Tải tệp xuống

Để lưu tệp/hình ảnh trên máy tính hay thiết bị, hãy tải tệp/hình ảnh đó xuống. Tệp sẽ được lưu vào vị trí tải xuống mặc định của bạn.

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Truy cập vào trang web bạn muốn tải tệp xuống.
 3. Lưu tệp:
  • Hầu hết các tệp: Nhấp vào đường liên kết tải xuống. Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào tệp và chọn Lưu dưới dạng.
  • Hình ảnh: Nhấp chuột phải vào ảnh rồi chọn Lưu hình ảnh dưới dạng.
  • Video: Trỏ chuột vào video. Nhấp vào biểu tượng Tải xuống . Nếu bạn không thực hiện được thao tác này, thì có nghĩa là chủ sở hữu video hoặc trang web lưu trữ video đã chặn tải xuống.
  • Tệp PDF: Nhấp chuột phải vào tệp rồi chọn Lưu liên kết dưới dạng.
  • Trang web: Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Xem thêm sau đó Công cụ khác sau đó Lưu trang thành.
 4. Nếu được yêu cầu, hãy chọn vị trí bạn muốn lưu tệp, sau đó nhấp vào Lưu.
  • Tệp thực thi (.exe, .dll, .bat): Nếu bạn tin tưởng tệp, hãy nhấp vào Lưu. Nếu bạn không chắc chắn về nội dung trong tệp mà mình tải xuống, hãy nhấp vào Huỷ.
 5. Khi bạn bắt đầu tải xuống, biểu tượng Đang tải xuống  sẽ xuất hiện ở trên cùng bên phải, cạnh thanh địa chỉ. Sau khi tải xong, khay Tải xuống  sẽ mở ra.
 6. Để mở tệp, hãy nhấp vào biểu tượng Mở .
  • Bạn cũng có thể nhấp vào tệp để mở.
Mẹo:
 • Để xem các thao tác khác như Mở tệp trong thư mục , hãy trỏ vào tên tệp.
 • Nếu bạn tải tệp xuống hoặc nếu gần đây bạn đã tải tệp xuống, khay Tải xuống sẽ xuất hiện. Các tệp đã tải xuống gần đây sẽ xuất hiện ở bên phải thanh địa chỉ.
 • Để xem tất cả tệp đã tải xuống nếu khay Tải xuống không xuất hiện ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác sau đó Tải xuống.
 • Bạn có thể kéo tệp đã tải xuống vào một thư mục, chương trình hoặc trang web khác. Để di chuyển tệp đã tải xuống, trong khay Tải xuống , hãy nhấp vào tệp đó rồi kéo đến vị trí mong muốn.

Tìm hiểu cách sửa lỗi khi tải tệp xuống.

Thay đổi quyền tải xuống mặc định
Bạn có thể chọn cho phép các trang web mà bạn truy cập tải các tệp có liên quan xuống cùng nhau.
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Xem thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật sau đó Cài đặt trang web.
 4. Nhấp vào Quyền bổ sung sau đó Tự động tải xuống.
 5. Chọn phương án bạn muốn đặt làm chế độ mặc định.
Tạm dừng hoặc huỷ quá trình tải xuống
 1. Ở trên cùng bên phải, hãy tìm hoạt động tải tệp xuống để tạm dừng hoặc huỷ.
 2. Trỏ vào tên tệp.
 3. Nhấp vào biểu tượng Tạm dừng , Tiếp tục hoặc Huỷ.
Tìm danh sách các tệp bạn đã tải xuống
 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Xem thêm sau đó Tải xuống.
  • Để mở một tệp, hãy nhấp vào tên của tệp đó. Tệp sẽ mở trong ứng dụng mặc định dành cho loại tệp đó trên máy tính.
  • Để xoá một tệp đã tải xuống khỏi nhật ký, hãy nhấp vào biểu tượng Xoá Xoá ở bên phải tệp. Tệp sẽ bị xoá khỏi trang Tải xuống trên Chrome, chứ không bị xoá khỏi máy tính.
Thay đổi quyền tải tệp PDF mặc định
Bạn có thể chọn tải tệp PDF xuống hoặc mở trong Chrome khi truy cập một trang web.
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Xem thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật sau đó Cài đặt trang web.
 4. Nhấp vào Các chế độ cài đặt nội dung khác sau đó Tài liệu PDF.
 5. Chọn phương án bạn muốn đặt làm chế độ mặc định.
Tải một tệp PDF đã chỉnh sửa xuống

Bạn có thể chỉnh sửa một tệp PDF trực tuyến rồi lưu phiên bản đã chỉnh sửa vào máy tính.

 1. Truy cập vào một biểu mẫu PDF trực tuyến.
 2. Nhập dữ liệu vào biểu mẫu PDF đó.
 3. Chọn biểu tượng Tải xuống sau đó Đã chỉnh sửa.

Lưu ý: Bạn có thể mở tệp PDF đã chỉnh sửa mà mình vừa lưu rồi tiếp tục chỉnh sửa.

Thay đổi vị trí tải xuống

Bạn có thể chọn một vị trí mặc định trên máy tính để lưu tệp được tải xuống hoặc chọn một vị trí cụ thể cho mỗi lần tải xuống.

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Xem thêm sau đó Cài đặt sau đó Tải xuống.
 3. Điều chỉnh chế độ cài đặt hoạt động tải xuống:
  • Để thay đổi vị trí tải xuống mặc định, hãy nhấp vào Thay đổi rồi chọn vị trí lưu tệp.
  • Nếu bạn muốn chọn một vị trí cụ thể cho mỗi lần tải xuống, hãy bật chế độ Hỏi vị trí lưu từng tệp trước khi tải xuống.
Vị trí mặc định để tải xuống

Nếu bạn không thay đổi vị trí mặc định để tải xuống, thì Google Chrome sẽ tải tệp xuống các vị trí sau:

 • Windows 10 trở lên: \Users\<tên-người-dùng>\Downloads
 • Mac: /Users/<tên-người-dùng>/Downloads
 • Linux: /home/<tên-người-dùng>/Downloads

Tài nguyên có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính