Aktualizowanie systemu operacyjnego Chromebooka

Chromebook automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji i pobiera je, gdy masz połączenie z siecią Wi-Fi lub Ethernet.

Finalizowanie aktualizacji

 1. Gdy Chromebook pobierze aktualizację oprogramowania, znajdź powiadomienie „Dostępna aktualizacja”.
 2. Kliknij Uruchom ponownie i zaktualizuj.
 3. Chromebook uruchomi się ponownie i zaktualizuje oprogramowanie.

Wskazówka: aby dowiedzieć się więcej o najnowszych funkcjach Chromebooka, w powiadomieniu „Dostępna aktualizacja” wybierz Więcej informacji o najnowszej aktualizacji ChromeOS.

Jeśli używasz Chromebooka w pracy lub szkole:

 1. Gdy Chromebook pobierze aktualizację oprogramowania, powiadomienie będzie mieć kolor:
  • niebieski – aktualizacja jest zalecana,
  • pomarańczowy – aktualizacja jest wymagana.
 2. Kliknij Uruchom ponownie i zaktualizuj.
 3. Chromebook uruchomi się ponownie i zaktualizuje oprogramowanie.

Samodzielne sprawdzanie, czy są dostępne aktualizacje

 1. Włącz Chromebooka.
 2. Połącz Chromebooka z Wi-Fi.
 3. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę a potem Ustawienia .
 4. W lewym dolnym rogu wybierz ChromeOS – informacje.
 5. W sekcji „Google ChromeOS” sprawdź, której wersji systemu operacyjnego Chrome używa Twój Chromebook.
 6. Kliknij Sprawdź dostępność aktualizacji.
 7. Jeśli Chromebook znajdzie aktualizację oprogramowania, zacznie ją automatycznie pobierać.

Uwaga: jeśli Twój Chromebook korzysta z połączenia komórkowego telefonu lub z własnej mobilnej transmisji danych, pojawi się alert informujący o ilości danych mobilnych potrzebnych do przeprowadzenia aktualizacji. W tym momencie możesz zatrzymać aktualizację lub ją kontynuować.

Jakie informacje są przesyłane do Google podczas aktualizacji

Przy sprawdzaniu dostępności aktualizacji Chromebook wysyła na serwery Google informacje o numerze wersji, języku itp. Nie są one powiązane z Tobą ani Twoim kontem Google.

Rozwiązywanie problemów z aktualizacjami

Jeśli aktualizacja systemu się nie pobiera lub jeśli masz Chromebooka w wersji o kilka numerów niższej niż bieżąca, wypróbuj te rozwiązania. Po każdym kroku sprawdź, czy problem został rozwiązany.

 1. Wyłącz, a następnie włącz Chromebooka.
 2. Jeśli masz problem ze zaktualizowaniem systemu operacyjnego Chromebooka przy użyciu połączenia na telefonie lub mobilnej transmisji danych, rozłącz się z telefonem lub przerwij połączenie z siecią komórkową. Zamiast tego połącz się z siecią Wi-Fi lub Ethernet.
 3. Zresetuj Chromebooka.
 4. Przywróć Chromebooka.

Jeśli używasz Chromebooka w pracy lub szkole, skontaktuj się z administratorem, by uzyskać pomoc.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
9777154125472116065