Innhold som er avvist eller fjernet på grunn av brudd på retningslinjene

Vi kan fra tid til annen fjerne innhold hvis vi oppdager brudd på retningslinjene for brukergenerert innhold på Google Maps («retningslinjene for innhold»). Retningslinjene for innhold omfatter også atferd som ikke kan knyttes direkte til innhold. Hvis vi mener at atferden din eller innholdet ditt utgjør brudd på retningslinjene, kan vi fjerne innholdet ditt.

Hva skjer hvis innholdet ditt eller endringer du gjør, blir fjernet eller avvist som følge av brudd på retningslinjene?

Vi kan komme til å varsle deg hvis vi fjerner eller avviser innhold på grunn av brudd på retningslinjene. Som regel forteller vi deg også

  • hvilket innhold som er fjernet eller avvist
  • årsaken til at det ble fjernet eller avvist
  • hva du kan gjøre videre

Hvis du har innhold som blir fjernet eller avvist som følge av brudd på retningslinjene, kan det hende det fortsatt er tilgjengelig i Google Maps-profilen din, men det kan være merket med «Ikke lagt ut», «Privat», «Ikke godtatt» eller lignende. I enkelte tilfeller kan vi helt og holdent slette innholdet ditt eller endringer du gjør, som følge av juridiske krav eller alvorlighetsgraden av overtrampet.

Hvis du mener at vi har gjort en feil, kan du muligens redigere og legge ut innholdet på nytt eller anke avgjørelsen om å fjerne eller avvise det.

Flere eller alvorlige brudd kan føre til begrenset funksjonstilgang. Hvis du mener at vi har gjort en feil, kan du i visse tilfeller anke begrensningene pålagt funksjonstilgangen.

Veien videre

Vi vil gjerne få Google Maps-bidrag av deg også fremover, så husk å gjøre følgende:

  1. Påse at innholdet ditt er i tråd med retningslinjene. Se retningslinjene for innhold.
  2. Når du har lest gjennom retningslinjene, kan du redigere innholdet og legge det ut på nytt. Hvis du mener at vi har gjort en feil, kan du ha muligheten til å anke avgjørelsen. Finn ut mer om ankeprosessen.

Innhold som fjernes eller avvises av andre årsaker

Vi kan også fjerne innhold eller endringer som ikke utgjør brudd på retningslinjene, for eksempel hvis

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
6934634854852214858