Aplikacja internetowa Office 365

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach chmurowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Microsoft Office 365

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Microsoft Office 365.

Krok 1. Uzyskaj informacje o dostawcy tożsamości Google
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Zabezpieczenia a potem Konfigurowanie logowania jednokrotnego (SSO) w aplikacjach SAML.

  Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

 3. W sekcji Skonfiguruj logowanie jednokrotne (SSO) wykonaj jedną z następujących czynności, w zależności od tego, jak chcesz skonfigurować logowanie jednokrotne w aplikacji Microsoft Office 365:
  • Skopiuj i zapisz wartości z pól URL logowania jednokrotnego oraz Identyfikator jednostki i pobierz Certyfikat.
  • Pobierz plik metadanych dostawcy tożsamości.

Następnie przejdź do Office 365 i wykonaj czynności konfiguracji opisane w kroku 2. Do konsoli administracyjnej powrócisz w kroku 3, aby ukończyć konfigurację logowania jednokrotnego.

Krok 2. Skonfiguruj aplikację Office 365 jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Na nowej karcie przeglądarki zaloguj się w aplikacji Office 365 jako administrator.
 2. Skonfiguruj federację lokalnego katalogu Active Directory i katalogu Azure Active Directory.

  Musisz skonfigurować federację, aby wykonywać polecenia PowerShell w Active Directory. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji online do Microsoft Active Directory.

 3. W konsoli PowerShell skonfiguruj stałe identyfikatory dla użytkowników. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w dokumentacji Microsoft PowerShell.
 4. W konsoli PowerShell skonfiguruj sfederowaną domenę Active Directory przy użyciu informacji pobranych od Google w kroku 1 (pliku metadanych dostawcy tożsamości lub pliku certyfikatu, URL-a logowania jednokrotnego i identyfikatora jednostki). Szczegółowe instrukcje znajdziesz w dokumentacji Microsoft PowerShell.
 5. Przejdź do kolejnej sekcji, aby skonfigurować Google jako dostawcę tożsamości SAML.
Krok 3. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. W konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje > Aplikacje SAML.
 2. Kliknij Dodaj "" w prawym dolnym rogu.
 3. Znajdź i kliknij Microsoft Office 365 na liście aplikacji. Wartości na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google zostaną wypełnione automatycznie.
 4. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 5. Kliknij Dalej.
 6. Na stronie Szczegóły usługodawcy:
  1. Zaznacz Podpisana odpowiedź.
  2. Ustaw domyślny Identyfikator nazwy zgodnie ze stałym identyfikatorem skonfigurowanym w Active Directory. To pole nie obsługuje wielu wartości.
   Uwaga: jeśli mapowanie identyfikatora nazwy na potrzeby konfiguracji logowania jednokrotnego nie jest identyczne ze stałym identyfikatorem, wystąpi błąd.
   Jeśli klikniesz Dalej, użytkownicy mogą nie być w stanie się zalogować.
   Aby zmienić mapowanie, kliknij Anuluj.
  3. Ustaw Format identyfikatora nazwy na „trwały”.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Mapowanie atrybutów ustaw wartości Wybierz kategorię i Wybierz pole użytkownika w następujący sposób dla wyszczególnionych atrybutów:
   
  Atrybut aplikacji Wybierz kategorię Wybierz pole użytkownika
  IDPEmail Informacje podstawowe Główny adres e-mail
 9. Kliknij Zakończ.
Krok 4. Włączanie aplikacji Office 365
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej.
 2. Otwórz Aplikacje > Aplikacje SAML.
 3. Wybierz Office 365.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Office 365 są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Weryfikowanie działania logowania jednokrotnego Google w Office 365
 1. Otwórz stronę https://login.microsoftonline.com/.
  Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 2. Wpisz dane logowania.
 3. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do Office 365.
Krok 6. Skonfiguruj obsługę administracyjną użytkowników
Google, G Suite oraz powiązane znaki i logo są znakami towarowymi Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?