Felsöka Chromecast Voice Remote

Allmän felsökning

Om Chromecast Voice Remote inte fungerar följer du anvisningarna nedan:

 1. Ta bort båda batterierna från fjärrkontrollen.
 2. Titta på LED-lampan medan du sätter i batterierna i fjärrkontrollen igen. Om LED-lampan inte blinkar två gånger fortsätter du till nästa steg
  Obs! LED-lampan är avmarkerad på framsidan av fjärrkontrollen nedanför av/på-knappen och inmatningsknappen. Den är bara synlig när statuslampan lyser.
 3. Klart på två sekunder: Medan du tittar på LED-lampan tar du bort och sätter tillbaka batteriet som är närmast volymknappen. Om LED-lampan ändå inte blinkar två gånger upprepar du det här steget.
 4. Kontrollera att LED-lampan blinkar två gånger när du byter ut båda batterierna mot de ursprungliga batterierna som följde med fjärrkontrollen. Om dessa batterier inte är tillgängliga använder du två nya AAA-batterier på 1,5 V.
 5. Ta bort båda batterierna och vänta i fem minuter. Sätt tillbaka batterierna samtidigt som du kontrollerar om LED-lampan blinkar två gånger.
 6. Om LED-lampan ändå inte blinkar följer du felsökningsstegen under Voice Remote fungerar inte alls.
 

Mer felsökning för Voice Remote

Voice Remote fungerar inte alls

Steg 1. Starta om Chromecast med Google TV

Starta om Chromecast med Google TV.

Steg 2. Koppla från Chromecast Voice Remote

 1. Om Chromecast Voice Remote är parkopplad med Chromecast med Google TV kopplar du från den:
  1. Om du vill navigera på tv-skärmen konfigurerar du telefonen som en virtuell fjärrkontroll.
  2. Öppna kontoprofilen på tv-skärmen följt av Inställningar följt av Fjärrkontroller och tillbehör.
  3. Välj Chromecast-fjärrkontroll följt av Glöm följt av Ja.

Steg 3. Återställ Chromecast Voice Remote till standardinställningarna

Obs! När du återställer standardinställningarna på enheten återställs den till inställningarna den hade från början. När du gör detta raderas din data. Åtgärden går inte att ångra.

 1. Återställ Chromecast Voice Remote till standardinställningarna:
  1. Ta bort båda batterierna och vänta i fem minuter.
  2. Sätt tillbaka batterierna medan du håller hemknappen nedtryckt.
  3. Fortsätt att hålla hemknappen nedtryckt medan LED-lampan börjar lysa med fast sken.
  4. Släpp knappen när lampan börjar pulsera.
 2. Om fjärrkontrollen inte parkopplades automatiskt håller du bakåtknappen och hemknappen nedtryckta i tre sekunder.
 3. Om fjärrkontrollen fortfarande inte parkopplades använder du telefonen som en virtuell fjärrkontroll för att välja Parkoppla en fjärrkontroll eller ett tillbehör på tv-skärmenföljt av återställ fjärrkontrollen till standardinställningarna igen följt av vänta tills fjärrkontrollen visas på skärmen följt av tryck på knappen Välj på telefonen.
 4. Om fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar återställer du Chromecast med Google TV till standardinställningarna:
  1. Kontrollera att Chromecast är ansluten till tv:n och påslagen.
  2. Håll knappen på baksidan av Chromecast-enheten nedtryckt.
  3. Fortsätt att hålla knappen nedtryckt medan LED-lampan tänds och blinkar gult.
  4. När lampan lyser med fast vitt sken släpper du knappen följt av vänta tills enheten har återställts.
 5. Återställ fjärrkontrollen till standardinställningarna igen.

Steg 4. Konfigurera Chromecast med Google TV och Voice Remote

Voice Remote styr inte specifika tv-inställningar

Om fjärrkontrollen fungerar för vissa funktioner men inte andra kan det hända att fjärrkontrollen inte kan skicka en infraröd signal (IR) till sensorn.

 • Använd en annan fjärrkontroll för att se till att Chromecast är vald.
 • Om fjärrkontrollen kan navigera på tv:n men inte slå på och stänga av tv:n eller ändra volym har du antagligen problem med IR.

Kontrollera om tv:n är inställd som de konfigurerade fjärrkontrollsknapparna i Chromecast-inställningarna:

 1. Öppna Inställningar på tv:n följt av Fjärrkontroller och tillbehör följt av Konfigurera fjärrkontrollsknappar.
 2. Välj enheten du vill felsöka.
  1. Exempel: Sony TV följt av Konfigurera knappar följt av konfigurera kontrollerna för Volym, Av/på eller Ingång igen.

Följ stegen i avsnittet Allmän felsökning om problemet kvarstår.

Bluetooth-anslutningen avbryts för Voice Remote

Om du inte kan styra Google TV-gränssnittet trots att LED-lampan på fjärrkontrollen blinkar testar du följande:

 1. Ta bort och sätt tillbaka båda batterierna. Kontrollera om LED-lampan blinkar två gånger.
  1. Om LED-lampan inte blinkar följer du felsökningsstegen i avsnittet Allmän felsökning.
 2. Dra ur USB-C-kabeln till Chromecast-enheten för att koppla från strömkällan och starta om Chromecast-enheten. Låt Chromecast vara urkopplad i en minut och anslut sedan enheten igen.
 3. Återställ standardinställningarna på Voice Remote.

Obs! Om du vill parkoppla Voice Remote igen trycker du på återställningsknappen på Chromecast-enheten för att öppna parkopplingsskärmen.

Voice Remote svarar långsamt

Om knapparna på Voice Remote fungerar, men det tar en stund innan åtgärden registreras på tv:n, kan det hända att du är för långt från tv:n.

 1. Flytta fjärrkontrollen närmare tv:n.
 2. Flytta wifi-åtkomstpunkten längre bort från Chromecast-enheten.
 3. Använd en HDMI-förlängningskabel för att flytta Chromecast-enheten längre bort från andra HDMI-kablar.
 4. Flytta Chromecast-enheten och vänd på den.

Följ stegen i avsnittet Allmän felsökning om problemet kvarstår.

Installationsfrågor om Voice Remote

Läs Konfigurera Chromecast med Google TV och Voice Remote för att felsöka konfigureringen.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny