Tải tệp xuống

Các tệp đã tải xuống xuất hiện trên thanh tài nguyên tải xuống của bạn

Khi bạn tải xuống một tệp nào đó từ Web trong Google Chrome, bạn có thể theo dõi quá trình tải xuống trong thanh tài nguyên tải xuống ở cuối tab. Khi quá trình tải tệp xuống hoàn tất, chỉ cần nhấp vào nút của tệp để mở tệp. Tất cả các tệp bạn đã từng tải xuống được liệt kê trên trang Tài nguyên đã tải xuống.

Nếu bạn đang tải xuống một tệp thi hành (ví dụ như các tệp có phần mở rộng .exe, .dll hoặc .bat), trước tiên, hãy xác nhận tải xuống bằng cách nhấp vào Lưu trên thanh tài nguyên đã tải xuống. Bước này giúp ngăn phần mềm độc hại tự động tải xuống máy tính của bạn. Nếu URL tải xuống trùng với danh sách trang web độc hại mới nhất được xuất bản bởi API duyệt web an toàn, một cảnh báo sẽ xuất hiện. Nếu bạn không chắc chắn về nội dung của tệp tải xuống, hãy nhấp Hủy.

Tạm dừng hoặc hủy tải xuống

  • Để tạm dừng việc tải xuống, hãy đi tới trang Tải xuống và nhấp vào liên kết Tạm dừng tải xuống. Nhấp vào Tiếp tục khi bạn sẵn sàng tiếp tục việc tải xuống.
  • Để hủy hoàn toàn việc tải xuống, hãy nhấp vào mũi tên bên cạnh nút của tệp trong thanh tài nguyên tải xuống và chọn Hủy.

Tìm tệp trên máy tính của bạn

Để biết nơi tệp được đặt trên máy tính của bạn, hãy nhấp vào mũi tên cạnh nút của tệp trong thanh tài nguyên tải xuống và chọn Hiển thị trong thư mục. Tìm hiểu cách thay đổi vị trí tải xuống mặc định của bạn

Tự động mở một số loại tệp nhất định

Nếu bạn muốn một số loại tệp nhất định luôn mở sau khi hoàn tất quá trình tải chúng xuống, hãy nhấp vào mũi tên cạnh nút của tệp trong thanh tài nguyên tải xuống và chọn Luôn mở các tệp thuộc loại này. Để ngăn các tệp độc hại tiềm ẩn tự động tải xuống máy tính của bạn, tùy chọn này hiện không khả dụng cho các loại tệp thi hành, chẳng hạn như các tệp có phần mở rộng .exe, .dll hoặc .bat (đối với Windows) và phần mở rộng .dmg (đối với Mac).