ยืนยันโดเมน Cloud Identity โดยใช้ไฟล์ HTML หรือเมตาแท็ก

คุณสามารถยืนยันการเป็นเจ้าของโดเมนได้โดยการเพิ่มเมตาแท็กหรืออัปโหลดอัปโหลดไฟล์ HTML ไปยังเว็บไซต์ของโดเมนคุณ หากไม่สามารถแก้ไขเว็บไซต์ได้หรือไม่มีเว็บไซต์ คุณสามารถยืนยันโดเมนได้ทางโฮสต์ของโดเมน (โดยปกติจะเป็นที่ที่คุณซื้อโดเมนมา)

ควรยืนยันด้วยไฟล์ HTML หรือเมตาแท็ก

วิธีการยืนยันที่คุณเลือกขึ้นอยู่กับโฮสต์เว็บของโดเมนของคุณ ให้ใช้วิธีการยืนยันด้วยไฟล์ HTML หากคุณสามารถอัปโหลดไฟล์ HTML ไปยังโฮสต์เว็บของโดเมนคุณได้ หรือใช้วิธีการยืนยันด้วยเมตาแท็กหากคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ HTML เพื่อโฮสต์เว็บของโดเมนคุณได้

โปรดติดต่อโฮสต์เว็บของโดเมนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอความช่วยเหลือ

วิธีการยืนยันด้วยเมตาแท็ก

Google จะให้เมตาแท็กที่มีรหัสยืนยันกับคุณเพื่อนำไปวางลงในส่วน <head> ของหน้าแรกในเว็บไซต์ ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะไม่เห็นเมตาแท็กดังกล่าว แต่เราตรวจสอบได้ว่ามีแท็กอยู่หรือไม่

ก่อนจะเริ่มต้น

 • เว็บไซต์ต้องพร้อมใช้ในโดเมนเปล่า ซึ่งหมายความว่าจะไม่มี www อยู่ใน URL ตัวอย่างเช่น http://yourdomain.com คือโดเมนเปล่า
 • เว็บไซต์ของคุณจะต้องสามารถใช้ได้ในแบบสาธารณะและไม่จำกัดอยู่เพียงเครือข่ายภายใน (เช่น อินทราเน็ต)
1. รับรหัสยืนยัน

หลังจากลงชื่อสมัครใช้ Cloud Identity แล้ว คุณจะเริ่มใช้วิซาร์ดการตั้งค่า วิซาร์ดการตั้งค่าจะนำคุณเข้าสู่ขั้นตอนต่างๆ เพื่อตั้งค่าบัญชี Cloud Identity ซึ่งรวมถึงการยืนยันโดเมนด้วย

หากออกจากวิซาร์ดการตั้งค่าก่อนยืนยันโดเมน คุณยังคงเปิดใช้งานบัญชีได้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. คลิกปุ่มที่ด้านบนสุดของแดชบอร์ดเพื่อตั้งค่าบัญชี G Suite และยืนยันโดเมน
 3. คุณจะเห็นเมตาแท็กที่ใช้ในการยืนยันโดเมนในหน้ายืนยันโดเมนของคุณ หากคุณเห็นวิธีการยืนยันอื่นในหน้านี้ ให้คลิกเลือกวิธีอื่นแล้วเลือกเพิ่มแท็ก <meta>
 4. คัดลอกระเบียนการยืนยันทั้งหมด
2. เพิ่มเมตาแท็กในหน้าแรกของโดเมน

หน้าแรกของคุณคือหน้าเว็บที่จะแสดงขึ้นเมื่อมีผู้ใช้เข้าชมโดเมนเปล่าของคุณ (https://yourdomain.com)

 1. เปิดไฟล์ HTML ของหน้าแรกในเว็บไซต์โดยใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความหรือ HTML หากโฮสต์เว็บของคุณใช้เครื่องมือแก้ไขหน้าเว็บ (Squarespace, Wix, WordPress.com และอื่นๆ) ให้เปิดหน้าแรกของคุณในเครื่องมือดังกล่าว
 2. วางเมตาแท็กในส่วน <head> ที่อยู่ก่อนส่วน <body> ส่วนแรก หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มเมตาแท็กโดยใช้เครื่องมือแก้ไขหน้าเว็บ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของโฮสต์เว็บ

  วิซาร์ดการตั้งค่ามีตัวอย่างของตำแหน่งที่จะวางเมตาแท็กในไฟล์ HTML

   

  The meta tag is placed between the <head> and <body> sections.

   

 3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับหน้าแรกของคุณ หากคุณแก้ไขไฟล์แบบออฟไลน์ ให้อัปโหลดไฟล์นั้นไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะเป็นการแทนที่ไฟล์หน้าแรกก่อนหน้านี้
4.3. ตรวจสอบว่าได้เพิ่มเมตาแท็กแล้ว
 1. เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่และไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์
 2. คลิกขวาที่ใดก็ได้บนหน้าแรกและเลือกรายการเมนูที่เหมาะสมเพื่อดูที่มา HTML สำหรับหน้าแรกของคุณ เมนูนี้อาจเรียกว่าดูที่มาของหน้าเว็บ ดูที่มา, ดู HTML หรือเป็นข้อความอื่นที่คล้ายกัน
 3. ดูในส่วน <head> ของที่มา HTML เพื่อยืนยันว่ามีเมตาแท็กของ Google อยู่
4. ยืนยันโดเมนให้เสร็จสมบูรณ์
 1. กลับไปที่วิซาร์ดการตั้งค่า
 2. คลิกยืนยันโดเมนและตั้งค่าอีเมลหรือยืนยัน

ระบบจะแจ้งให้ Google ตรวจหาเมตาแท็กในหน้าแรกของเว็บไซต์ โดเมนของคุณจะได้รับการยืนยันหลังจากที่ Google พบเมตาแท็กดังกล่าวแล้ว Google อาจใช้เวลาถึง 1 ชั่วโมงในการยืนยันโดเมนของคุณ หากไม่พบแท็กทันที เราจะค้นหาต่อไปเป็นระยะ

วิธีการยืนยันด้วยไฟล์ HTML

G Suite จะให้ไฟล์ HTML ที่มีรหัสยืนยัน เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ HTML ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้ว เราจะตรวจสอบว่ามีไฟล์ดังกล่าวอยู่หรือไม่ การอัปโหลดไฟล์จะไม่มีผลกับเว็บไซต์ของคุณ

ก่อนจะเริ่มต้น

 • ไฟล์ HTML ต้องพร้อมใช้ในโดเมนเปล่า ซึ่งหมายความว่าจะไม่มี www ใน URL ตัวอย่างเช่น http://yourdomain.com/yourfile.html คือโดเมนเปล่า
 • ไฟล์ HTML จะต้องสามารถใช้ได้แบบสาธารณะและไม่จำกัดอยู่เพียงเครือข่ายภายใน (เช่น อินทราเน็ต)
1. รับรหัสยืนยัน

หลังจากลงชื่อสมัครใช้ G Suite แล้ว คุณจะเริ่มใช้วิซาร์ดการตั้งค่า วิซาร์ดการตั้งค่าจะนำคุณเข้าสู่ขั้นตอนต่างๆ เพื่อตั้งค่าบัญชี Apps ซึ่งรวมถึงการยืนยันโดเมนด้วย

หากออกจากวิซาร์ดการตั้งค่าก่อนยืนยันโดเมน คุณยังคงเปิดใช้งานบัญชีได้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. คลิกปุ่มที่ด้านบนสุดของแดชบอร์ดเพื่อตั้งค่าบัญชี G Suite และยืนยันโดเมน
 3. ที่หน้ายืนยันโดเมนของคุณ ให้คลิกเลือกวิธีอื่น แล้วเลือกอัปโหลดไฟล์ HTML
2. อัปโหลดไฟล์ HTML

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีอัปโหลดไฟล์ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของโฮสต์เว็บหรือผู้ดูแลเว็บ

 1. ในคำแนะนำที่ปรากฏขึ้น ให้คลิกดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์การยืนยัน HTML โดยไฟล์จะมีลักษณะคล้ายกับI google4ddabfacdb4f6795.html

  หมายเหตุ: อย่าเปลี่ยนชื่อไฟล์ HTML มิฉะนั้นเราจะไม่รู้จักไฟล์นั้นขณะค้นหา
 2. อัปโหลดไฟล์ HTML ไปยังโฟลเดอร์ระดับบนสุดของเว็บเซิร์ฟเวอร์ของโดเมนคุณ ชื่อโฟลเดอร์ระดับบนสุดอาจแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการโฮสติ้ง แต่โดยทั่วไปจะเป็น public_html, www หรือ wwwroot

  หมายเหตุ: อย่าอัปโหลดไฟล์ HTML ไปยังโฟลเดอร์ย่อย ไฟล์ต้องปรากฏที่ http://yourdomain.com/yourfilename.html
4.3. ตรวจสอบการอัปโหลดไฟล์
 1. เปิดหน้าต่างใหม่ของเบราว์เซอร์
 2. ไปยังที่อยู่ของไฟล์ที่อัปโหลด ตัวอย่างเช่น http://yourdomain.com/yourfilename.html โปรดใช้ชื่อของโดเมนจริงและชื่อของไฟล์ HTML

หากไฟล์ได้รับการอัปโหลดอย่างถูกต้อง คุณจะเห็นในเบราว์เซอร์เป็น google-site-verification: ตามด้วยรหัสในชื่อไฟล์ HTML ของคุณ

4 ยืนยันโดเมนให้เสร็จสมบูรณ์
 1. กลับไปที่วิซาร์ดการตั้งค่า
 2. คลิกยืนยันโดเมนและตั้งค่าอีเมลหรือยืนยัน

ระบบจะแจ้งให้ Google ตรวจหาไฟล์ HTML ที่โฮสต์เว็บของคุณ Google อาจใช้เวลาถึง 1 ชั่วโมงในการยืนยันโดเมนของคุณ หากไม่พบไฟล์ HTML ทันที เราจะค้นหาต่อไปเป็นระยะๆ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร