มอบหมายบทบาทผู้ดูแลระบบให้กับผู้ใช้

คุณจะสร้างผู้ใช้ภายใต้บัญชี G Suite ให้ผู้ดูแลระบบเพื่อช่วยคุณจัดการงานในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ได้ หากคุณไม่ว่างหรือพักร้อน ทีมของคุณจะพึ่งพาคนอื่นในการทำงานทั่วไป เช่น รีเซ็ตรหัสผ่านหรือเรียกใช้รายงานได้ด้วยวิธีนี้

ผู้ใช้จะเห็นคอนโซลผู้ดูแลระบบหากมีบทบาทเป็นผู้ดูแลระบบลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google

ประเภทของบทบาทที่คุณกำหนดได้

คุณเป็นผู้กำหนดว่าคุณต้องการให้ผู้ดูแลระบบคนอื่นๆ เข้าถึงได้มากเพียงใดโดยมอบหมายบทบาทให้กับผู้ใช้รายนั้น G Suite มาพร้อมกับบทบาทที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการทำงานด้านธุรกิจทั่วไป หรือคุณจะสร้างและกำหนดบทบาทที่กำหนดเองด้วยระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกันได้ มอบหมายมากกว่าหนึ่งบทบาทให้กับผู้ใช้ เพื่อให้สิทธิ์ทั้งหมดในบทบาทนั้นๆ

คุณจะดูรายการบทบาทและสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบทั้งหมดที่ กำหนดให้กับผู้ใช้ในบริการ G Suite หรือ Cloud Identity ขององค์กร

การจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงคอนโซลผู้ดูแลระบบตามบทบาท

ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบจะดูได้เฉพาะข้อมูลและดำเนินการได้เฉพาะงานที่ได้ตรงกับสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทเท่านั้น เช่น สมมติว่าคุณกำหนดบทบาทการจัดการผู้ใช้ไว้ล่วงหน้าให้กับบุคคลอื่น บุคคลดังกล่าวจะดูและแก้ไขได้เฉพาะโปรไฟล์ที่ระบุไว้และการตั้งค่าอื่นๆ ของผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบได้ หากต้องการดูว่าสิทธิ์แต่ละรายการอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบทำอะไรได้บ้าง โปรดดูที่คำจำกัดความสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

กำหนดบทบาทให้กับผู้ใช้

คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบขั้นสูงสำหรับงานนี้

กำหนดบทบาทให้กับผู้ใช้หนึ่งราย
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ผู้ใช้
 3. ค้นหาผู้ใช้ในรายการผู้ใช้ โปรดดูค้นหาบัญชีผู้ใช้หากต้องการความช่วยเหลือ
 4. คลิกชื่อผู้ใช้เพื่อเปิดหน้าบัญชี
 5. คลิกบทบาทและสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ


  ชี้ให้เห็นลิงก์บทบาทผู้ดูแลระบบ

 6. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • กำหนดบทบาทที่สร้างไว้ล่วงหน้า หรือบทบาทที่กำหนดเองซึ่งสร้างไว้ก่อนหน้านี้ โดยคลิกที่แถบเลื่อน เปิด ของบทบาทนั้น

   หากคุณไม่เห็นแถบเลื่อน ให้คลิกที่ใดก็ได้ใต้บทบาทเพื่อแสดง

   ตำแหน่งที่จะแก้ไขบทบาทผู้ดูแลระบบ

   เคล็ดลับ: คุณค้นหาบทบาทโดยการป้อนอักขระ 2-3 ตัวแรกของชื่อบทบาทในช่องค้นหาตามชื่อบทบาทได้

  • สร้างบทบาทใหม่สำหรับผู้ใช้โดยคลิกสร้างบทบาทที่กำหนดเอง

   ดูรายละเอียดที่สร้างบทบาทของผู้ดูแลระบบที่กำหนดเอง

 7. (ไม่บังคับ) คลิกหน่วยขององค์กรทั้งหมดที่ใต้ขอบเขตของบทบาทเพื่อเลือกหน่วยที่คุณต้องการบังคับใช้บทบาทดังกล่าว

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณมอบหมายบทบาทที่กำหนดเองซึ่งคุณจะจำกัดสิทธิ์การจัดการเฉพาะผู้ใช้ในหน่วยขององค์กรได้

 8. คลิกบันทึก

  เคล็ดลับ: ในส่วนสิทธิ์ที่ด้านล่าง คุณดูสิทธิ์ทั้งหมดของผู้ใช้จากบทบาทของผู้ดูแลระบบทั้งหมดที่ผู้ใช้ได้รับมอบหมายได้

 9. (ไม่บังคับ) หากต้องการกลับไปที่หน้าบัญชีของผู้ใช้ ให้คลิกลูกศรขึ้น ลูกศรขึ้น ทางด้านขวาบน

 

มอบหมายบทบาทให้แก่ผู้ใช้หลายคน
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่บทบาทของผู้ดูแลระบบ

  คุณอาจจำเป็นต้องคลิกการควบคุมเพิ่มเติมที่ด้านล่าง เพื่อให้มองเห็นบทบาทของผู้ดูแลระบบ 

 3. เลือกบทบาทที่คุณต้องการมอบหมายทางด้านซ้าย

  ระบบจะแสดงผู้ใช้ที่ได้รับการมอบหมายบทบาทนี้ในปัจจุบัน

 4. (ไม่บังคับ) คลิกสิทธิ์เพื่อดูสิทธิ์ของบทบาทนี้
 5. คลิกมอบหมายผู้ดูแลระบบ
 6. พิมพ์ชื่อผู้ใช้

  เคล็ดลับ: เริ่มพิมพ์แล้วเลือกจากรายชื่อผู้ใช้ที่พบ

 7. คลิกมอบหมายเพิ่มเพื่อมอบหมายบทบาทนี้ให้แก่ผู้ใช้เพิ่มเติม
 8. (ไม่บังคับ) คลิกสิทธิ์ผู้ดูแลระบบในรายการเพื่อเลือกหน่วยขององค์กรที่คุณต้องการบังคับใช้บทบาทดังกล่าว แล้วจึงเลือกองค์กรที่คุณต้องการให้ผู้ดูแลระบบจัดการ นี่คืออะไร

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณมอบหมายบทบาทที่กำหนดเองซึ่งคุณจะจำกัดสิทธิ์การจัดการเฉพาะผู้ใช้ในหน่วยขององค์กรได้

 9. คลิกยืนยันการมอบหมาย
มอบหมายบทบาทการจัดการผู้ใช้

เมื่อมอบหมายบทบาทแบบกำหนดเองที่ดำเนินการกับผู้ใช้ คุณกำหนดให้ผู้ดูแลระบบดำเนินการเหล่านี้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ในหน่วยขององค์กรที่ระบุเท่านั้น เช่น คุณอาจอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบเพิ่มหรือนำผู้ใช้เฉพาะในฝ่ายขายออกได้ 

หากต้องการจำกัดสิทธิ์การจัดการผู้ใช้ให้กับหน่วยขององค์กรอย่างน้อยหนึ่งหน่วย ให้ทำดังนี้

 1. ทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อมอบหมายบทบาทให้กับผู้ใช้
 2. เลือกบทบาทที่ดำเนินการกับผู้ใช้ได้
 3. คลิกมอบหมายผู้ดูแลระบบ
 4. คลิกรายการสิทธิ์ผู้ดูแลระบบสำหรับ เพื่อแสดงโครงสร้างองค์กร

  สิทธิ์ผู้ดูแลระบบสำหรับในรายการจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อบทบาทนี้มีสิทธิ์การจัดการผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งรายการเท่านั้น มิฉะนั้น ช่องนี้จะแสดงองค์กรทั้งหมด

 5. เลือกองค์กรที่คุณต้องการให้ผู้ดูแลระบบจัดการ

  นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบจะจัดการองค์กรย่อยที่รับช่วงการตั้งค่านี้ได้ด้วย

 6. คลิกยืนยันการมอบหมาย

โดยปกติแล้ว ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์ใหม่ภายในไม่กี่นาที แต่ในบางกรณีอาจใช้เวลานานถึง 24 ชั่วโมง เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของตนแล้ว ระบบจะนำไปยังหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ซึ่งผู้ใช้จะเห็นการควบคุมที่อนุญาตให้ใช้ได้ตามสิทธิ์ของตน

ขั้นตอนถัดไป: ให้ผู้ดูแลระบบแต่ละรายเพิ่มตัวเลือกการกู้คืนให้กับบัญชีของตน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร