Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
true

AdSense gebruiken met DFP

Uw opbrengst maximaliseren met AdSense

Met DFP kunt u AdSense-kopers gemakkelijk toegang geven tot uw voorraad zodat u elke vertoning kunt optimaliseren. In deze handleiding wordt beschreven hoe AdSense-advertenties worden weergegeven via DFP en welke stappen u moet nemen om aan de slag te gaan.

AdSense instellen in DFP Small Business

In DFP Small Business kan AdSense op zowel netwerkniveau als advertentieblokniveau worden in- en uitgeschakeld. Als u AdSense inschakelt op netwerkniveau, wordt deze instelling standaard toegepast op alle advertentieblokken, tenzij u dit handmatig wijzigt. AdSense-instellingen op advertentieblokniveau krijgen voorrang boven netwerkinstellingen.
     

Yes AdSense kan advertenties weergeven

 • AdSense is ingeschakeld voor het advertentieblok, ook als het is uitgeschakeld voor het netwerk.
 • Het concurrerende regelitemtype is 'Netwerk', 'Bulk', 'Prijsprioriteit' of 'Eigen advertentie'. Meer informatie
 • De CPM van de AdSense-advertentie is hoger dan die van andere advertenties.
 • De voorraad wordt niet in een mobiele app geplaatst.
     

No AdSense kan geen advertenties weergeven

 • AdSense is uitgeschakeld voor het advertentieblok, ook als het is ingeschakeld voor het netwerk.
 • Het concurrerende regelitemtype is Sponsoring of Standaard. Meer informatie
 • De CPM van de AdSense-advertentie is lager dan die van de andere advertenties.
 • De voorraad wordt in een mobiele app geplaatst.
     
Worden de onderstaande opties niet weergegeven?
AdSense-regelitems zijn mogelijk ingeschakeld voor uw netwerk.

AdSense in- of uitschakelen voor uw netwerk

 1. Log in bij DoubleClick for Publishers.
 2. Klik op Voorraad en vervolgens Netwerkinstellingen.
 3. Vink het selectievakje Maximaliseer uw inkomsten uit onverkochte of restantvoorraad met AdSense.
 4. Kies de gewenste standaard AdSense-eigenschappen voor uw advertentieblokken.
  • Type advertentie: Kies of u alleen tekstadvertenties, alleen beeldadvertenties of tekst- en beeldadvertenties wilt toestaan.
  • Kleuren: Definieer de kleur die wordt gebruikt voor de rand, titel, achtergrond, tekst en URL van advertenties.
  • Hoekstijl: Kies of de hoeken van advertenties vierkant, enigszins afgerond of afgerond moeten zijn.
  • Lettertypefamilie: Kies welk lettertype wordt gebruikt voor tekst in advertenties. U kunt kiezen uit Arial, Times en Verdana.
  • Lettergrootte: Kies de grootte voor tekst in advertenties. U kunt kiezen uit klein, normaal of groot.
 5. Klik op Opslaan.

AdSense in- of uitschakelen voor specifieke advertentieblokken

U kunt AdSense in- of uitschakelen voor een advertentieblok. 

 1. Log in bij DoubleClick for Publishers.
 2. Klik op Voorraad en vervolgens Advertentieblokken.
 3. Klik op het advertentieblok dat u wilt bewerken of maak een nieuw advertentieblok.
 4. Klik op negeren naast 'Instellingen voor AdSense-voorraad'.
  • Als u dit advertentieblok wilt inschakelen, vinkt u het selectievakje Maximaliseer uw inkomsten uit onverkochte of restantvoorraad met AdSense aan en configureert u de hierboven beschreven instellingen.
  • Verwijder het vinkje uit het selectievakje om dit advertentieblok uit te schakelen.
 5. Klik op Opslaan.

AdSense instellen in DoubleClick for Publishers

Gebruik het AdSense-regelitemtype om aan te geven waar AdSense toegang tot uw voorraad kan krijgen.

Het is niet nodig een afzonderlijk AdSense-account te linken aan DFP
U moet alleen een AdSense-account linken aan DFP als u van plan bent meerdere AdSense-property's te distribueren in uw netwerk. Meer informatie over het linken van accounts.

Algemene vragen

Werken advertenties van derden anders dan AdSense-advertenties?

Meestal niet. Alle advertenties van derden, waaronder advertenties die worden geleverd aan AdSense-uitgevers via door Google gecertificeerde advertentienetwerken, moeten voldoen aan het beleid ten aanzien van beeldadvertenties en het inhoudsbeleid van Google.

Advertenties van derden kunnen op de volgende manieren verschillen van AdSense-advertenties:

 • Advertenties van derden bevatten niet altijd de tekst 'Ads door Google'.
 • Sommige advertenties van derden kunnen door Google worden aangeboden, maar kunnen externe, door de adverteerder of het advertentienetwerk geleverde codering of cookies bevatten.

Hoe schakel ik de weergave van advertenties van derden volledig uit voor mijn site?

Als u beeldadvertenties uitschakelt, worden er geen advertenties van derden meer weergegeven op uw site. Gadgetadvertenties worden ook uitgeschakeld als u beeldadvertenties uitschakelt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
false