Používanie dotykovej obrazovky Chromebooku

Ak má váš Chromebook dotykovú obrazovku, prečítajte si o akciách, ktoré pomocou nej môžete vykonať:

 • Kliknutie: klepnite na oblasť, na ktorú by ste chceli kliknúť.
 • Kliknutie pravým tlačidlom: pridržte oblasť, na ktorú by ste chceli kliknúť pravým tlačidlom myši.
 • Posúvanie: presúvajte prst nahor, nadol, doľava alebo doprava.
 • Prechod na predchádzajúcu stránku v prehliadači: späť prejdete potiahnutím prstom zľava doprava. Dopredu prejdete potiahnutím prstom sprava doľava.
 • Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia: pridržte príslušnú oblasť dvoma prstami.
  • Priblížiť zobrazenie môžete tak, že prsty odtiahnete od seba.
  • Oddialiť zobrazenie môžete tak, že prsty pritiahnete k sebe.
 • Otvorenie spúšťača: prejdite prstom nahor z pruhu s aplikáciami v dolnej časti obrazovky.
 • Zobrazenie pruhu s aplikáciami (polička): prejdite prstom nahor z dolnej časti obrazovky.
 • Skrytie pruhu s aplikáciami (polička): dlhým stlačením pruhu s aplikáciami v dolnej časti obrazovky.
 • Zobrazenie dvoch aplikácií vedľa seba: ak vidíte všetky otvorené okná na obrazovke, presunutím aplikácie doľava alebo doprava ju môžete používať zároveň s ďalšou aplikáciou.

Otvorenie a zavretie okien a kariet

 • Otvorenie nového okna: v pravom hornom rohu okna klepnite na položky Viac Viac a potom Nové okno.
 • Otvorenie novej karty: vedľa otvorenej karty klepnite na položku Nová karta .
 • Zatvorenie okna alebo karty: prejdením prstom nadol z hornej časti obrazovky zobrazíte všetky otvorené okná. Okno alebo kartu následne zatvoríte prejdením prstom nadol.
 • Opätovné otvorenie zatvoreného okna alebo karty: pridržte prst v hornej časti vedľa karty. Vyberte možnosť Znova otvoriť zatvorenú kartu.

Zobrazenie dvoch okien naraz

 1. Ak chcete zobraziť prehľad okien, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky.
 2. Presuňte jedno z okien, ktoré chcete používať, na pravý alebo ľavý okraj obrazovky.
 3. Klepnite na druhé okno, ktoré chcete používať.
 4. Ak chcete upraviť veľkosti oboch okien, presuňte riadok v strede rozdelenej obrazovky.
 5. Ak chcete odstrániť rozdelenú obrazovku, presuňte riadok v strede rozdelenej obrazovky na niektorú zo strán. Tip: Vpravo dole môžete tiež pridržať položku Prehľad .

Zmena poradia kariet, ich presunutie a pripnutie

Súvisiace karty môžete pridať k sebe, prípadne môžete karty presunúť do určitého okna alebo z neho. Ak chcete určitú webovú stránku, ako napríklad web vašej e‑mailovej služby, ponechať vždy otvorenú, môžete ju vždy ľahko nájsť tak, že si ju pripnete.

 • Zmena poradia kariet v rovnakom okne: presuňte kartu na iné miesto v rámci hornej časti okna prehliadača.
 • Presunutie karty do nového okna: presuňte požadovanú kartu mimo okna.
 • Presunutie karty do iného okna: posuňte prst z hornej časti karty smerom nadol a oddeľte tak kartu do nového okna. Potom pridržte hornú časť nového okna a presuňte kartu na okno, kam ju chcete pridať. Po uvoľnení sa karta spojí s existujúcim oknom.
 • Presunutie karty z jedného okna rozdelenej obrazovky do druhého: v režime rozdelenej obrazovky presuňte kartu mimo jej okna do druhej polovice obrazovky. Môžete ju pridať do existujúceho okna Chromu alebo sa z nej môže stať nové okno rozdelenej obrazovky.
 • Pripnutie karty na určitom mieste: pridržaním karty, ktorú chcete pripnúť, zobrazte ponuku. Vyberte položku Pripnúť kartu. Pripnuté karty sa zobrazujú na ľavej strane okna prehliadača a sú menšie.

Riešenie problémov s dotykovou obrazovkou

Ak dotyková obrazovka nefunguje, skúste nasledujúce kroky. Po každom kroku otestujte, či nezačala fungovať.

 1. Odstráňte z dotykovej obrazovky prach a nečistoty.
 2. Obnovte hardvér Chromebooku.
 3. Obnovte výrobné nastavenia Chromebooku.

Ak žiaden z uvedených krokov nepomôže, kontaktujte výrobcu Chromebooku.