Google Sync คืออะไร

Google Sync ใช้ Microsoft Exchange ActiveSync 12.1 เพื่อให้ผู้ใช้ซิงค์ข้อมูลอีเมลงานหรือโรงเรียน รายชื่อติดต่อ และปฏิทินกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของตนเองได้ เช่น ผู้ใช้ iPhone และ iPad จะลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft Exchange เพื่อรับอีเมล Gmail ของที่ทำงานในแอป Apple Mail และกิจกรรมใน Google ปฏิทินใน Apple Calendar ได้ ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณจะบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยกับอุปกรณ์เหล่านั้นได้ โปรดดูรายละเอียดที่ตั้งค่าการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง

เตรียมการเลิกใช้งาน Google Sync

Google Sync ไม่รองรับการตรวจสอบสิทธิ์ OAuth, การตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัย หรือคีย์ความปลอดภัย ซึ่งทำให้ข้อมูลขององค์กรมีความปลอดภัยน้อยลง เนื่องจากมีตัวเลือกอื่นที่ปลอดภัยมากกว่า เราจึงขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนจาก Google Sync โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อการเปลี่ยนให้องค์กรเลิกใช้ Google Sync

อุปกรณ์ใดรองรับ Google Sync บ้าง

Google Sync ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ iOS, Windows Phone, Windows Mobile และ BlackBerry 10 ได้ โปรดวิธีการตั้งค่าผู้ใช้ที่หัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

Android ไม่ต้องใช้ Google Sync เนื่องจากเชื่อมต่ออยู่กับ Google Workspace แล้ว โปรดดูรายละเอียดที่ศูนย์การเรียนรู้

ข้อควรพิจารณามีดังนี้
  • ก่อนเปิดใช้งาน Google Sync ในอุปกรณ์ iOS โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อปัญหาที่ทราบใน iOS
  • การตั้งค่าบัญชี ActiveSync ใหม่ในอุปกรณ์ของผู้ใช้อาจนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วในอุปกรณ์ออก โปรดสำรองข้อมูลของผู้ใช้ก่อนตั้งค่า Google Sync ในอุปกรณ์


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร