Raport Najciekawsze

Wyświetlanie podsumowania aktywności użytkowników

Jeśli jesteś administratorem, możesz wygenerować raport Najciekawsze, aby zobaczyć podsumowanie najważniejszych danych i trendów w domenie, takich jak wykorzystanie aplikacji, stan kont użytkowników, limit miejsca, widoczność dokumentów czy zabezpieczenia. Aby zobaczyć więcej informacji, klikaj punkty danych na ekranie.

Informacje dostępne w raporcie Najciekawsze

Aktywność związana z używaniem aplikacji (tylko w G Suite)

Jeśli jesteś administratorem G Suite, możesz sprawdzić aktywność związaną z używaniem aplikacji, aby ocenić, czy użytkownicy w domenie używają dostępnych dla nich podstawowych usług G Suite.

Najważniejsze informacje na temat wykresu

 • Obrazuje liczbę aktywnych użytkowników (którzy zalogowali się choć raz w tym tygodniu) Gmaila, Kalendarza, Dysku, Classroom i Google+ albo wszystkich tych usług razem.
 • Kilka składników i funkcji zintegrowanych z Google+ (takich jak Hangouts, Komentarze w YouTube i Zdjęcia) zostało jednak odłączonych od podstawowej usługi Google+. Nowy wykres pokazuje teraz tylko użytkowników Google+. 
 • Liczba aktywnych użytkowników obejmuje osoby korzystające z Kalendarza w internecie i wysyłające prośby o zapisanie (wprowadzające zmiany w kalendarzach i wydarzeniach) przez interfejs API. 
 • Zakres czasu widoczny na wykresie możesz zmienić na siedmiodniowy, miesięczny, trzymiesięczny lub półroczny, korzystając z menu w prawym górnym rogu.

Dane statystyczne z wybranego okresu

Pod wykresem znajdziesz dodatkowe dane statystyczne z wybranego okresu, takie jak:

 • liczba wymienionych wiadomości Gmaila (wysłanych i odebranych) w domenie;
 • liczba plików utworzonych w domenie;
 • liczba wideokonferencji (nie czatów) rozpoczętych w Hangouts – zalogowanie się w Hangoucie, zamknięcie go, a następnie zalogowanie się z powrotem w tym samym Hangoucie jest liczone jako jedna rozmowa wideo.

Dane te zawierają też różnicę między bieżącym okresem a poprzednim okresem o takiej samej długości, a także wartość procentową zmian. Jeśli na przykład w ostatnim tygodniu w domenie zostało wysłanych 200 wiadomości, a w tym tygodniu – 250, dane wykażą zmianę o 50 wiadomości i wzrost o 25%.

Gdy zmienisz przedział czasu, linie trendów na wykresie i statystyki pod nim zostaną zaktualizowane tak, by odzwierciedlały dane z wybranego okresu.

Jeśli aktywność związana z używaniem aplikacji jest mniejsza od oczekiwanej, rozważ wprowadzenie programów szkoleniowych dla użytkowników lub skorzystaj z raportu aktywności związanej z używaniem aplikacji i kontroli logowania, aby sprawdzić, którzy użytkownicy nie korzystają z G Suite – możesz następnie skontaktować się z nimi bezpośrednio.
Aktywność związana z udostępnianiem pliku (tylko w G Suite)

Jeśli jesteś administratorem G Suite, to w sekcji Aktywność związana z udostępnianiem pliku możesz ocenić zagrożenie wyciekiem danych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Z menu możesz wybrać okres jednego lub siedmiu dni albo jednego, trzech lub sześciu miesięcy, aby zobaczyć widoczność wszystkich plików udostępnionych w Twojej domenie.

Udostępnienia zewnętrzne – liczba plików udostępnionych zewnętrznie przez użytkowników z domeny w wybranym okresie: 

 • Publiczne – pliki udostępnione publicznie;
 • Każdy, kto ma link – pliki udostępnione wszystkim osobom mającym link;
 • Poza domenę – pliki udostępnione poszczególnym osobom lub grupom spoza domeny.
   

Udostępnienia wewnętrzne – liczba plików udostępnionych wewnętrznie przez użytkowników z domeny w wybranym okresie:

 • Każdy w domenie – pliki udostępnione wszystkim osobom w domenie; 
 • Każdy w domenie, kto ma link – pliki udostępniane wszystkim osobom w domenie mającym link;
 • W ramach domeny – pliki udostępnione poszczególnym osobom lub grupom w domenie;
 • Prywatne – pliki, które nie są udostępnione.
   

Te dane obejmują zdarzenia związane z dodawaniem plików 

Badanie aktywności związanej z udostępnianiem pliku

Jako administrator G Suite możesz sprawdzić, kiedy pliki zostały udostępnione i przez kogo:
 1. W sekcji Aktywność związana z udostępnianiem pliku kliknij liczby w podsumowaniu odpowiadające zdarzeniom udostępniania plików w domenie lub poza nią. Spowoduje to wyświetlenie raportów zabezpieczeń.
 2. Dowiedz się, którzy użytkownicy udostępnili pliki poza domenę, i upewnij się, że znają zasady udostępniania danych organizacji.
  Jeśli z danych aktywności związanej z udostępnianiem plików wynika, że pliki są udostępniane zbyt swobodnie, rozważ wdrożenie w organizacji bardziej ścisłych wytycznych udostępniania plików lub skonfigurowanie bezpieczniejszych ustawień domyślnych Dysku.
Stan konta użytkownika, miejsce na dysku i zabezpieczenia

Dane w prawej części strony Najciekawsze pozwalają sprawdzić:

 • liczbę użytkowników i stan ich kont,
 • użytkowników zbliżających się do limitu miejsca,
 • zewnętrzne aplikacje zainstalowane w domenie,
 • użytkowników niekorzystających z weryfikacji dwuetapowej,
 • użytkowników mających dostęp do mniej bezpiecznych aplikacji.
   

Jak aktualne są wyświetlane dane?

Zwykle nie są widoczne wszystkie dane aż do bieżącego dnia. Zamiast tego pod każdym nagłówkiem sekcji widoczna jest ostatnia data, dla której dostępne są dane.

Czasami obok wartości danych znajduje się gwiazdka (*). Oznacza to, że ta wartość danych może być nieaktualna w porównaniu z innymi danymi w tej samej sekcji.

Najedź kursorem na wartość danych, aby wyświetlić komunikat „Ostatnia aktualizacja: data”.

Aby dowiedzieć się, kiedy dane stają się dostępne i jak długo są przechowywane, zobacz Czas przechowywania danych i opóźnienia.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?