Hủy mua ứng dụng

Nếu thay đổi quyết định về việc mua ứng dụng từ Cửa hàng Chrome trực tuyến, bạn có thể hủy mua ứng dụng, tuy nhiên, dưới đây là một vài nguyên tắc:

 • Bạn có 30 phút để hủy giao dịch mua của mình. 30 phút bắt đầu ngay sau khi thẻ tín dụng của bạn được ủy quyền. Thẻ tín dụng của bạn sẽ chỉ thực sự bị tính phí khi hết 30 phút.
 • Bạn đã mua ứng dụng bằng Google Wallet. Đã kiểm tra, hãy đăng nhập vào Google Wallet và tìm kiếm đơn đặt hàng ứng dụng trong Lịch sử mua hàng của bạn. Nếu bạn không sử dụng Google Wallet, hãy liên hệ trực tiếp với nhà phát triển để biết thông tin về việc hoàn lại tiền.
 • Nếu bạn quyết định mua ứng dụng lần thứ hai thì bạn sẽ không thể hủy giao dịch mua của mình. Việc bán hàng kết thúc và thẻ tín dụng của bạn sẽ bị tính phí.

Hủy mua ứng dụng

Trong vòng 30 phút kể từ khi mua hoặc đăng ký ứng dụng, hãy làm theo các bước sau để hủy giao dịch mua:

 1. Chuyển tới trang "Ứng dụng của bạn" trên Cửa hàng Chrome trực tuyến. Bạn sẽ thấy danh sách tất cả ứng dụng của mình, bao gồm ứng dụng bạn vừa mua.
 2. Nhấp vào Hủy đối với ứng dụng bạn vừa mua. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang chi tiết của ứng dụng đó.
 3. Trên trang chi tiết, nhấp vào nút Hủy.
  • Nếu bạn không thấy nút này, điều đó có nghĩa là cửa sổ hủy trong vòng 30 phút đã đóng và bạn không thể hủy đơn đặt hàng của mình.

Bạn sẽ nhận được email từ Google Wallet xác nhận việc hủy đó. Thẻ tín dụng của bạn sẽ không bị tính phí. Bạn có thể thấy khoản phí đang chờ xử lý trên bảng sao kê thẻ tín dụng của mình, tuy nhiên, khoản phí này sẽ biến mất trong vòng một vài ngày.

Hủy đăng ký ứng dụng

Bạn có thể ngừng đăng ký ứng dụng và hủy tất cả các khoản thanh toán trong tương lai bất cứ lúc nào. Để thực hiện việc này:

 1. Chuyển tới trang "Ứng dụng của bạn".
 2. Nhấp vào Hủy đăng ký. Thao tác này sẽ đưa bạn tới tài khoản Google Wallet của mình.
 3. Trên trang "Lịch sử mua hàng", nhấp vào liên kết Xem đơn đặt hàng cho đơn đặt hàng mà bạn muốn hủy.
 4. Nhấp vào nút Hủy đăng ký.
 5. Đăng ký ứng dụng của bạn sẽ bị hủy. Liên kết "Hủy đăng ký" trên trang "Ứng dụng của bạn" sẽ tự động biến mất khi thời hạn thanh toán hiện tại kết thúc.

Để yêu cầu hoàn lại tiền cho các khoản phí đăng ký trước đây, hãy liên hệ với nhà phát triển để biết thông tin về việc hoàn lại tiền.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
 • Hoàn toàn không hữu ích
 • Không hữu ích lắm
 • Có phần hữu ích
 • Rất hữu ích
 • Cực kỳ hữu ích