Chromecast/Google Nest och sekretess

När du använder Googles produkter anförtror du oss dina uppgifter. Google strävar efter att skydda dina uppgifter och värnar om din sekretess.

Googles sekretesspolicy tillämpas på alla Googles tjänster, inklusive appen Google Home, samt Google Home- och Chromecast-enheter.

Uppgifter som enheten samlar in när du delar enhetsstatistik och felrapporter

Nedan hittar du de uppgifter som samlas in när du delar enhetsstatistik och felrapporter via inställningen Hjälp till att förbättra enheten. Det här gäller Google Home-enheter, Chromecast-enheter, enheter med inbyggd Chromecast och högtalare med Google Assistent.

Enhetens prestanda och tillförlitlighet

 • Uppspelningskvalitet. Detta ger oss information om antalet nya buffringar och upplösningen när du streamar media, så att vi kan identifiera problem med prestandan i antingen vår infrastruktur eller våra mediepartners system.
 • Wi-Fi-stabilitet. Här får vi information om stabilitet och kvalitet i enhetens Wi-Fi-nätverksanslutning.
 • Kommunikationsfel. Detta ger oss användbar information om tillförlitligheten i enhetens kommunikation med våra medie- och kontrollservrar.
 • Antal genomförda konfigurationer. Det här ger oss information om hur väl konfigureringsprocessen fungerar och diagnostisk information som hjälper oss att förstå de fel som eventuellt uppstår.
 • Antal genomförda identifieringar. Här ser vi hur tillförlitligt Cast-kompatibla appar identifierar Chromecast- och Google Home-enheter i det lokala nätverket. Dessutom får vi användbar information om eventuella fel som kan orsaka problem.
 • Fördröjning. Vi mäter hur lång tid det tar att starta en medieapp och hur lång tid det tar för våra tjänster att svara på och genomföra dina begäranden.
 • Ljudkvalitetsstatistik. Här får vi information om hur funktionerna för smart ljud i Google Home fungerar och statistik om volyminställningar och mikrofonens skick.
 • Maskinvarudiagnostik för enheten. Detta ger oss en inblick i enhetens minne och CPU och hur dessa påverkar enhetens prestanda.

Användningsstatistik

 • Interaktioner med Assistent. På högtalare med Google Assistent samlar vi in uppgifter om antalet interaktioner med assistenten och hur snabbt de besvaras av våra servrar.
 • Interaktioner med maskinvaran. På högtalare med Google Assistent samlar vi in uppgifter om antalet interaktioner med maskinvaran (tryck, klick på knappar o.s.v.) för att få information om hur användarna använder våra enheter och övervaka tillförlitligheten.
 • Mediesessioner. Vi samlar in uppgifter om uppspelningssessioners antal och varaktighet, samt vilka medieappar som används. Vi samlar inte in det specifika innehåll som spelas upp, men det kan hända att medietjänstleverantören gör det.
 • Omstarter och återställningar till standardinställningarna. Vi räknar antalet omstarter och återställningar till standardinställningarna för att övervaka enheternas tillförlitlighet.

Felrapporter

 • Enhetsattribut. Vi samlar in grundläggande uppgifter om enhetens maskinvarumodell och programvaruversion.
 • Processer som körs. Vi samlar in uppgifter om när enheten kraschade, vilken systemprocess som kraschade och vilka andra processer som kördes samtidigt.

Uppgifter som Google alltid samlar in

 • Enhetsattribut. Vi samlar in grundläggande uppgifter om enhetstyp, inklusive modellnummer och version.
 • Aktiveringsdatum och anslutningsstatus. Här registreras det datum då enheten aktiverades och om den är ansluten till internet eller inte.

Så här används uppgifterna 

Med hjälp av dessa uppgifter förbättrar vi prestanda och tillförlitlighet i våra produkter och tjänster, samt i tjänsterna från våra mediepartner. 

Ändra sekretessinställningarna

Gör följande om du vill ändra sekretessinställningarna för en enhet efter den första konfigureringen: 
 1. Kontrollera att mobilen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som Google Home-enheten.
 2. Öppna appen Google Home Google Home-appen.
 3. Visa tillgängliga Google Home-enheter genom att trycka på Enheter Devices uppe till höger på startskärmen. 
 4. Rulla till enhetskortet för den enhet som du vill ändra sekretessinställningarna på.
 5. Tryck på enhetskortets meny More menu högst upp till höger följt av Inställningar följt av Sekretess. 
 6. Uppdatera sekretessinställningarna. 
Vilka uppgifter samlar Google in när jag tillåter att Google använder felrapporter och användarstatistik för att förbättra enheten?

Här hittar du de uppgifter som samlas in när du delar enhetsstatistik och felrapporter via inställningen Help improve your device (hjälp till att förbättra enheten).

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?