Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Tải xuống tệp trên Chrome

Tùy thuộc vào việc bạn đang sử dụng Chrome trên điện thoại, máy tính bảng hay máy tính, có các cách khác nhau để tải tệp xuống rồi tìm và xem tệp đó.

Tải tệp xuống

 1. Mở Chrome và truy cập trang web bạn muốn tải tệp xuống.
 2. Nhấp chuột phải vào tệp rồi chọn Lưu dưới dạng…
 3. Chọn vị trí bạn muốn lưu tệp, sau đó nhấp vào Lưu.
 4. Khi quá trình tải tệp xuống hoàn tất, bạn sẽ thấy tệp ở cuối cửa sổ Chrome của mình. Nhấp vào tên tệp để mở.
 5. Tùy chọn: Bên cạnh tên tệp, nhấp vào Tải xuống Download arrow for computers . Sau đó nhấp vào Hiển thị trong thư mục để tìm tệp trong máy tính của bạn.

Các tệp mà bạn tải xuống trước đây cũng được liệt kê trong trang Tải xuống của bạn. Tìm hiểu cách thay đổi vị trí tải xuống mặc định của bạn.

Tạm dừng hoặc hủy tải xuống

 1. Ở dưới cùng, hãy tìm tệp đang tải xuống mà bạn muốn tạm dừng hoặc hủy.
 2. Bên cạnh tên tệp ở cuối màn hình, nhấp vào Tải xuống Download arrow for computers .
 3. Nhấp vào Tạm dừng, Tiếp tục hoặc Hủy.

Tải xuống hoặc xóa tệp thực thi (.exe)

Bạn cần phải xác nhận một số loại tệp nhất định trước khi có thể chạy các tệp đó trên máy tính. Bước này giúp máy tính của bạn luôn an toàn trước phần mềm độc hại.

 1. Bắt đầu tải xuống tệp thực thi, chẳng hạn như .exe, .dll hoặc .bat
 2. Bạn sẽ được hỏi xem có muốn tải tệp xuống hay không. 
 3. Nếu bạn muốn tải xuống, hãy xác nhận bằng cách nhấp vào Lưu ở cuối cửa sổ Chrome.
 4. Nếu bạn không chắc chắn về nội dung tải xuống, hãy nhấp Hủy.
   

Nếu liên kết tải xuống khớp với danh sách trang web độc hại được dịch vụ Duyệt web an toàn của Google xuất bản thì bạn sẽ thấy một cảnh báo.

Thay đổi vị trí tải xuống

Bạn có thể chọn một vị trí trên máy tính của mình nơi nội dung tải xuống sẽ được lưu theo mặc định hoặc chọn một vị trí cụ thể cho từng nội dung tải xuống.

 1. Mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Menu Menu.
 3. Nhấp vào Cài đặt.
 4. Nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao và cuộn xuống phần "Tải xuống".
 5. Điều chỉnh cài đặt tải xuống của bạn:
  • Để thay đổi vị trí tải xuống mặc định, nhấp vào Thay đổi và chọn vị trí bạn muốn lưu tệp của mình.
  • Nếu bạn muốn chọn một vị trí cụ thể cho mỗi tài nguyên đã tải xuống, chọn hộp kiểm "Hỏi nơi lưu mỗi tệp trước khi tải xuống".

Vị trí tải xuống mặc định

Nếu bạn không thay đổi vị trí tải xuống mặc định, Google Chrome sẽ tải tệp xuống các vị trí sau:

 • Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8: \Users\<username>\Downloads
 • Mac: /Users/<username>/Downloads
 • Linux: home/<username>/Downloads

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?