ยืนยันโดเมนที่ใช้กับ Cloud Identity

คุณต้องยืนยันว่าเป็นเจ้าของโดเมนก่อนจะใช้โดเมนนั้นกับ Cloud Identity ซึ่งโดเมนคือที่อยู่เว็บ เช่น yourcompany.com การยืนยันโดเมนจะช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นนำโดเมนของคุณมาใช้กับ Cloud Identity ได้

ทำไมต้องยืนยัน

การยืนยันโดเมนของคุณเป็นขั้นตอนแรกในการตั้งค่า Cloud Identity สำหรับธุรกิจ หากคุณเป็นผู้ลงชื่อสมัครใช้ Cloud Identity ให้กับธุรกิจ คุณจะกลายเป็นผู้ดูแลบัญชีใหม่นั้น และต้องยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนของธุรกิจ เช่น your-business.com ก่อน จึงจะใช้บริการ Identity ได้ การทำเช่นนี้จะทำให้บัญชีปลอดภัยและไม่มีใครใช้บริการต่างๆ จากโดเมนของคุณได้ 

ฉันจะยืนยันได้อย่างไร

เราขอแนะนำให้ยืนยันโดเมนผ่านโฮสต์ของโดเมน (โดยปกติจะเป็นที่ที่คุณซื้อชื่อโดเมน) โฮสต์ของโดเมนจะเก็บรักษาระเบียน (การตั้งค่า DNS) ไว้เพื่อนำการเข้าชมทางอินเทอร์เน็ตไปยังชื่อโดเมนของคุณ

Cloud Identity จะมอบระเบียนยืนยันให้กับคุณเพื่อใส่ลงในการตั้งค่า DNS ของโดเมน เมื่อ Cloud Identity เห็นระเบียนนั้น จะถือเป็นการยืนยันการเป็นเจ้าของโดเมน ทั้งนี้ ระเบียนการยืนยันจะไม่กระทบต่อเว็บไซต์หรืออีเมลของคุณ

วิซาร์ดการตั้งค่ายืนยันการเป็นเจ้าของโดเมนมีตัวเลือกในการยืนยันโดเมนหลายวิธี ตัวเลือกที่คุณเลือกนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าถึงการตั้งค่า DNS ของโดเมนได้หรือไม่

เพิ่มระเบียนในการตั้งค่าโดเมน

เพิ่มระเบียนยืนยันในการตั้งค่าโดเมน ปฏิบัติตามวิธีการทีละขั้นตอนเพื่อเปิดวิซาร์ดการตั้งค่า "ยืนยันการเป็นเจ้าของโดเมน" รับระเบียนเฉพาะของคุณ (เป็น TXT หรือ CNAME โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโฮสต์ของโดเมนของคุณ) และเพิ่มในการตั้งค่า DNS ของโดเมนเพื่อให้ Google ยืนยันได้ว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนนั้น

เพิ่มแท็กในเว็บไซต์

ยืนยันโดเมนโดยการเพิ่มแท็กเฉพาะลงในหน้าแรก ปฏิบัติตามวิธีการทีละขั้นตอนเพื่อเปิดวิซาร์ดการตั้งค่า "ยืนยันการเป็นเจ้าของโดเมน" เพื่อคัดลอกและวางแท็กที่ให้มาลงในหน้าแรก แท็กนี้จะไม่มีผลอะไรกับเว็บไซต์ โปรดลองใช้วิธีนี้ หากคุณมีสิทธิ์แก้ไขไฟล์ในเซิร์ฟเวอร์ แต่อัปโหลดไฟล์ใหม่ไม่ได้

อัปโหลดไฟล์ HTML ไปที่เว็บไซต์

หากโดเมนของคุณมีเว็บไซต์ โปรดปฏิบัติตามวิธีการทีละขั้นตอนเพื่อเปิดวิซาร์ดการตั้งค่า "ยืนยันการเป็นเจ้าของโดเมน" เพื่ออัปโหลดไฟล์ HTML เฉพาะที่คุณมีลงในเว็บเซิร์ฟเวอร์ของโดเมน ไฟล์นี้จะไม่มีผลอะไรกับเว็บไซต์ โปรดลองใช้วิธีนี้ หากคุณเข้าถึงการตั้งค่า DNS ของโดเมนไม่ได้

หากต้องการความช่วยเหลือหรือยืนยันการเปลี่ยนแปลง โปรดดูแก้ปัญหาระเบียน TXT หากคุณยังต้องการความช่วยเหลือหลังจากนั้นหรือยังเข้าถึงระเบียน DNS ของโดเมนไม่ได้ โปรดติดต่อโฮสต์ของโดเมนของคุณโดยตรงเพื่อขอความช่วยเหลือ

ขั้นตอนต่อไป

เมื่อยืนยันโดเมนเรียบร้อย คุณก็พร้อมสร้างผู้ใช้ใหม่ให้กับบัญชี Identity แล้ว หมายเหตุ: ขั้นตอนการเพิ่มระเบียน DNS ใช้เวลาเพียง 10 นาทีเท่านั้น แต่การยืนยันอาจใช้เวลาถึง 72 ชั่วโมงโดยมีโฮสต์ของโดเมนควบคุม

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร