Innehåll som tagits bort och avvisats på grund av policyöverträdelser

Ibland tar vi bort innehåll när vi identifierar brott mot policyn för användargenererat innehåll i Google Maps (”innehållspolicyn”). Innehållspolicyn gäller även beteenden som inte kan länkas direkt till innehåll. Om ditt innehåll eller beteende identifieras som en policyöverträdelse kan innehållet tas bort.

Vad händer om ditt innehåll eller din redigering tas bort eller avvisas på grund av policyöverträdelser?

Du kan bli informerad när innehåll tas bort eller avvisas på grund av en policyöverträdelse. I de flesta fall informerar vi dig även om

  • vilket innehåll som har tagits bort eller avvisats
  • varför det har tagits bort eller avvisats
  • vad du kan göra nu.

Om innehållet tas bort eller avvisas på grund av en policyöverträdelse kan det fortfarande vara tillgängligt i din Google Maps-profil men vara märkt som Har inte lagts upp, Privat, Har inte godkänts eller något liknande. I vissa fall kan ditt innehåll eller dina ändringar raderas helt på grund av rättsliga krav eller hur allvarligt brottet är.

Om du anser att vi har gjort ett misstag kan du kanske redigera och lägga upp innehållet igen eller överklaga borttagningen eller avvisandet.

Flera eller allvarliga överträdelser kan leda till att funktionsåtkomsten begränsas. Om du anser att vi har gjort ett misstag kan du i vissa fall överklaga begränsningen av funktionsåtkomsten.

Vad du kan göra nu

Vi vill hjälpa dig att fortsätta bidra till Google Maps, så tänk på att göra följande:

  1. Se till att ditt innehåll följer våra policyer. Läs mer om våra innehållspolicyer.
  2. När du har läst våra policyer kan du redigera och lägga upp innehållet på nytt. Om du anser att vi har gjort ett misstag kan du eventuellt överklaga beslutet. Läs mer om överklagandeprocessen.

Innehåll som har tagits bort och avvisats av andra skäl

Vi kan också ta bort innehåll eller ändringar av skäl som inte rör policyn, inklusive av följande orsaker:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
10249859372816654634
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
false
false