ชื่อกลุ่มที่สงวนไว้

ชื่อกลุ่มบางชื่อได้รับการสงวนไว้ โดยคุณจะนำชื่อเหล่านั้นมาตั้งเป็นชื่อกลุ่มที่สร้างใน Google Groups (groups.google.com) ไม่ได้ แต่อาจใช้ชื่อที่สงวนไว้เป็นชื่อกลุ่มที่สร้างในคอนโซลผู้ดูแลระบบได้

ชื่อกลุ่มที่สงวนไว้มีดังนี้

  • abuse
  • admin
  • administrator
  • hostmaster
  • majordomo
  • postmaster
  • root
  • ssl-admin
  • webmaster

เกี่ยวกับกลุ่มที่ชื่อ abuse และ postmaster

ระบบจะจัดการกับชื่อ abuse และ postmaster ต่างออกไปจากชื่อกลุ่มอื่นๆ ที่สงวนไว้ เมื่อสร้างกลุ่มโดยใช้ชื่อ abuse หรือ postmaster ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ คุณจะพบข้อความที่ระบุว่า "บันทึกการตั้งค่าไม่ได้เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด" แต่ระบบจะยังคงสร้างกลุ่มและแสดงในรายชื่อกลุ่มในคอนโซลผู้ดูแลระบบ 

หากคุณพยายามเปลี่ยนการตั้งค่าของกลุ่มที่ชื่อ abuse หรือ postmaster คุณจะได้รับอีกข้อความ "อัปเดตการตั้งค่ากลุ่มไม่ได้ โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง" ระบบแสดงข้อความนี้เนื่องจากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าของกลุ่มที่ชื่อ abuse หรือ postmaster ไม่ได้ คุณทำได้เพียงเพิ่มหรือนำสมาชิกออก และติดตามอีเมลจากกลุ่มดังกล่าว 

ดูวิธีที่ Google จัดการกับการละเมิด จดหมายขยะ และปัญหาด้านเทคนิค

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร