จัดการแอปส่วนตัวใน Google Play

คุณจะใช้ Managed Google Play Store เพื่อโฮสต์แอป Android สำหรับองค์กรโดยเฉพาะได้ โดยคุณจะควบคุมว่าใครดาวน์โหลดแอปได้บ้างและยังได้รับประโยชน์จากการตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆ เช่น การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และการตรวจหามัลแวร์อีกด้วย คุณเลือกที่จะเผยแพร่แอปส่วนตัวไปยัง Play Store จากคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google หรือ Google Play Console ก็ได้

เผยแพร่แอปส่วนตัวจากคอนโซลผู้ดูแลระบบ

หากต้องการอัปโหลดและเผยแพร่แอปส่วนตัวในคอนโซลผู้ดูแลระบบ คุณต้องมีแพ็กเกจแอปพลิเคชัน Android (APK) และชื่อเท่านั้น แอปจะพร้อมสำหรับผู้ใช้ใน 10 นาที

ขั้นตอนที่ 1: เปิดหน้าแอปส่วนตัว
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่อุปกรณ์

  หากไม่เห็นอุปกรณ์ในหน้าแรก ให้คลิกการควบคุมเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

 3. คลิกการจัดการแอปแล้ว จัดการแอปสำหรับอุปกรณ์ Android ที่ด้านซ้าย
 4. คลิกจัดการแอปที่อนุญาตพิเศษ
 5. คลิกเพิ่ม เพิ่ม ที่ด้านล่าง
 6. คลิกแอปส่วนตัว แอปส่วนตัว ทางด้านซ้าย
ขั้นตอนที่ 2: เผยแพร่แอปส่วนตัว

เมื่อคุณเผยแพร่แอปส่วนตัวเป็นครั้งแรก ระบบจะสร้างบัญชี Play Console ในนามขององค์กร แอปส่วนตัวจะได้รับการอนุมัติสำหรับองค์กรโดยอัตโนมัติ และโดยปกติแล้วจะพร้อมเผยแพร่ภายใน 10 นาที คุณอัปโหลดแอปส่วนตัวได้สูงสุด 15 แอปต่อวัน โดยทำดังนี้

 1. ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเปิดหน้าแอปส่วนตัว
 2. คลิกสร้าง สร้าง ที่ด้านล่าง
 3. ป้อนชื่อ
 4. คลิกอัปโหลด APK
 5. เลือก APK แล้วคลิกเปิด
 6. คลิกสร้าง
 7. เพิ่มแอปลงในรายการที่อนุญาตพิเศษสำหรับผู้ใช้ (ขั้นตอนด้านล่าง)
ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มแอปส่วนตัวลงในรายการที่อนุญาตพิเศษ
 1. ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเปิดหน้าแอปส่วนตัว
 2. เลือกแอปส่วนตัวที่ต้องการเพิ่มลงในรายการที่อนุญาตพิเศษ
 3. คลิกเลือกแล้วเลือกการตั้งค่าการอนุญาตพิเศษ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเพิ่มแอป
แก้ไขชื่อหรือ APK ของแอปส่วนตัว
 1. ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเปิดหน้าแอปส่วนตัว
 2. เลือกแอปส่วนตัวที่ต้องการแก้ไข
 3. คลิกแก้ไข
 4. อัปเดตชื่อหรือคลิกแก้ไขเพื่ออัปโหลด APK ใหม่
 5. คลิกบันทึก
แก้ไขรายละเอียดขั้นสูงของแอปส่วนตัว

คุณต้องใช้ Play Console เพื่อเพิ่มคำอธิบาย ภาพหน้าจอ และรายละเอียดขั้นสูงอื่นๆ ของแอป โดยมีขั้นตอนการเข้าใช้ Play Console จากหน้าแอปส่วนตัวดังนี้

 1. ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเปิดหน้าแอปส่วนตัว
 2. เลือกแอปส่วนตัวที่ต้องการแก้ไข
 3. คลิกทำการแก้ไขขั้นสูง
 4. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console ด้วยบัญชี Google โดยคุณจะใช้บัญชีนี้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Play Console ในอนาคตด้วยก็ได้
 5. ในหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ให้ทำการแก้ไขและคลิกส่งอัปเดต
ยกเลิกการเผยแพร่แอปส่วนตัว

หากยกเลิกการเผยแพร่แอป ผู้ใช้เดิมจะยังคงใช้แอปต่อไปได้ แต่ผู้ใช้ใหม่จะค้นหาและดาวน์โหลดแอปใน Managed Google Play ไม่ได้ โดยขั้นตอนการยกเลิกการเผยแพร่แอปมีดังนี้

 1. ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเปิดหน้าแอปส่วนตัว
 2. เลือกแอปส่วนตัวที่ต้องการยกเลิกการเผยแพร่
 3. คลิกทำการแก้ไขขั้นสูง
 4. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console ด้วยบัญชี Google โดยคุณจะใช้บัญชีนี้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Play Console ในอนาคตด้วยก็ได้
 5. เลือกการแสดงข้อมูลใน Store การกำหนดราคาและการเผยแพร่
 6. ในส่วนความพร้อมของแอป ให้เลือกไม่เผยแพร่

เผยแพร่แอปส่วนตัวจาก Play Console

ขั้นตอนที่ 1: ลงทะเบียนบัญชี Play Console

ก่อนที่จะเผยแพร่แอปส่วนตัวจาก Play Console คุณต้องลงทะเบียนบัญชี Play Console และชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 25 USD แบบครั้งเดียว

ในฐานะผู้ดูแลระบบโดเมน หลังจากลงทะเบียนกับ Play Console แล้ว คุณเลือกที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้คนอื่นหรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอกเผยแพร่แอปส่วนตัวไปยังโดเมนได้ ในกรณีที่มีพนักงานลาออกจากองค์กร หากต้องการให้โดเมนยังคงสิทธิ์การเข้าถึงแอปที่เผยแพร่ไว้ได้ต่อไป เราขอแนะนำให้ผู้ดูแลระบบสร้างบัญชีบทบาทเฉพาะ

ดูวิธีเผยแพร่แอปส่วนตัวจาก Play Console

ขั้นตอนที่ 2: เปิดใช้งานแอปส่วนตัว
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. คลิกแอป แล้ว บริการเพิ่มเติมของ Google
 3. เปิด Google Play Console สำหรับผู้ใช้ในองค์กรที่คุณต้องการเผยแพร่แอปส่วนตัว
 4. คลิก Nav icon แล้วคลิกการจัดการอุปกรณ์
 5. คลิกการตั้งค่าขั้นสูง แล้ว บริการอื่นๆ ของ Google
 6. หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เผยแพร่แอปส่วนตัว ให้เลือกอนุญาตให้ผู้ใช้เผยแพร่และอัปเดตแอปส่วนตัวของ Google Play
  หมายเหตุ: คุณยังกำหนดค่าบทบาทผู้ดูแลระบบเพื่ออัปโหลดแอปส่วนตัวได้อีกด้วย

เคล็ดลับ: ใช้การตั้งค่าข้างต้นกับหน่วยขององค์กรเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เฉพาะกลุ่มเข้าถึงแอปส่วนตัวได้

หากองค์กรใช้ Play ที่มีการจัดการโดยไม่มี EMM (เดิมเรียกว่าช่องส่วนตัวของ Google Play) เพื่อให้สิทธิ์เข้าถึงแอปส่วนตัวแล้ว คุณต้องเลือกอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงแอปส่วนตัวใน Google Play ในการตั้งค่าขั้นสูง แล้ว บริการอื่นๆ ของ Google เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงและดาวน์โหลดแอปส่วนตัวได้

ดาวน์โหลดแอปส่วนตัว

เมื่อผู้ดูแลระบบเพิ่มแอปส่วนตัวไว้ในรายการที่อนุญาตพิเศษ ผู้ใช้จะดาวน์โหลดแอปนั้นได้โดยใช้แอป Google Play Store ในอุปกรณ์ของตนเอง ซึ่งหากต้องการเข้าถึงแอปส่วนตัว จะต้องไปที่ Managed Play Store ในอุปกรณ์ Android

จัดการผู้ดูแลระบบ Play Console

คุณจัดการผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Play Console ขององค์กรได้ เช่น หากผู้ดูแลระบบไอทีลาออกจากองค์กร คุณควรนำบุคคลนั้นออกจากการเป็นผู้ดูแลระบบ Play Console โปรดดูรายละเอียดที่การเพิ่มบัญชีผู้ใช้ที่เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์และจัดการสิทธิ์

คำถามที่พบบ่อย

ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้ฉันเผยแพร่แอปภายในไปยังอุปกรณ์ BlackBerry, iPhone และ Windows Phone ของผู้ใช้ได้ไหม

ไม่ได้ ฟีเจอร์นี้รองรับเฉพาะแอป Android ในอุปกรณ์ Android เท่านั้น

ฉันเผยแพร่แอปไปยัง Google Play Store สาธารณะพร้อมทั้งเผยแพร่เป็นแอปส่วนตัวได้ไหม

ยังไม่รองรับฟังก์ชันนี้ อย่างไรก็ตาม แท็บแอปงานจะมีทั้งแอปส่วนตัวและแอปที่มีการจัดการสำหรับองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้พบแอปทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างง่ายดายภายในที่แห่งเดียว

ฉันสามารถเผยแพร่แอปที่มีอยู่เป็นแอปส่วนตัวได้ไหม

ไม่ได้ Google Play ไม่อนุญาตให้มีแอปพลิเคชันซ้ำกันใน Store อย่างไรก็ตาม คุณสามารถให้สิทธิ์ผู้ใช้เข้าถึงแอปสาธารณะได้โดยเพิ่มแอปไว้ในรายการที่อนุญาตพิเศษแล้วทำให้พร้อมใช้งานผ่าน Managed Google Play Store จากนั้น ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงแอปทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงาน (ทั้งสาธารณะและส่วนตัว) ได้จาก Managed Play Store

หากเผยแพร่แอปไปยัง Store สาธารณะแล้ว จะเปลี่ยนเป็นแอปส่วนตัวในภายหลังได้ไหม

ได้ หากเผยแพร่แอปสาธารณะไปยัง Google Play Store คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อให้แอปเป็นแอปส่วนตัวได้ โดยคุณต้องเลือกกำหนดเป้าหมายแอปนี้ไปยังรายชื่อองค์กรเป็นการส่วนตัวในส่วนการกำหนดราคาและการเผยแพร่ใน Play Console

หากฉันเผยแพร่แอปส่วนตัว ฉันจะเผยแพร่ไปยัง Store สาธารณะในภายหลังได้ไหม

แอปส่วนตัวที่เผยแพร่ผ่านคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google นั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณะไม่ได้ หากเผยแพร่แอปส่วนตัวผ่าน Play Console คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อให้แอปเป็นแอปสาธารณะได้ในภายหลัง โดยต้องยกเลิกการเลือกกำหนดเป้าหมายแอปนี้ไปยังรายชื่อองค์กรเป็นการส่วนตัว ในส่วนการกำหนดราคาและการเผยแพร่ใน Play Console

ผู้ใช้จะขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนผู้เผยแพร่มูลค่า $25 ได้ไหม

หากเผยแพร่แอปส่วนตัวโดยตรงจากคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google คุณจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน หากเผยแพร่แอปส่วนตัวจาก Google Play Console คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน $25

ฉันมีบัญชี Play Console อยู่แล้ว ฉันจะจัดการแอปส่วนตัวที่มีอยู่ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ได้ไหม

ไม่ได้ คุณจะโอนแอปส่วนตัวที่มีอยู่ไม่ได้

ฉันจะมอบอำนาจให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอกเพื่อเผยแพร่แอปส่วนตัวได้ไหม

ได้ หากคุณใช้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอก (เช่น ตัวแทนหรือผู้ผลิตซอฟต์แวร์) เพื่อสร้างแอปส่วนตัวขององค์กรเอง คุณจะส่งรหัสองค์กรให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเผยแพร่แอปไปยังองค์กรก็ได้ โปรดดูรายละเอียดที่การอนุญาตการเผยแพร่ผ่านนักพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอก

ผู้เผยแพร่คิดค่าบริการสำหรับแอปส่วนตัวได้ไหม

ไม่ได้ แอปส่วนตัวไม่รองรับคุณลักษณะการเรียกเก็บเงิน

ฉันจะเผยแพร่แอปไปยังเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ได้ไหม

ไม่ได้ แต่คุณจะเผยแพร่แอปโดยกำหนดเป้าหมายไปยังบางประเทศหรืออุปกรณ์บางรุ่นได้ ถ้าคุณต้องการดำเนินการทดสอบแอปรุ่นเบต้ากับกลุ่มที่เฉพาะเจาะจง หรือกับผู้ใช้ Play Store คุณสามารถตั้งค่าการทดสอบอัลฟ่า/เบต้าได้

เมื่อใดแอปส่วนตัวจะแสดงใน Google Play บนอุปกรณ์ของผู้ใช้

แอปใหม่อาจใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงก่อนจะปรากฏขึ้นใน Managed Play Store บนอุปกรณ์ของผู้ใช้

ทำไมฉันมองไม่เห็นแอปส่วนตัวในแอป Google Play Store บนอุปกรณ์ Android ของฉัน

ตรวจสอบว่าคุณเลือกแท็บที่ถูกต้องใน Play Store แอปส่วนตัวจะอยู่ในรายการ Managed Play Store ซึ่งมีแอปที่มีการจัดการด้วยหากองค์กรใช้ผู้ให้บริการ EMM นอกจากนี้ โปรดทราบว่าแอปใหม่จะใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงก่อนจะปรากฏใน Store

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร