Αλλαγή μεγέθους κειμένου, εικόνας και βίντεο (εστίαση)

Στον υπολογιστή σας, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου, των εικόνων και των βίντεο για μία ή για όλες τις ιστοσελίδες.

Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς σε μια κινητή συσκευή, ενημερώστε τις επιλογές εμφάνισης στην εφαρμογή ρυθμίσεων της συσκευής σας.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην τρέχουσα σελίδα σας

Χρησιμοποιήστε τις επιλογές εστίασης για να μεγαλώσετε ή να μικρύνετε όλο το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα.
 3. Δίπλα στην επιλογή "Εστίαση", ορίστε τις επιλογές εστίασης που επιθυμείτε:
  • Μεγέθυνση όλων: Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Μεγέθυνση" Μεγέθυνση.
  • Σμίκρυνση όλων: Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Σμίκρυνση" Σμίκρυνση.
  • Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία πλήρους οθόνης: Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Πλήρης οθόνη" Πλήρης οθόνη.

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για μεγέθυνση και σμίκρυνση:

 • Μεγέθυνση όλων:
  • Σε Windows και Linux: Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl και +.
  • Σε Mac: Πατήστε τα πλήκτρα ⌘ και +.
  • Σε Chrome OS: Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl και +.
 • Σμίκρυνση όλων:
  • Σε Windows και Linux: Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl και -.
  • Σε Mac: Πατήστε τα πλήκτρα ⌘ και -.
  • Σε Chrome OS: Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl και -.
 • Χρήση λειτουργίας πλήρους οθόνης:
  • Σε Windows και Linux: Πατήστε το πλήκτρο F11.
  • Σε Mac: Πατήστε τα πλήκτρα ⌘ + Ctrl + f.
  • Σε Chrome OS: Στην κορυφή του πληκτρολογίου σας, πατήστε το πλήκτρο πλήρους οθόνης Πλήρης οθόνη. Αυτό το πλήκτρο ονομάζεται επίσης F4.

Ορισμός μεγέθους σελίδας ή γραμματοσειράς για όλες τις ιστοσελίδες

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος όλου του περιεχομένου σε μια ιστοσελίδα που επισκέπτεστε, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου, των εικόνων και των βίντεο ή μπορείτε να αλλάξετε μόνο το μέγεθος της γραμματοσειράς.

Σημείωση: Μερικοί ιστότοποι δεν επιτρέπουν στα προγράμματα περιήγησης να αλλάζουν μόνο το μέγεθος κειμένου. Σε αυτούς τους ιστοτόπους, το Chrome δεν μπορεί να προσαρμόσει το μέγεθος γραμματοσειράς.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Στην περιοχή "Εμφάνιση", πραγματοποιήστε τις αλλαγές που επιθυμείτε:
  • Αλλαγή όλων: Δίπλα στην επιλογή "Εστίαση σελίδας", κάντε κλικ στο κάτω βέλος Κάτω βέλος. Στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή εστίασης που επιθυμείτε.
  • Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς: Δίπλα στην επιλογή "Μέγεθος γραμματοσειράς", κάντε κλικ στο κάτω βέλος Κάτω βέλος. Στη συνέχεια, επιλέξτε το μέγεθος γραμματοσειράς που επιθυμείτε. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε περισσότερες επιλογές γραμματοσειράς κάνοντας κλικ στην επιλογή Προσαρμογή γραμματοσειρών.