Ažuriranje Chromebookovog operativnog sustava

Chromebook automatski provjerava postoje li ažuriranja i preuzima ih kada je povezan s Wi-Fi mrežom ili ethernetom.

Dovršetak ažuriranja

 1. Kada Chromebook preuzme ažuriranje softvera, potražite obavijest "Dostupno ažuriranje".
 2. Odaberite opciju Ponovo pokreni za ažuriranje.
 3. Chromebook će se pokrenuti ponovo i ažurirati.

Napomena: da biste saznali više o najnovijim Chromebookovim značajkama, u obavijesti "Dostupno je ažuriranje" odaberite Saznajte više o najnovijem ažuriranju OS-a Chrome.

Ako Chromebook upotrebljavate na poslu ili u školi:

 1. Kada Chromebook preuzme ažuriranje softvera, obavijest će biti u boji:
  • Plava: ažuriranje se preporučuje.
  • Narančasta: ažuriranje je obavezno.
 2. Odaberite opciju Ponovo pokreni za ažuriranje.
 3. Chromebook će se pokrenuti ponovo i ažurirati.

Traženje ažuriranja

 1. Uključite Chromebook.
 2. Povežite Chromebook s Wi-Fi mrežom.
 3. U donjem desnom kutu odaberite vrijeme.
 4. Odaberite Postavke .
 5. Pri dnu lijeve ploče odaberite O OS-u Chrome.
 6. U odjeljku "OS Google Chrome" pronaći ćete koju verziju operativnog sustava Chrome upotrebljava vaš Chromebook.
 7. Odaberite Potraži ažuriranja.
 8. Ako Chromebook pronađe ažuriranje softvera, automatski će pokrenuti preuzimanje.

Napomena: ako Chromebook upotrebljava internetsku vezu telefona ili vlastite mobilne podatke, prikazat će se upozorenje koliko je mobilnih podataka potrebno za ažuriranje. U skladu s time, ažuriranje možete zaustaviti ili nastaviti.

Podaci koji se šalju Googleu prilikom ažuriranja

Prilikom provjere ažuriranja Chromebook Googleu šalje određene informacije kao što su broj verzije računala i jezik. Te informacije nisu povezane s vama ni s vašim Google računom.

Rješavanje problema s ažuriranjima

Ako se ažuriranje sustava ne preuzima, pokušajte riješiti problem prema uputama u nastavku. Nakon svakog koraka provjerite je li problem na Chromebooku riješen.

 1. Isključite Chromebook, a zatim ga ponovo uključite.
 2. Ako imate poteškoća s ažuriranjem sustava putem telefona ili Chromebookovih mobilnih podataka, prekinite vezu s telefonom ili mobilnim podacima. Umjesto toga povežite se s Wi-Fi mrežom ili ethernetom.
 3. Vratite Chromebook na zadano.
 4. Oporavite Chromebook.

Ako Chromebook upotrebljavate na poslu ili u školi, dodatnu pomoć možete tražiti od administratora.

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
208
false