Mua ứng dụng

Để mua ứng dụng trong Cửa hàng Chrome trực tuyến, bạn sẽ cần có những thứ sau:

Cách mua ứng dụng

Để mua ứng dụng từ Cửa hàng Chrome trực tuyến, hãy nhấp vào Mua. Tìm hiểu cách cài đặt ứng dụng.

Biên nhận qua email từ Google Payments sẽ xác nhận giao dịch mua ứng dụng của bạn.

Tìm hiểu cách hủy ứng dụng sau khi mua.

Nếu nhận được email thông báo thanh toán của bạn đã bị từ chối, hãy kiểm tra tùy chọn thanh toán của bạn hoặc thêm tùy chọn thanh toán mới và mua lại mặt hàng.

Mua đăng ký ứng dụng

Nếu mua đăng ký ứng dụng bằng Google Payments, bạn sẽ tự động bị tính phí định kỳ hàng tháng hoặc hàng năm.

Bản dùng thử miễn phí

Nếu có bản dùng thử miễn phí, nút Dùng thử miễn phí sẽ xuất hiện trên trang của ứng dụng. Nhấp để cài đặt bản dùng thử miễn phí.

  • Bản dùng thử thường không có tất cả các tính năng và chức năng của phiên bản ứng dụng phải trả phí.
  • Bản dùng thử có thể dựa trên thời gian.

Để mua ứng dụng, hãy truy cập trang của ứng dụng trong Cửa hàng Chrome trực tuyến và nhấp vào Mua bản nâng cấp. Làm theo hướng dẫn để hoàn tất giao dịch mua của bạn.

Thanh toán trong ứng dụng

Nếu trang của ứng dụng có nội dung "Sử dụng thanh toán trong ứng dụng", điều này có nghĩa là có các mặt hàng hoặc tính năng tùy chọn mà bạn có thể mua trong ứng dụng. Một số ứng dụng bao gồm:

  • Bạn có thể cài đặt và khởi chạy mặt hàng miễn phí nhưng cần phải thanh toán để tiếp tục sử dụng.
  • Bạn có quyền truy cập vào một số tính năng miễn phí nhưng cần phải thanh toán để có thêm tính năng.

Mel là chuyên gia về Cửa hàng Chrome trực tuyến đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?