Chromecast, Google Nest och din integritet

När du använder Googles produkter anförtror du oss dina uppgifter. Google strävar efter att skydda dina uppgifter och värnar om din integritet.

Googles integritetspolicy gäller för alla Googles tjänster, inklusive Google Home-appen och Google Nest-, Google Home- och Chromecast-enheter. I artikeln om integritet och Google Nest i hjälpcentret finns mer information om hur Google Nests enheter och tjänster för uppkopplade hem fungerar och hur vi samlar in och använder data när du använder dessa enheter och tjänster.

Uppgifter som kan skickas till Googles servrar från enheten när du väljer att dela enhetsstatistik och felrapporter

Nedan ser du vilka uppgifter som skickas till Googles servrar när du delar enhetsstatistik och felrapporter för en enskild Google Nest-enhet via inställningen Hjälp till att förbättra enheten. Det här gäller Google Nest- och Google Home-enheter, Chromecast- och Chromecast Ultra-enheter, Chromecast Audio-enheter, enheter med inbyggd Chromecast (förutom Android TV-enheter) och högtalare med Google Assistent. När det gäller Android TV-enheter med inbyggd Chromecast och Chromecast med Google TV-enheter kan du läsa mer om hur enhetsstatistik och felrapporter kan delas med Google i hjälpcentret för Android i stället.

Obs! Inställningen Hjälp till att förbättra enheten påverkar inte vilken information som samlas in om hur du använder Google Home-appen med ditt Google-konto. Du kan läsa mer om vilken data som Google Home-appen samlar in och hur den används i Googles integritetspolicy och artikeln om integritet och Google Nest i hjälpcentret. Inställningarna för Google-kontot, som Webb- och appaktivitet, hanterar du på account.google.com. 

Information om enhetens prestanda och tillförlitlighet

 • Uppspelningskvalitet. Detta ger oss information om antalet nya buffringar och upplösningen när du streamar ljud och video, inklusive från kameror, så att vi kan identifiera problem med prestandan i våra eller våra partners tjänster.
 • Wifi-stabilitet. Detta ger oss information om stabilitet och kvalitet i enhetens wifi-nätverksanslutning.
 • Kommunikationsfel. Detta ger oss användbar information om tillförlitligheten i enhetens kommunikation med våra och våra partners tjänster.
 • Antal genomförda identifieringar. Här ser vi hur tillförlitligt Cast-kompatibla appar identifierar Chromecast-, Google Nest- och Google Home-enheter i det lokala nätverket. Dessutom får vi användbar information om eventuella fel som kan orsaka problem.
 • Fördröjning. Vi mäter hur lång tid det tar att utföra en begärd åtgärd, t.ex. att starta en medieapp eller starta ett kameraflöde, och hur lång tid det tar för våra servrar eller vår maskinvara att svara på och genomföra detta.
 • Kvalitetsmätning av ljud och mikrofon. Här får vi information om hur funktionerna för smart ljud i Google Home fungerar och statistik om volyminställningar och mikrofonens skick. Google Nest Hub sänder ut ultraljudspulser från högtalaren för att utföra mikrofondiagnostik.
 • Maskinvarudiagnostik för enheten. Detta ger oss en inblick i enhetens minne och CPU och hur dessa påverkar enhetens prestanda.

Användningsstatistik och användningsinformation

 • Interaktion med enheten. På våra enheter för uppkopplade hem, som högtalare och skärmar, samlar vi in uppgifter om interaktion med enheten (knapptryckningar m.m.) för att få information om hur användarna använder våra enheter och för att övervaka och förbättra prestandan och tillförlitligheten. På enheter med Google Assistent samlar vi även in information om varje interaktion med assistenten. Mer information om vilken data som samlas in med Google Assistent finns i Datasäkerhet och integritet på Assistent-enheter.
 • Mediesessioner. Vi samlar in uppgifter om uppspelningssessioners antal och varaktighet samt vilka medieappar som används.
 • Omstarter och återställningar till standardinställningarna. Vi räknar antalet omstarter och återställningar till standardinställningarna för att övervaka enheternas tillförlitlighet.
 • Data om användning av partnertjänster. Vi samlar in användningsinformation om egna tjänster och partnertjänster som är integrerade med våra enheter och delar den informationen med våra partner för felsökning. Vi samlar inte in information om vilket innehåll som spelas upp, men det kan hända att medietjänstpartnern gör det.

När du använder Nest Hub Max och väljer att dela enhetsstatistik och annan information hjälper du till att förbättra assistentens interaktioner och kommunikation för alla. När du ger ditt medgivande används tekniken federerad inlärning för att hjälpa assistenten förbättra sina interaktioner med dig, till exempel genom att automatiskt justera volymen utifrån omgivningsförhållanden. Med federerad inlärning kan assistenten uppdatera våra maskininlärningsmodeller utan att skicka en text av det du säger, bilder från din kamera (om du aktiverar kameraavkänning) eller annan data från dina enheter till Googles servrar för sådan inlärning. Assistenten tränar modellen på enheten och skickar en sammanfattning av modelländringarna till Googles servrar. Sammanfattningarna sammanställs från många användare för att skapa en bättre modell för alla. Assistenten använder bara kameradata för att träna modeller på enheten om du har aktiverat kameraavkänning.

Felrapporter och annan information

 • Enhetsattribut. Vi samlar in grundläggande uppgifter om vilken enhetsmodell och programvaruversion du använder.
 • Processer som körs. Vi samlar in uppgifter om när enheten kraschade, vilken systemprocess som kraschade och vilka andra processer som kördes samtidigt.

Information som Google alltid samlar in

Viss enhetsinformation krävs för att våra enheter och tjänster för uppkopplade hem ska fungera ordentligt och vi samlar alltid in den, även om du väljer att inte dela enhetsstatistik och felrapporter. Det gäller bland annat följande: 

 • Enhetsattribut. Vi samlar in grundläggande uppgifter om enhetstyp, inklusive modellnummer och version.
 • Aktiveringsdatum och anslutningsstatus. Här registreras det datum då enheten aktiverades och om den är ansluten till internet eller inte.
 • Säkerhetsinformation. Vi samlar in information om vissa säkerhetsrelaterade interaktioner (t.ex. tidsstämplar för kamerastreaming) så att vi snabbt ska kunna åtgärda fel eller avbrott som gäller säkerhetsenheter. 

Informationen hanteras i enlighet med Googles integritetspolicy och artikeln om integritet och Google Nest i hjälpcentret.

Så här används uppgifterna 

När inställningen Hjälp till att förbättra enheten är aktiverad använder vi uppgifterna till att förbättra prestanda och tillförlitlighet i våra produkter och tjänster och våra partners tjänster.

Ändra integritetsinställningarna

Gör följande om du vill ändra integritetsinställningarna för en enhet efter den första konfigureringen:

 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk eller länkad till samma konto som Chromecast-enheten, högtalaren eller skärmen.
 2. Öppna Google Home-appen Google Home-appen.
 3. Tryck länge på enhetens ruta.
 4. Tryck på Inställningar uppe till höger på skärmen   Igenkänning och delning.
 5. Aktivera Skicka användningsdata och felrapporter.

Google Home-appen

Information som samlas in när du använder Google Home-appen med Google-kontot omfattas inte av inställningen Hjälp till att förbättra enheten. Vilken data som samlas in med Home-appen beskrivs i stället i Googles integritetspolicy och artikeln om integritet och Google Nest i hjälpcentret.

Om du har aktiverat Webb- och appaktivitet sparas din aktivitet på Googles webbplatser och i Googles appar (inklusive Google Home-appen) så att du får en mer anpassad upplevelse i alla Googles tjänster. Du kan när som helst inaktivera Webb- och appaktivitet på myactivity.google.com

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
false
true
true
85561
false
false