ค่าของระเบียน TXT

เมื่อเพิ่มระเบียน TXT ในการตั้งค่า DNS ของโดเมน ให้ป้อนค่าที่ต้องการตามรายการที่คุณใช้ระเบียน TXT ด้านล่างนี้เป็นค่าที่จะใช้เมื่อกำหนดค่าระเบียน TXT สำหรับการใช้งานต่างๆ กับบริการของ Google

คุณจะป้อนค่าเหล่านี้ที่โฮสต์ของโดเมน ไม่ใช่ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google โปรดทราบว่าโฮสต์บางรายจะมีข้อความกำกับช่องสำหรับชื่อและค่าต่างไปจากนี้ 

หมายเหตุ: Time to Live (TTL) เป็นจำนวนวินาทีก่อนที่การเปลี่ยนแปลงระเบียน TXT หลังจากนั้นจะมีผล ค่านี้คือ 3600 วินาทีสำหรับระเบียน TXT ทั้งหมด ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีการใช้งาน ชื่อ/โฮสต์/ชื่อแทน ประเภทระเบียน ค่า/คำตอบ/ปลายทาง
การยืนยันโดเมน เว้นว่างหรือ @ TXT โทเค็นการรักษาความปลอดภัยของ Google ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งมีให้ในคำแนะนำการยืนยันของคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

โทเค็นประกอบด้วย 68 อักขระ ซึ่งเริ่มต้นด้วย <strong>google-site-verification</strong>: ตามด้วยอักขระอีก 43 ตัว

ตัวอย่าง: google-site-verification=
rXOxyZounnZasA8Z7oaD3c14JdjS9aKSWvsR1EbUSIQ
การยืนยันโดเมนย่อย ชื่อโดเมนย่อย
หากโดเมนย่อยคือ sub.domain.com ให้เขียน "sub" สำหรับโฮสต์
TXT โทเค็นการรักษาความปลอดภัยของ Google ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งมีให้ในคำแนะนำการยืนยันของคอนโซลผู้ดูแลระบบ

โทเค็นประกอบด้วย 68 อักขระ ซึ่งเริ่มต้นด้วย <strong>google-site-verification</strong>: ตามด้วยอักขระอีก 43 ตัว

ตัวอย่าง: google-site-verification=
rXOxyZounnZasA8Z7oaD3c14JdjS9aKSWvsR1EbUSIQ
ระเบียน SPF เว้นว่างหรือ @ TXT "v=spf1 include:_spf.google.com ~all"

เพื่อให้สิทธิ์เซิร์ฟเวอร์อีเมลของ Google
หากต้องการให้สิทธิ์เซิร์ฟเวอร์อีเมลเพิ่มเติม ให้เพิ่มที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์หน้าอาร์กิวเมนต์ ~all โดยใช้รูปแบบ ip4:address หรือ ip6:address (โปรดดูความช่วยเหลือในการป้องกันการปลอมแปลงอีเมลด้วยระเบียน SPFสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ SPF)
การเซ็น DKIM ข้อความจากชื่อโฮสต์ DNS (ชื่อระเบียน TXT) ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google TXT ข้อความจากฟิลด์ค่าของระเบียน TXT ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ
การตรวจสอบสิทธิ์ DMARC _dmarc TXT "v=DMARC1; p=quarantine\; pct=100\; rua=mailto:postmaster@your_domain.com"

ถ้าต้องการอนุญาตให้ผู้รับที่เป็นบุคคลที่สามสามารถตรวจสอบ กับเก็บ หรือปฏิเสธข้อความทั้งหมดที่อ้างว่ามาจาก "your_domain.com" และไม่ผ่านการตรวจสอบ DMARC คุณต้องแทนที่ "your_domain.com" ด้วยชื่อโดเมนของคุณเอง ระบบจะส่งรายงานสรุปรวมประจำวันไปที่ "postmaster@your_domain.com" (คุณต้องระบุที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องเพื่อรับรายงานจากผู้ดูแลระบบ)
การรายงาน TLS _smtp._tls TXT ชื่อระเบียน TXT: ช่องแรกในหัวข้อชื่อโฮสต์ DNS ให้ป้อน
_smtp._tls.domain.com

ค่าระเบียน TXT: ช่องที่สองให้ป้อน
v=TLSRPTv1; rua=mailto:tlsrpt@domain.com

rua: อีเมลที่คุณสร้างเพื่อรับรายงาน หากต้องการรับรายงานในหลายอีเมล ให้คั่นอีเมลด้วยเครื่องหมายจุลภาค ดังนี้
v=TLSRPTv1; rua=mailto:tlsrpt@domain.com,mailto:mts-sts@domain.com

หมายเหตุ: ไวยากรณ์สำหรับตัวเลือกการส่งรายงาน HTTPS ได้อธิบายไว้ในรายงานโดยใช้ HTTPS (RFC 8460)
การรายงาน MTA-STS _mta-sts TXT ชื่อระเบียน TXT: ช่องแรกในหัวข้อชื่อโฮสต์ DNS ให้ป้อน
_mta-sts.domain.com

ค่าระเบียน TXT: ช่องที่สองให้ป้อน
v=STSv1; id=20190425085700

รหัส: ต้องเป็นอักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกัน 1-32 ตัว รหัสจะส่งสัญญาณไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอกที่โดเมนรองรับ MTA-STS

คุณต้องอัปเดตรหัสเป็นค่าใหม่ที่ไม่ซ้ำกันทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนนโยบาย MTA-STS

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร