gpt-ad-[náhodné číslo]-0", "div-gpt-ad-[náhodné číslo]-1" a tak dále. Jde o přehledný způsob vytvoření podobných, avšak různých značek. Pro určitou pozici na stránce je potřeba používat konzistentně stejné ID prvku <div>. Používá se totiž k optimalizaci v celé řadě oblastí.

  Přestože se zde používají náhodná čísla, nejde o způsob jednoznačné identifikace žádosti o reklamu v GPT. Identifikace se provádí na pozadí pomocí knihovny GPT. Tyto názvy mohou být na různých stránkách stejné. Nikdy se však nesmí nacházet několik značek div se stejným názvem na jedné stránce.

  Další informace o struktuře inventáře ve službě DFP, hierarchii reklamních jednotek a o tom, jak reklamní jednotky dědí cílení, naleznete v přehledu inventáře.

 • Řádky 11, 14, 15 a 16 (Volitelné): nastavují cílení typu klíč–hodnota na úrovni reklamního bloku pomocí funkce .setTargeting(). K jednomu klíči můžete přiřadit více hodnot, jak je uvedeno v prvním příkladu: ("klíč", ["hodnota1", "hodnota2", "hodnota3"]). Pokud chcete cílit na několik klíčů, zavolejte tuto funkci několikrát, jak je ukázáno v druhém případě (gender=maleage=20-30). Další informace o způsobu nastavení parametrů klíč–hodnota ve značkách GPT naleznete v dokumentaci funkce .setTargeting() a v článku Nastavení cílení a velikostí pomocí značky GPT. 

 • Řádek 16: googletag.pubads().setTargeting("topic","basketball"); nastavuje cílení na páry klíč–hodnota na úrovni stránky. Upozorňujeme, že pokud je cílení nakonfigurováno pomocí párů klíč–hodnota na úrovni stránky, všechny reklamní bloky jej zdědí. Stejně jako u párů klíč–hodnota na úrovni bloku můžete k jednomu klíči přiřadit několik hodnot: ("klíč", ["hodnota1", "hodnota2", "hodnota3"]). Další informace o nastavení párů klíč–hodnota ve značkách GPT naleznete ve vývojářské dokumentaci funkce .setTargeting() a v článku Nastavení cílení a velikostí pomocí značky GPT.

 • Řádek 17: googletag.pubads().enableSingleRequest(); povoluje architekturu Single Request Architecture (SRA). Tento řádek uveďte v případě, že chcete volat všechny reklamní bloky na stránce pomocí jednoho volání (umožňuje zaručené blokování ostatních reklam a díky sloučení reklam do jediného volání může pozitivně ovlivnit výkonnost stránky). Může být použití architektury SRA někdy nevhodné? Architektura SRA v současné době nepodporuje reklamy GPA (Google Programmable Ads).

 • Řádek 18: Chcete-li kreativy vykreslit synchronně, přidejte řádek googletag.pubads().enableSyncRendering();. Dává službě pokyn, aby počkala na dokončení každé žádosti o reklamy a teprve poté pokračovala ve vykreslování stránky.

 • Řádek 23: (Volitelné) style="width: 728px; height: 90px" představuje velikost, která se pro prvek nastaví před vykreslením kreativy. Používáte-li značky s více velikostmi, doporučujeme tento atribut vynechat (v takovém případě prvek po vykreslení dané kreativy převezme její velikost). Pokud se rozhodnete tento atribut použít, zvolte oba rozměry tak, aby byly dostatečné pro největší možnou kreativu. V případě značek reklamy jedné velikosti můžete tento příkaz použít k rozbalení prvku kontejneru v době načítání kreativy, aby se ostatní prvky stránky po vykreslení kreativ neposouvaly.

2 <head>
3 <script src="https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js"> 
4 </script>
5 <script type="text/javascript">
6     googletag.pubads().set("adsense_background_color", "FFFFFF");
7 </script>
8 <script>
9     googletag.defineSlot("/1234/travel/asia", [728, 90], "div-gpt-ad-123456789-0")
10       .addService(googletag.pubads())
11       .setTargeting("interests", ["sports", "music", "movies"]);
12     googletag.defineSlot("/1234/travel/asia", [[468, 60], [728, 90], [300, 250]], "div-gpt-ad-123456789-1")
13       .addService(googletag.pubads())
14       .setTargeting("gender", "male")
15       .setTargeting("age", "20-30");
16     googletag.pubads().setTargeting("topic","basketball");
17     googletag.pubads().enableSingleRequest();
18     googletag.pubads().enableSyncRendering();
19     googletag.enableServices();
20 </script>
21 </head>
22 <body>
23   <div id="div-gpt-ad-123456789-0" style="width: 728px; height: 90px">
24     <script type="text/javascript">
25       googletag.display("div-gpt-ad-123456789-0");
26     </script>
27   </div>
28   <div id="div-gpt-ad-123456789-1">
29     <script type="text/javascript">
30       googletag.display("div-gpt-ad-123456789-1");
31     </script>
32   </div>
33 </body>
34 </html>
 

Pokud nemůžete změnit záhlaví svých webových stránek

Značku GPT můžete použít i bez provádění změn v záhlaví svých webových stránek.

Možnost 1: Namísto v záhlaví stránky definujte reklamní jednotky přímo na místě, kde se reklamní jednotka na stránce zobrazuje. Takové značky se nazývají „vložené“. U vložené značky je celá definice a žádost reklamního bloku GPT, včetně načtení knihovny GPT, zahrnuta v jedné značce <script>. Hlavním omezením vložených značek je, že nepodporují architekturu jednoho požadavku (SRA). Vložený reklamní blok můžete definovat podle následujících příkladů.

Příklad vložené asynchronní značky GPT

Tato ukázková vložená značka GPT nepodporuje architekturu SRA.

Volání knihovny jazyka JavaScript značky GPT

<script async="async" src="https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js"></script>
<script>
 var googletag = googletag || {};
 googletag.cmd = googletag.cmd || [];
</script>

Ukázková značka reklamy 1: asynchronní vložená značka

<div id="div-gpt-ad-1234567891234-0">
 <script>
  googletag.cmd.push(function() {
   googletag.defineSlot('/1234/sports/football', [728, 90],'div-gpt-ad-1234567891234-0')
    .addService(googletag.pubads())
    .setTargeting("Gender", "Male");
   googletag.enableServices();
   googletag.display('div-gpt-ad-1234567891234-0');
 });
 </script>
</div>

Ukázková značka reklamy 2: asynchronní kondenzovaná vložená značka (tato metoda nepodporuje cílení na úrovní reklamního bloku)

<div id='div-gpt-ad-1234567891234-0'>
 <script>
  googletag.cmd.push(function() {
   googletag.pubads().display('/1234/sports/football', [728, 90], 'div-gpt-ad-1234567891234-0');
  });
 </script>
</div>
Příklad vložené synchronní značky GPT

Tato ukázková vložená značka GPT nepodporuje architekturu SRA.

Volání knihovny jazyka JavaScript značky GPT

<script type="text/javascript">
 (function() {
  var useSSL = 'https:' == document.location.protocol;
  var src = (useSSL ? 'https:' : 'http:') + '//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js';
  document.write('<scr' + 'ipt src="' + src + '"></scr' + 'ipt>');
 })();
</script>

Ukázková značka reklamy 1: vložené značky, kondenzovaná forma (tato metoda nepodporuje cílení na úrovní reklamního bloku)

<div id='div-gpt-ad-1234567891234-0'>
 <script type='text/javascript'>
  googletag.pubads().enableSyncRendering();
  googletag.pubads().display('/1234/sports/football', [728, 90], 'div-gpt-ad-1234567891234-0');
 </script>
</div>

Ukázková značka reklamy 2: synchronní vložená značka

<div id='div-gpt-ad-1234567891234-0'>
 <script type='text/javascript'>
  googletag.defineSlot('/1234/sports/football', [728, 90],'div-gpt-ad-1234567891234-0')
   .addService(googletag.pubads())
   .setTargeting("Gender", "Male");
  googletag.pubads().enableSyncRendering();
  googletag.enableServices();googletag.display('div-gpt-ad-1234567891234-0');
 </script>
</div>

Protože značka reklamy používá knihovnu jazyka JavaScript pro značky GPT, je nutné před kódem značky uvést kód, který tuto knihovnu načítá. Kód načítající knihovnu je v příkladech zahrnut.

Možnost 2: Použijte konvenční implementaci značek GPT, ale namísto sekce head kódu HTML vložte definice reklamních bloků do sekce body. U této možnosti je třeba zajistit správné pořadí. Kód, který načítá knihovnu a definuje reklamní bloky, je třeba zavolat předtím, než pro dané bloky požádáte o reklamy. Protože kód není rozdělen do sekcí head a body stránky a je třeba zajistit spuštění kódu ve správném pořadí, implementace této metody může být náročnější. Získáte však možnost používat architekturu SRA.

Přepsání formátování reklam AdSense na úrovni stránky (volitelné)

Ve většině případů jste již formátování reklam AdSense nastavili ve službě DFP nebo AdSense. Pokud však toto formátování chcete na úrovni jednotlivých stránek přepsat, můžete do značek vložit následující kód.

Pro asynchronní značky:

<script>
 googletag.cmd.push(function() {
  googletag.pubads().set("adsense_background_color", "FFFFFF");
 });
</script>

 

Pro synchronní značky:

<script>
 googletag.pubads().set("adsense_background_color", "FFFFFF");
</script>

Použití nejavascriptové značky GPT k vytvoření měřicího pixelu 1x1

Postup vytvoření měřicího kódu pomocí značky GPT:

 1. Vytvořte novou reklamní jednotku nebo vyberte nějakou existující, pomocí které chcete sledovat počet zobrazení.

 2. Vytvořte řádkovou položku 1 × 1 a přidejte do ní obrázkovou kreativu v podobě průhledného pixelu.

 3. Nastavte pro řádkovou položku 1x1 cílení na měřicí reklamní jednotku.

 4. Vytvořte nejavascriptovou značku GPT, která volá pixel pro měření zobrazení.

  Níže naleznete ukázku kódu kreativy, který byste mohli přidat za účelem vytvoření nástroje na měření zobrazení 1x1 ve formátu značky bez JavaScriptu:

  <img src='http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ad?iu=/1234/ad_unit&sz=1x1&t=&c=12345678'/>
 5. Značku pixelu pro měření zobrazení můžete použít dvěma způsoby:

  • přidat značku do vlastní kreativy nebo do kreativy třetí strany, která se zobrazí na stránce: na kartě Nastavení kreativy přidejte značku do horní části pole Fragment kódu,

  • přidat značku přímo na webovou stránku.

Další informace o generování adres URL bez JavaScriptu naleznete v našem článku o zobrazování reklam v prostředí bez JavaScriptu.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?