Změna velikosti textu, obrázku a videa (lupa)

V počítači můžete měnit velikost textu, obrázků a videí na jedné webové stránce nebo na všech stránkách.

Chcete-li změnit velikost písma v mobilním zařízení, v aplikaci Nastavení v zařízení upravte možnosti zobrazení.

Přiblížení nebo oddálení aktuální stránky

Možnosti lupy umožňují zvětšit nebo zmenšit vše na webové stránce.

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Více.
 3. Vedle možnosti Lupa zvolte požadované možnosti přiblížení nebo oddálení:
  • Zvětšení obsahu: Klikněte na ikonu Přiblížit Přiblížit.
  • Zmenšení obsahu: Klikněte na ikonu Oddálit Oddálit.
  • Použití režimu celé obrazovky: Klikněte na ikonu Celá obrazovka Celá obrazovka.

K přiblížení nebo oddálení lze použít také klávesové zkratky:

 • Zvětšení obsahu:
  • Windows a Linux: Stiskněte Ctrl a +.
  • Mac: Stiskněte ⌘ a +.
  • Chrome OS: Stiskněte Ctrl a +.
 • Zmenšení obsahu:
  • Windows a Linux: Stiskněte Ctrl a -.
  • Mac: Stiskněte ⌘ a -.
  • Chrome OS: Stiskněte Ctrl a -.
 • Použití režimu celé obrazovky:
  • Windows a Linux: Stiskněte F11.
  • Mac: Stiskněte ⌘ + Ctrl + f.
  • Chrome OS: V horní části klávesnice stiskněte klávesu celé obrazovky Celá obrazovka. Klávesa se také označuje jako F4.

Nastavení velikosti stránky nebo písma pro všechny webové stránky

Můžete změnit velikost veškerého obsahu navštívených webových stránek (včetně textu, obrázků a videí), nebo můžete změnit pouze velikost písma.

Poznámka: Některé weby změnu velikosti textu prohlížečům neumožňují. U těchto webů Chrome nebude moci velikost písma upravit.

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Více a pak Nastavení.
 3. V sekci Vzhled proveďte požadované změny:
  • Změna velikosti veškerého obsahu: Vedle možnosti Přiblížení/oddálení stránky klikněte na šipku dolů Šipka dolů. Poté vyberte požadované přiblížení nebo oddálení.
  • Změna velikosti textu: Vedle možnosti Velikost písma klikněte na šipku dolů Šipka dolů. Poté vyberte požadovanou velikost písma. Chcete-li změnit další možnosti písma, klikněte na Personalizovat písma.