Promjena veličine teksta, slike i videozapisa (zumiranje)

Na računalu možete promijeniti veličinu teksta, slika i videozapisa za jednu ili sve web-lokacije.

Da biste promijenili veličinu fonta na mobilnom uređaju, ažurirajte opcije zaslona u aplikaciji Postavke na uređaju.

Povećavanje ili smanjivanje na trenutačnoj stranici

Pomoću opcija zumiranja možete povećati ili smanjiti sve na web-stranici.

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više.
 3. Pored stavke "Zumiranje" odaberite željene opcije:
  • Da biste sve povećali, kliknite Povećavanje Povećavanje.
  • Da biste sve smanjili, kliknite Smanjivanje Smanjivanje.
  • Da biste prešli na prikaz na cijelom zaslonu, kliknite Cijeli zaslon Cijeli zaslon.

Prikaz možete povećati ili smanjiti i tipkovnim prečacima:

 • Da biste sve povećali:
  • Na Windowsima i Linuxu pritisnite Ctrl i +.
  • Na Macu pritisnite ⌘ i +.
  • Na OS-u Chrome pritisnite Ctrl i +.
 • Da biste sve smanjili:
  • Na Windowsima i Linuxu pritisnite Ctrl i -.
  • Na Macu pritisnite ⌘ i -.
  • Na OS-u Chrome pritisnite Ctrl i -.
 • Da biste prešli na prikaz na cijelom zaslonu:
  • Na Windowsima i Linuxu pritisnite F11.
  • Na Macu pritisnite ⌘ + Ctrl + f.
  • Na OS-u Chrome u najvišem redu tipkovnice pritisnite tipku za prikaz na cijelom zaslonu Preko cijelog zaslona. Ta se tipka naziva i F4.

Postavljanje veličine stranice ili fonta za sve web-stranice

Možete promijeniti veličinu svega na web-stranicama, uključujući tekst, slike i videozapise, a možete promijeniti i samo veličinu fonta.

Napomena: neke web-lokacije ne dopuštaju preglednicima da mijenjaju samo veličinu teksta. Za te web-lokacije Chrome neće moći podesiti veličinu fonta.

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Postavke.
 3. Unesite željene promjene u odjeljku "Izgled":
  • Da biste promijenili sve, pored stavke "Zumiranje stranice" kliknite donju strelicu Donja strelica. Zatim odaberite željenu opciju zumiranja.
  • Da biste promijenili veličinu fonta, pored stavke "Veličina fonta" kliknite donju strelicu Donja strelica. Zatim odaberite željenu veličinu fonta. Daljnje opcije fontova možete promijeniti tako što ćete kliknuti Prilagodi fontove.