Tải tệp xuống

Để lưu tệp/hình ảnh trên máy tính hay thiết bị, hãy tải tệp/hình ảnh đó xuống. Tệp sẽ được lưu vào vị trí tải xuống mặc định của bạn.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Truy cập trang web nơi bạn muốn tải tệp xuống.
 3. Lưu tệp:
  • Hầu hết các tệp: Nhấp vào đường liên kết tải xuống hoặc nhấp chuột phải vào tệp rồi chọn Lưu dưới dạng.
  • Hình ảnh: Nhấp chuột phải vào hình ảnh rồi chọn Lưu hình ảnh dưới dạng.
  • Video: Di chuột lên video. Nhấp vào biểu tượng Tải xuống . Nếu bạn không thực hiện được thao tác này, thì nghĩa là chủ sở hữu của video hoặc trang web lưu trữ video đã chặn hành động tải xuống.
  • Tệp PDF: Nhấp chuột phải vào tệp rồi chọn Lưu đường liên kết dưới dạng.
  • Trang web: Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Công cụ khác sau đó Lưu trang dưới dạng
 4. Nếu được hỏi, hãy chọn vị trí bạn muốn lưu tệp, sau đó nhấp vào Lưu.
  • Tệp thực thi (.exe, .dll, .bat): Nếu bạn tin tưởng tệp, hãy nhấp vào Lưu. Nếu bạn không chắc chắn về nội dung tải xuống này, hãy nhấp vào Loại bỏ.
 5. Khi tải xuống xong, bạn có thể tìm thấy tệp này ở cuối cửa sổ Chrome. Để mở tệp, hãy nhấp vào tên tệp.

Để tìm một tệp trên máy tính, bên cạnh tên tệp, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống sau đó Hiển thị trong thư mục hoặc nhấp vào biểu tượng Thêm더보기 sau đó Hiển thị trong Trình tìm kiếm.

Tìm hiểu cách khắc phục lỗi tải tệp xuống.

Thay đổi quyền tải xuống mặc định
Bạn có thể chọn cho phép các trang web mà bạn truy cập tải các tệp có liên quan xuống cùng nhau.
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Xem thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật sau đó Cài đặt trang web.
 4. Nhấp vào Quyền bổ sung sau đó Tự động tải xuống.
 5. Chọn phương án bạn muốn đặt làm chế độ mặc định.
Tạm dừng hoặc huỷ quá trình tải xuống
 1. Ở dưới cùng, hãy tìm tệp đang tải xuống mà bạn muốn tạm dừng hoặc huỷ.
 2. Bên cạnh tên tệp ở cuối màn hình, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống hoặc biểu tượng Tuỳ chọn khác 더보기.
 3. Nhấp vào Tạm dừng, Tiếp tục hoặc Huỷ.
Tìm danh sách tệp bạn đã tải xuống
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Xem thêm sau đó Tệp đã tải xuống.
  • Để mở một tệp, hãy nhấp vào tên tệp đó. Tệp sẽ mở trong ứng dụng mặc định dành cho loại tệp đó của máy tính.
  • Để xoá một tệp đã tải xuống khỏi nhật ký, hãy nhấp vào biểu tượng Xoá Xóa ở bên phải tệp. Tệp sẽ bị xoá khỏi trang Tệp đã tải xuống trên Chrome chứ không phải khỏi máy tính.
Thay đổi quyền tải tệp PDF mặc định
Bạn có thể chọn tải tệp PDF xuống hoặc mở trong Chrome khi truy cập một trang web.
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Xem thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật sau đó Cài đặt trang web.
 4. Nhấp vào Các chế độ cài đặt nội dung khác sau đó Tài liệu PDF.
 5. Chọn phương án bạn muốn đặt làm chế độ mặc định.
Tải một tệp PDF đã chỉnh sửa xuống

Bạn có thể chỉnh sửa một tệp PDF trực tuyến rồi lưu phiên bản đã chỉnh sửa vào máy tính.

 1. Truy cập vào một biểu mẫu PDF trực tuyến.
 2. Nhập vào biểu mẫu PDF đó.
 3. Chọn biểu tượng Tải xuống sau đó Đã chỉnh sửa.

Lưu ý: Bạn có thể mở tệp PDF đã chỉnh sửa mà mình vừa lưu rồi tiếp tục chỉnh sửa.

Thay đổi vị trí tải xuống

Bạn có thể chọn một vị trí trên máy tính của mình nơi tệp đã tải xuống sẽ được lưu theo mặc định hoặc chọn một vị trí cụ thể cho từng tệp tải xuống.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Xem thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Tệp đã tải xuống.
 4. Thay đổi chế độ tải xuống:
  • Để thay đổi vị trí tải xuống mặc định, hãy nhấp vào Thay đổi rồi chọn vị trí lưu tệp.
  • Nếu bạn muốn chọn một vị trí cụ thể cho từng tệp tải xuống, hãy bật tuỳ chọn Hỏi vị trí lưu từng tệp trước khi tải xuống.
Vị trí tải xuống mặc định

Nếu bạn không thay đổi vị trí tải xuống mặc định, thì Google Chrome sẽ tải tệp xuống các vị trí sau:

 • Windows 10 trở lên: \Users\<tên người dùng>\Downloads
 • Mac: /Users/<tên người dùng>/Downloads
 • Linux: /home/<tên người dùng>/Downloads

Tài nguyên có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
237
false
false