Wartości rekordów TXT

Gdy dodajesz rekord TXT do ustawień DNS domeny, musisz wpisać określone wartości w zależności od tego, do czego jest używany rekord TXT. Poniżej znajdziesz wartości rekordów TXT odpowiednie dla poszczególnych zastosowań w usługach Google.

Te wartości musisz wpisać na stronie usługodawcy hostingowego domeny, a nie w konsoli administracyjnej Google. Pamiętaj, że niektórzy dostawcy hostingu używają innych etykiet pól nazw i wartości. 

Uwaga: Wartość TTL to liczba sekund między wprowadzaniem kolejnych zmian w rekordach TXT. Wnosi ona 3600 dla wszystkich rekordów TXT. Więcej informacji

Przykłady zastosowań Nazwa/host/alias Typ rekordu Wartość/odpowiedź/miejsce docelowe
Weryfikacja domeny Puste lub @ TXT Unikalny token zabezpieczeń, który jest podawany w instrukcjach weryfikacji w konsoli administracyjnej Google.

Token jest 68-znakowym ciągiem rozpoczynającym się od fragmentu google-site-verification:, po którym następują 43 dodatkowe znaki.

Na przykład: google-site-verification=
rXOxyZounnZasA8Z7oaD3c14JdjS9aKSWvsR1EbUSIQ
Weryfikacja subdomeny Nazwa subdomeny.
Jeśli Twoja subdomena to sub.domena.com, wpisz „sub” w polu Host.
TXT Unikalny token zabezpieczeń, który jest podawany w instrukcjach weryfikacji w konsoli administracyjnej.

Token jest 68-znakowym ciągiem rozpoczynającym się od fragmentu google-site-verification:, po którym następują 43 dodatkowe znaki.

Na przykład: google-site-verification=
rXOxyZounnZasA8Z7oaD3c14JdjS9aKSWvsR1EbUSIQ
Rekord SPF Puste lub @ TXT "v=spf1 include:_spf.google.com ~all"

umożliwia autoryzowanie serwerów poczty Google.
Aby autoryzować dodatkowy serwer poczty, dodaj adres IP tego serwera tuż przed argumentem ~all, używając formatu ip4:adres lub ip6:adres. Więcej informacji o formacie SPF znajdziesz w artykule Zapobieganie podszywaniu się pod inne osoby w e-mailach za pomocą rekordów SPF.
Podpisywanie DKIM Tekst z pola Nazwa hosta DNS (nazwa rekordu TXT) w konsoli administracyjnej Google. TXT Tekst z pola Wartość rekordu TXT w konsoli administracyjnej.
Uwierzytelnianie DMARC _dmarc TXT "v=DMARC1; p=quarantine\; pct=100\; rua=mailto:postmaster@twoja_domena.com"

Umożliwia odbiorcom z innych firm monitorowanie, poddawanie kwarantannie lub odrzucanie wszystkich wiadomości podających się za pochodzące z domeny „twoja_domena.com”, które nie przeszły kontroli DMARC. Musisz zastąpić ciąg „twoja_domena.com” nazwą swojej domeny. Zbiorcze raporty dzienne będą wysyłane na adres „postmaster@twoja_domena.com” (aby otrzymywać raporty na temat domeny, musisz podać prawidłowy adres e-mail).
Raportowanie TLS _smtp._tls TXT TXT record name (Nazwa rekordu TXT) – w pierwszym polu poniżej tekstu DNS Host name (Nazwa hosta DNS) wpisz:
_smtp._tls.domena.com

TXT record value (Wartość rekordu TXT) – w drugim polu wpisz:
v=TLSRPTv1; rua=mailto:tlsrpt@domena.com

ruaadres e-mail utworzony w celu otrzymywania raportów. Aby otrzymywać raporty na wiele adresów e-mail, rozdziel adresy przecinkami:
v=TLSRPTv1; rua=mailto:tlsrpt@domena.com,mailto:mts-sts@domena.com

Uwaga: składnia opcji przesyłania raportu HTTPS jest opisana w sekcji Report using HTTPS (Raportowanie z użyciem protokołu HTTPS) w dokumencie RFC 84660.
Raportowanie MTA-STS _mta-sts TXT TXT record name (Nazwa rekordu TXT) – w pierwszym polu poniżej tekstu DNS Host name (Nazwa hosta DNS) wpisz:
_mta-sts.domena.com

TXT record value (Wartość rekordu TXT) – w drugim polu wpisz:
v=STSv1; id=20190425085700

id (Identyfikator) – wartość zawierająca od 1 do 32 znaków alfanumerycznych. Ten identyfikator służy do informowania serwerów zewnętrznych o tym, że domena obsługuje MTA-STS.

Po każdej zmianie zasady MTA-STS musisz zaktualizować identyfikator przez podanie nowej unikalnej wartości.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?