Купуване на приложение

За да купите приложение в уеб магазина на Chrome, ще са ви необходими:

Начини за купуване на приложение

За да купите приложение от уеб магазина на Chrome, кликнете върху Купете. Научете как да инсталирате приложение.

Покупката на приложението ще бъде потвърдена от имейл с разписка от Google Payments.

Научете как да анулирате покупката на приложение.

Ако получите имейл, че плащането ви е отхвърлено, проверете опцията си за плащане или добавете нова и купете елемента отново.

Купуване на абонамент за приложение

Ако с Google Payments купите абонамент за приложение, автоматично ще ви бъде начислявана такса всеки месец или всяка година.

Пробни периоди без парично заплащане

Ако се предлага пробен период без парично заплащане, на страницата на приложението ще се показва бутон за пробен период. Кликнете върху него, за да се възползвате от пробния период без парично заплащане.

  • Обикновено в пробните периоди липсват някои функции и възможности на платената версия на приложението.
  • Възможно е пробните периоди да са ограничени във времето.

За да купите приложението, отворете страницата му в уеб магазина на Chrome и кликнете върху Купуване на надстройване. Изпълнете указанията, за да завършите покупката.

Вградена система за плащания

Ако на страницата на приложението пише „Използва вградена система за плащания“, значи в него е възможно да се купят допълнителни елементи или функции. Ето някои примери:

  • Можете да инсталирате и стартирате елемента без парично заплащане, но за да продължите да го използвате, трябва да платите.
  • Имате достъп до някои функции без парично заплащане, но за повече трябва да платите.
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню