ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ DNS

เมื่อใช้บริการของ Google Cloud คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่า DNS ของโดเมนเป็นครั้งคราว ต่อไปนี้เป็นคำศัพท์ที่คุณอาจพบ พร้อมด้วยความหมายสำหรับบริการต่างๆ ของ Google โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชื่อโดเมน

DNS

DNS ย่อมาจาก Domain Name System ระบบนี้กล่าวง่ายๆ ก็คือเป็นสมุดโทรศัพท์ของเว็บที่จัดระเบียบและระบุโดเมนต่างๆ สมุดโทรศัพท์จะแปลค่า "Acme Pizza" เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องเพื่อโทรติดต่อ แต่ DNS จะแปลค่าที่อยู่เว็บ เช่น "www.google.com" เป็นที่อยู่ IP ทางกายภาพ เช่น "74.125.19.147" ของคอมพิวเตอร์ที่โฮสต์ไซต์นั้น (ในกรณีนี้ คือหน้าแรกของ Google)

เมื่อใช้บริการ Google Cloud คุณจะต้องแก้ไขการตั้งค่า DNS เป็นระยะ เพื่อตั้งค่าเครื่องมือและบริการต่างๆ คุณสามารถดำเนินการนี้โดยแก้ไขระเบียน DNS ประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนระเบียน MX ของโดเมนให้ส่งอีเมลสำหรับโดเมนของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลของ Google

↑ กลับไปด้านบน

ระเบียน MX

ระเบียน Mail Exchange (MX) จะกำหนดให้อีเมลของโดเมนไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์บัญชีผู้ใช้ของโดเมน ถ้าคุณมี G Suite และต้องการตั้งค่า Gmail จะต้องชี้ระเบียน MX ไปที่เซิร์ฟเวอร์อีเมล Google สามารถกำหนดระเบียน MX หลายรายการให้กับโดเมน พร้อมกำหนดลำดับความสำคัญของแต่ละระเบียนได้ ถ้าไม่สามารถส่งอีเมลโดยใช้ระเบียนที่มีลำดับความสำคัญสูงสุด ระบบจะใช้ระเบียนที่มีลำดับความสำคัญที่สอง และรองลงมาตามลำดับ 

ดูวิธีการตั้งค่าระเบียน MX สำหรับ G Suite และ Gmail

↑ กลับไปด้านบน

ระเบียน TXT

ระเบียน TXT เป็นระเบียน DNS ที่แสดงข้อความสำหรับแหล่งข้อมูลภายนอกโดเมนของคุณ และสามารถใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ ค่าของระเบียนสามารถเป็นข้อความที่มนุษย์หรือเครื่องสามารถอ่านได้ บริการ Google Cloud จะใช้ระเบียน TXT เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของโดเมน และดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ สำหรับอีเมล เช่น SPF, DKIM และ DMARC

หากต้องการเพิ่มและแก้ไขระเบียน TXT สำหรับโดเมนของคุณ โปรดดูที่เกี่ยวกับระเบียน TXT

↑ กลับไปด้านบน

ระเบียน CNAME

ระเบียน CNAME หรือชื่อมาตรฐานจะเชื่อมโยงชื่อแทนกับชื่อโดเมนจริงหรือชื่อมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น www.example.com อาจเชื่อมโยงกับ example.com เมื่อใช้บริการ Google Cloud คุณจะใช้ระเบียน CNAME เพื่อกำหนดค่าที่อยู่ของบริการ Google หรือที่อยู่ของเว็บไซต์ที่สร้างด้วย Google Sites

หากต้องการเพิ่มและแก้ไขระเบียน CNAME สำหรับโดเมนของคุณ โปรดดูเกี่ยวกับระเบียน CNAME

↑ กลับไปด้านบน

ระเบียน A

ระเบียน A หรือ Address (เรียกอีกอย่างว่าระเบียนของโฮสต์) จะเชื่อมโยงโดเมนกับที่อยู่ IP ทางกายภาพของคอมพิวเตอร์ที่โฮสต์บริการของโดเมน เมื่อใช้บริการ Google Cloud คุณสามารถเพิ่มระเบียน A เพื่อเปิดใช้ที่อยู่โดเมน "เปล่า" ได้

หากต้องการเพิ่มและแก้ไขระเบียน A สำหรับโดเมนของคุณ โปรดดูเกี่ยวกับระเบียน A

↑ กลับไปด้านบน

ระเบียน NS

ระเบียน Name Server (NS) เป็นตัวกำหนดว่าเซิร์ฟเวอร์ใดจะสื่อสารข้อมูล DNS ของโดเมน โดยทั่วไป คุณจะมีระเบียนเซิร์ฟเวอร์ชื่อหลักและรองสำหรับโดเมนของคุณ เมื่อใช้บริการของ Google Cloud คุณสามารถกำหนดค่าระเบียน NS ที่ชี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ได้ เพื่อสอบถาม DNS

↑ กลับไปด้านบน

Time To Live (TTL)

TTL เป็นค่าในระเบียน DNS ซึ่งจะกำหนดจำนวนวินาทีก่อนที่การเปลี่ยนแปลงถัดไปของระเบียนจะมีผล ระเบียน DNS ของโดเมนแต่ละรายการ เช่น ระเบียน MX, ระเบียน CNAME เป็นต้น จะมีค่า TTL ค่า TTL ปัจจุบันของระเบียนจะเป็นตัวกำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงที่คุณดำเนินการนั้นจะใช้เวลานานเท่าไรจึงจะมีผล เช่น การเปลี่ยนแปลงระเบียนที่มี TTL เท่ากับ 86400 วินาที จะใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงก่อนที่จะมีผล

โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลง TTL ของระเบียนจะมีผลต่อระยะเวลาก่อนที่การเปลี่ยนแปลงถัดจากนั้นจะมีผล เราขอแนะนำให้คุณตั้งค่า TTL เท่ากับ 3600 ซึ่งจะบอกเซิร์ฟเวอร์ทั่วทั้งอินเทอร์เน็ตให้ตรวจหาการอัปเดตระเบียนทุกชั่วโมง TTL ที่สั้นกว่านั้นจะมีผลหลังจากระบะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลง หมายความว่า เมื่อคุณอัปเดตระเบียนครั้งถัดไป การเปลี่ยนแปลงที่คุณดำเนินการไว้จะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะมีผล ถ้าต้องการให้การเปลี่ยนแปลงถัดจากนั้นมีผลเร็วยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคิดว่าคุณต้องการให้ย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คุณสามารถตั้งค่า TTL ให้สั้นลง เช่น 300 วินาที (5 นาที) เมื่อกำหนดค่าระเบียนอย่างถูกต้องแล้ว เราขอแนะนำให้ตั้งค่า TTL เป็น 86400 ซึ่งเป็นการแจ้งเซิร์ฟเวอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้ตรวจสอบการอัปเดตระเบียนทุก 24 ชั่วโมง

↑ กลับไปด้านบน

Uniform Resource Locator (URL)

URL เป็นที่อยู่ของทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ต และเป็นที่อยู่ที่คุณพิมพ์ในเบราว์เซอร์ เพื่อเข้าชมเว็บไซต์ที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น URL ของศูนย์ช่วยเหลือสำหรับผู้ดูแลระบบ G Suite คือ http://support.google.com/a

↑ กลับไปด้านบน

ตัวอย่างการกำหนดค่า DNS

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการตั้งค่า DNS สำหรับโดเมนที่ใช้ร่วมกับบริการ Google Cloud

โปรดทราบว่าคุณจะไม่ใช้ชื่อโดเมนจริงในการตั้งค่า DNS ของคุณ แต่จะใช้สัญลักษณ์ @ เพื่อระบุชื่อโดเมนแทน

ชื่อ/โฮสต์/ชื่อแทน ประเภทระเบียน ลำดับความสำคัญ ค่า/คำตอบ/ปลายทาง
ว่างเปล่าหรือ @ ไม่มี 216.239.32.21
ว่างเปล่าหรือ @ ไม่มี 216.239.34.21
ว่างเปล่าหรือ @ ไม่มี 216.239.36.21
ว่างเปล่าหรือ @ ไม่มี 216.239.38.21
ว่างเปล่าหรือ @ MX 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM
ว่างเปล่าหรือ @ MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM
ว่างเปล่าหรือ @ MX 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM
ว่างเปล่าหรือ @ MX 10 ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM
ว่างเปล่าหรือ @ MX 10 ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM
mail CNAME ไม่มี ghs.googlehosted.com
ว่างเปล่าหรือ @ TXT ไม่มี google-site-verification=6tTalLzrBXBO4Gy9700TAbpg2QTKzGYEuZ_Ls69jle8
ว่างเปล่าหรือ @ TXT ไม่มี v=spf1 include:_spf.google.com ~all
www CNAME ไม่มี ghs.googlehosted.com

↑ กลับไปด้านบน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร