เพิ่มระเบียน CNAME สำหรับ Cloud Identity

ขณะตั้งค่า Cloud Identity คุณอาจต้องเพิ่มระเบียน CNAME ในการตั้งค่า DNS ของโดเมนเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน โดยเพิ่มระเบียน CNAME ด้วยเครื่องมือการดูแลระบบที่โฮสต์ของโดเมน ไม่ใช่คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ทั้งนี้ ขั้นตอนดำเนินการสำหรับโฮสต์ของคุณอาจแตกต่างกัน โปรดดูขั้นตอนทั่วไปที่ใช้กับโฮสต์และคำแนะนำสำหรับโฮสต์ที่ได้รับความนิยมหลายรายดังต่อไปนี้

การเพิ่มระเบียน CNAME จะไม่มีผลต่อบริการอื่นๆ

เพิ่มระเบียน CNAME (ขั้นตอนเฉพาะสำหรับโฮสต์)

ก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนทั่วไปนี้ โปรดดูว่ามีขั้นตอนเฉพาะสำหรับโฮสต์ของโดเมนที่คุณใช้หรือไม่

เพิ่มระเบียน CNAME (ขั้นตอนทั่วไป)

 1. คัดลอกระเบียน CNAME จากวิซาร์ดการตั้งค่า Cloud Identity
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีในโดเมนที่โฮสต์ของโดเมนของคุณ โฮสต์ของโดเมนของฉันคือใคร
 3. ค้นหาหน้าเว็บสำหรับอัปเดตระเบียน DNS ของโดเมน

  หน้าเว็บนี้อาจมีชื่อว่าการจัดการ DNS การจัดการเซิร์ฟเวอร์ชื่อ หรือการตั้งค่าขั้นสูง

 4. ค้นหาระเบียน CNAME สำหรับโดเมนของคุณ คุณอาจมีระเบียนที่มีลักษณะคล้ายแบบนี้อยู่แล้ว
   
  ชื่อ/โฮสต์/ชื่อแทน Time to Live (TTL) ประเภทระเบียน ค่า / คำตอบ / ปลายทาง
  www 86400 CNAME yourdomain.com หรือ @
  อีเมล 86400 CNAME yourdomain.com หรือ @

   
 5. เพิ่มระเบียน CNAME ที่คัดลอกจากวิซาร์ดการตั้งค่า Cloud Identity
 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลงและรอจนกว่าจะมีผล

  โปรดดูวิธีการโดยละเอียดที่เพิ่มระเบียน CNAME ลงในระเบียน DNS ของโดเมนในศูนย์ช่วยเหลือสำหรับผู้ดูแลระบบ G Suite

การเปลี่ยนแปลงระเบียน CNAME อาจใช้เวลาถึง 72 ชั่วโมงจึงจะมีผล แต่โดยปกติแล้วจะใช้เวลาน้อยกว่านั้น

ถ้าต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการยืนยันการเปลี่ยนแปลงของคุณ โปรดเริ่มต้นการดำเนินการโดยดูในแก้ปัญหาระเบียน CNAME หากคุณยังต้องการความช่วยเหลือหลังจากนั้นหรือยังเข้าถึงระเบียน DNS ของโดเมนไม่ได้ โปรดติดต่อโฮสต์ของโดเมนของคุณโดยตรงเพื่อขอความช่วยเหลือ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร