Tải tệp xuống

Để lưu tệp hoặc hình ảnh trên máy tính hay thiết bị, hãy tải tệp hoặc hình ảnh đó xuống. Tệp sẽ được lưu ở vị trí tải xuống mặc định của bạn.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Truy cập vào trang web mà bạn muốn tải tệp xuống.
 3. Lưu tệp:
  • Hầu hết các tệp: Nhấp vào đường liên kết tải xuống hoặc nhấp chuột phải vào tệp rồi chọn Lưu dưới dạng.
  • Hình ảnh: Nhấp chuột phải vào hình ảnh rồi chọn Lưu hình ảnh dưới dạng.
  • Video: Di chuột lên video. Nhấp vào biểu tượng Tải xuống Tải xuống. Nếu bạn không thực hiện được thao tác này, thì nghĩa là chủ sở hữu của video hoặc trang web lưu trữ video đã chặn hành động tải xuống.
  • Tệp PDF: Nhấp chuột phải vào tệp rồi chọn Lưu đường liên kết dưới dạng.
  • Trang web: Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Công cụ khác sau đó Lưu trang dưới dạng.
 4. Nếu được hỏi, hãy chọn vị trí bạn muốn lưu tệp, sau đó nhấp vào Lưu.
  • Tệp thực thi (.exe, .dll, .bat): Nếu bạn tin tưởng tệp, hãy xác nhận bằng cách nhấp vào Lưu. Nếu bạn không chắc chắn về nội dung tải xuống này, hãy nhấp vào Huỷ.
 5. Khi tải xuống xong, bạn sẽ thấy tệp này ở cuối cửa sổ Chrome. Hãy nhấp vào tên tệp để mở.

Để tìm một tệp trên máy tính, bên cạnh tên tệp, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống sau đó Hiển thị trong thư mục hoặc nhấp vào biểu tượng Thêm 더보기 sau đó Hiển thị trong Trình tìm kiếm.

Tìm hiểu cách khắc phục lỗi tải tệp xuống.

Thay đổi quyền tải xuống mặc định

Bạn có thể chọn cho phép các trang web mà bạn truy cập tải các tệp có liên quan xuống cùng nhau.
 1. Mở Chrome "".
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật sau đó Cài đặt trang web.
 4. Nhấp vào Quyền bổ sung sau đó Tự động tải xuống.
 5. Chọn mục bạn muốn đặt làm chế độ mặc định.

Tạm dừng hoặc hủy quá trình tải xuống

 1. Ở dưới cùng, hãy tìm tệp đang tải xuống mà bạn muốn tạm dừng hoặc hủy.
 2. Bên cạnh tên tệp ở cuối màn hình, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống hoặc biểu tượng Thêm 더보기.
 3. Nhấp vào Tạm dừng, Tiếp tục hoặc Hủy.

Xem danh sách các tệp bạn đã tải xuống

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Tệp đã tải xuống.
  • Để mở một tệp, hãy nhấp vào tên tệp đó. Tệp sẽ mở trong ứng dụng mặc định dành cho loại tệp đó của máy tính.
  • Để xóa một tệp đã tải xuống khỏi nhật ký, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa ở bên phải tệp. Tệp sẽ bị xóa khỏi trang Tệp đã tải xuống trên Chrome chứ không phải khỏi máy tính.

Thay đổi quyền tải tệp PDF mặc định

Bạn có thể chọn tải tệp PDF xuống hoặc mở trong Chrome khi truy cập vào một trang web.
 1. Mở Chrome "".
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền riêng tư và bảo mật sau đó Cài đặt trang web.
 4. Nhấp vào Các chế độ cài đặt nội dung khác sau đó Tài liệu PDF.
 5. Chọn mục bạn muốn đặt làm chế độ mặc định.

Tải một tệp PDF đã chỉnh sửa xuống

Bạn có thể chỉnh sửa một tệp PDF trực tuyến rồi lưu phiên bản đã chỉnh sửa vào máy tính.

 1. Truy cập vào một biểu mẫu PDF trực tuyến.
 2. Nhập vào biểu mẫu PDF đó.
 3. Chọn biểu tượng Tải xuống Tải xuống sau đó Đã chỉnh sửa.

Lưu ý: Bạn có thể mở tệp PDF đã chỉnh sửa mà mình vừa lưu rồi tiếp tục chỉnh sửa.

Thay đổi vị trí tải xuống

Bạn có thể chọn một vị trí trên máy tính của mình nơi nội dung tải xuống sẽ được lưu theo mặc định hoặc chọn một vị trí cụ thể cho từng nội dung tải xuống.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Nâng cao sau đó Tệp đã tải xuống.
 4. Điều chỉnh chế độ cài đặt tải xuống:
  • Để thay đổi vị trí mặc định cho tệp tải xuống, hãy nhấp vào Thay đổi rồi chọn vị trí bạn muốn lưu tệp.
  • Nếu bạn muốn chọn một vị trí cụ thể cho mỗi nội dung tải xuống, hãy chọn hộp bên cạnh "Hỏi vị trí lưu mỗi tệp trước khi tải xuống".

Vị trí tải xuống mặc định

Nếu bạn không thay đổi vị trí tải xuống mặc định, thì Google Chrome sẽ tải tệp xuống các vị trí sau:

 • Windows 10, 8, 7 và Vista: \Users\<tên người dùng>\Downloads
 • Mac: /Users/<tên người dùng>/Downloads
 • Linux: /home/<tên người dùng>/Downloads
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
237
false
false