Správa účtov Google v Chromebooku

V Chromebooku môžete ovládať svoje účty Google a nastavovať povolenia aplikácií tretích strán.

Pridanie ďalších účtov do Chromebooku

Ak máte viac účtov Google a chcete ich používať súčasne, môžete ich pridať do Chromebooku. Po pridaní účtu ho môžete používať na weboch a v aplikáciách Androidu.

 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte Nastavenia .
 3. V časti Ľudia vyberte Účty Google.
 4. Vyberte Pridať účet.
 5. Zadajte e‑mailovú adresu a heslo účtu Google a potom vyberte Ďalej.
 6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Tip: Aj ďalším osobám môžete umožniť prihlásiť sa do vášho Chromebooku pomocou ich účtov Google. Informácie o tom, ako pridať osobu do Chromebooku

Odstránenie účtu z Chromebooku

Ak už v Chromebooku nepoužívate účet Google pravidelne, môžete ho odstrániť.

 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte Nastavenia .
 3. V časti Ľudia vyberte Účty Google.
 4. Vedľa názvu účtu vyberte Viac.
 5. Vyberte Odstrániť tento účet.

Dôležité: Odstránený účet sa vymaže iba z príslušného Chromebooku. V tomto účte Chromebooku vás odhlásime zo všetkých aplikácií a webov. Samotný účet Google (vrátane dát a nastavení) odstránený nebude.

Aktualizácia účtov Google

Pri aktualizácii na verziu systému Chrome OS 76 a vyššiu môžete aktualizovať aj svoje existujúce účty Google v Chromebooku, aby ste ich mohli používať na weboch a v aplikáciách pre Android.

 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte Nastavenia .
 3. V časti Ľudia vyberte Účty Google.
 4. Vedľa účtu vyberte Aktualizovať účet.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aké informácie o účte sa zdieľajú s aplikáciami pre Android, rozšíreniami pre Chrome a webmi

Ak používate aplikácie pre Android, rozšírenia pre Chrome alebo weby, môžu mať prístup k vášmu účtu Google. 

Keď do Chromebooku pridáte účet Google:

 • Aplikácie pre Android: Keď do Chromebooku pridáte účet Google, vaša e‑mailová adresa a kontakty sa budú zdieľať s aplikáciami pre Android, ktoré majú povolenie pre kontakty.
 • Rozšírenia pre Chrome: Vaše informácie sa nebudú zdieľať, kým rozšíreniu neudelíte povolenie na prístup ku konkrétnemu účtu.
 • Weby: Keď do Chromebooku pridáte účet Google, vaše informácie sa nebudú zdieľať, pokiaľ nepoužijete web s poľom Prihlásiť sa účtom Google. Budete si môcť vybrať, ktorý účet Google chcete použiť, a aj zoznam povolení vyžadovaných daným webom. Ktorýkoľvek z týchto krokov môžete zrušiť.

Ako skontrolovať, ktoré aplikácie pre Android majú prístup k vašim kontaktom

Aplikácie, rozšírenia a weby v Chrome a službe Google Play môžu v závislosti od povolení používať váš účet Google na prispôsobenie prostredia. 

Dôležité: Ak ste aplikácii poskytli prístup k svojim kontaktom, bude si môcť zobraziť kontakty vo všetkých účtoch Google.

Ak chcete skontrolovať, ktoré aplikácie pre Android majú prístup k vašim kontaktom:

 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte Nastavenia .
 3. V časti Obchod Google Play vyberte Obchod Google Play.
 4. Vyberte možnosť Spravovať predvoľby Androidu a potom  Aplikácie a upozornenia
 5. Otvorte Povolenia aplikácie a potom Kontakty.