Korzystanie z ekranu dotykowego Chromebooka

Jeśli masz Chromebooka z ekranem dotykowym, możesz na nim wykonać te czynności:

 • Klikanie: kliknij w wybranym miejscu.
 • Kliknięcie prawym przyciskiem: kliknij i przytrzymaj miejsce, w którym chcesz kliknąć prawym przyciskiem.
 • Przewijanie: przeciągnij palcem w górę, w dół, w prawo lub w lewo.
 • Powracanie do poprzedniej strony w przeglądarce: aby przejść wstecz, przesuń palcem z lewej do prawej. Aby przejść do przodu, przesuń palcem z prawej do lewej.
 • Powiększanie i pomniejszanie: kliknij i przytrzymaj miejsce dwoma palcami.
  • Aby powiększyć, rozsuń je.
  • Aby pomniejszyć, ściągnij je.
 • Otwieranie programu uruchamiającego: przesuń palcem z szeregu aplikacji u dołu ekranu w górę.
 • Pokazywanie szeregu aplikacji (półki): przesuń palcem z dołu ekranu w górę.
 • Ukrywanie szeregu aplikacji (półki): przytrzymaj szereg aplikacji u dołu ekranu.
 • Wyświetlanie dwóch aplikacji obok siebie: jeśli na ekranie widać wszystkie otwarte okna, przeciągnij aplikację w lewo lub w prawo, by korzystać z dwóch aplikacji obok siebie.

Otwieranie i zamykanie okien oraz kart

 • Otwieranie nowego okna: w prawym górnym rogu okna kliknij Więcej Więcej potem Nowe okno.
 • Otwieranie nowej karty: obok otwartej karty kliknij Nowa karta New tab.
 • Zamykanie okna lub karty: przesuń palcem z góry ekranu w dół, by zobaczyć wszystkie otwarte okna. Przesuń palcem po oknie w dół, by je zamknąć.
 • Ponowne otwieranie zamkniętego okna lub karty: naciśnij i przytrzymaj miejsce obok karty u góry. Kliknij Otwórz ponownie zamkniętą kartę.

Wyświetlanie dwóch okien jednocześnie

 1. Przesuń palcem z góry ekranu w dół, by pokazał się podgląd okien.
 2. Przeciągnij jedno z okien, które ma być wyświetlane, ku prawej lub lewej krawędzi ekranu.
 3. Kliknij inne okno, które ma być widoczne.
 4. Aby dostosować rozmiary dwóch okien, przeciągnij linię na środku podzielonego ekranu.
 5. Aby przestać używać podzielonego ekranu, przeciągnij linię podziału ze środka ekranu w stronę jednej z bocznych krawędzi. Uwaga: w prawym dolnym rogu możesz też nacisnąć i przytrzymać Przegląd Pokaż okna.

Zmiana kolejności, przesuwanie i przypinanie kart

Możesz połączyć powiązane karty oraz przenieść kartę do okna lub poza nie. Jeśli chcesz, by dana strona, np. poczta, była zawsze otwarta, możesz ją przypiąć, by łatwo było ją znaleźć.

 • Zmiana kolejności kart w jednym oknie: przeciągnij kartę w inne miejsce wzdłuż górnej krawędzi okna przeglądarki.
 • Przenoszenie karty do nowego okna: przeciągnij kartę poza okno.
 • Przenoszenie karty do innego okna: przeciągnij palcem z góry karty w dół, by ją oddzielić i otworzyć w nowym oknie. Potem przeciągnij kartę u góry nowego okna na okno, do którego chcesz ją dodać. Gdy puścisz kartę, połączy się z istniejącym oknem.
 • Przenoszenie karty z jednego podzielonego okna do drugiego: gdy aktywny jest podzielony ekran, przeciągnij kartę poza okno, aż na drugą połowę ekranu. Możesz ją dodać do istniejącego okna Chrome lub utworzyć z niej nowe okno podzielonego ekranu.
 • Przypinanie karty: naciśnij i przytrzymaj kartę, by pokazało się menu. Kliknij Przypnij kartę. Przypięta karta pojawi się po lewej stronie okna przeglądarki i będzie mniejsza.

Rozwiązywanie problemów z ekranem dotykowym

Jeśli ekran dotykowy nie działa, wykonaj te czynności. Po wykonaniu każdej z nich sprawdź, czy touchpad zaczął działać.

 1. Zetrzyj kurz lub inne zabrudzenia z ekranu dotykowego.
 2. Zresetuj hardware Chromebooka.
 3. Zresetuj Chromebooka do ustawień fabrycznych.

Jeśli te czynności nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z producentem Chromebooka.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?