Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
true

Tải tệp xuống

Để lưu tệp hoặc hình ảnh trên máy tính hay thiết bị, hãy tải tệp hoặc hình ảnh đó xuống. Tệp sẽ được lưu ở vị trí tải xuống mặc định của bạn.

Tải tệp xuống

 1. Mở Chrome và truy cập trang web bạn muốn tải tệp xuống.
 2. Nhấp vào liên kết tải xuống. Nhấp chuột phải vào tệp rồi chọn Lưu dưới dạng.
 3. Nếu được hỏi, hãy chọn vị trí bạn muốn lưu tệp, sau đó nhấp vào Lưu.
 4. Khi quá trình tải tệp xuống hoàn tất, bạn sẽ thấy tệp ở cuối cửa sổ Chrome. Hãy nhấp vào tên tệp để mở.
 5. [Tùy chọn] Bên cạnh tên tệp, hãy nhấp vào mũi tên. Sau đó nhấp vào Hiển thị trong thư mục để tìm tệp trên máy tính của bạn.

Các tệp mà bạn tải xuống trước đây cũng được liệt kê trong trang Tải xuống. Hãy tìm hiểu cách thay đổi vị trí tải xuống mặc định.

Tạm dừng hoặc hủy tải xuống

 1. Ở dưới cùng, hãy tìm tệp đang tải xuống mà bạn muốn tạm dừng hoặc hủy.
 2. Bên cạnh tên tệp ở dưới cùng của màn hình, hãy nhấp vào mũi tên.
 3. Nhấp vào Tạm dừng, Tiếp tục hoặc Hủy.

Tải xuống hoặc xóa tệp thực thi (.exe)

Bạn cần phải xác nhận một số loại tệp nhất định trước khi có thể chạy các tệp đó trên máy tính. Bước này giúp máy tính của bạn luôn an toàn trước phần mềm độc hại.

 1. Bắt đầu tải tệp thực thi xuống, chẳng hạn như .exe, .dll hoặc .bat
 2. Nếu được hỏi, hãy chọn vị trí bạn muốn lưu tệp.
 3. Xác nhận bằng cách nhấp vào Lưu. Nếu bạn không chắc chắn về nội dung tải xuống, hãy nhấp vào Hủy.
 4. Khi quá trình tải tệp xuống hoàn tất, bạn sẽ thấy tệp ở cuối cửa sổ Chrome. Hãy nhấp vào tên tệp để mở.

Nếu liên kết tải xuống khớp với danh sách trang web độc hại được dịch vụ Duyệt web an toàn của Google xuất bản, thì bạn sẽ thấy cảnh báo.

Thay đổi vị trí tải xuống

Bạn có thể chọn một vị trí trên máy tính của mình nơi nội dung tải xuống sẽ được lưu theo mặc định hoặc chọn một vị trí cụ thể cho từng nội dung tải xuống.

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần "Tải xuống", hãy điều chỉnh cài đặt tải xuống của bạn:
  • Để thay đổi vị trí tải xuống mặc định, nhấp vào Thay đổi và chọn vị trí bạn muốn lưu tệp của mình.
  • Nếu bạn muốn chọn một vị trí cụ thể cho mỗi nội dung tải xuống, hãy chọn hộp bên cạnh "Hỏi vị trí lưu mỗi tệp trước khi tải xuống".

Vị trí tải xuống mặc định

Nếu bạn không thay đổi vị trí tải xuống mặc định, Google Chrome sẽ tải tệp xuống các vị trí sau:

 • Windows 10, 8, 7 và Vista: \Users\<tên người dùng>\Downloads
 • Mac: /Users/<tên người dùng>/Downloads
 • Linux: home/<tên người dùng>/Downloads

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?