Tải xuống tệp trên Chrome

Tùy thuộc vào việc bạn đang sử dụng Chrome trên điện thoại, máy tính bảng hay máy tính, có các cách khác nhau để tải tệp xuống rồi tìm và xem tệp đó.

Máy tính

Tải tệp xuống

 1. Mở Chrome và truy cập trang web bạn muốn tải tệp xuống.
 2. Nhấp chuột phải vào tệp và chọn Lưu dưới dạng….
 3. Chọn vị trí bạn muốn lưu tệp, sau đó nhấp vào Lưu.
 4. Khi quá trình tải tệp xuống hoàn tất, bạn sẽ thấy tệp ở cuối cửa sổ Chrome của mình. Nhấp vào tên tệp để mở.
 5. Tùy chọn: Bên cạnh tên tệp, nhấp vào Tải xuống Download arrow for computers . Sau đó nhấp vào Hiển thị trong thư mục để tìm tệp trong máy tính của bạn.

Các tệp mà bạn tải xuống trước đây cũng được liệt kê trong trang Tải xuống của bạn. Tìm hiểu cách thay đổi vị trí tải xuống mặc định của bạn.

Tạm dừng hoặc hủy tải xuống

 1. Ở cuối màn hình của bạn, hãy tìm tệp đang tải xuống mà bạn muốn tạm dừng hoặc hủy.
 2. Bên cạnh tên tệp ở cuối màn hình, nhấp vào Tải xuống Download arrow for computers .
 3. Nhấp vào Tạm dừng, Tiếp tục hoặc Hủy.

Tải xuống hoặc xóa tệp thực thi (.exe)

Bạn cần phải xác nhận một số loại tệp nhất định trước khi có thể chạy các tệp đó trên máy tính. Bước này giúp máy tính của bạn luôn an toàn trước phần mềm độc hại.

 1. Bắt đầu tải xuống tệp thực thi, chẳng hạn như .exe, .dll hoặc .bat
 2. Bạn sẽ được hỏi xem có muốn tải tệp xuống hay không. 
 3. Nếu bạn muốn tải xuống, hãy xác nhận bằng cách nhấp vào Lưu ở cuối cửa sổ Chrome.
 4. Nếu bạn không chắc chắn về nội dung tải xuống, hãy nhấp Hủy.
   

Nếu liên kết tải xuống khớp với danh sách trang web độc hại được dịch vụ Duyệt web an toàn của Google xuất bản thì bạn sẽ thấy một cảnh báo.

Điện thoại hoặc máy tính bảng Android

Khi bạn tải xuống nội dung nào đó, bạn có thể tìm nội dung đó thông qua ứng dụng Tải xuống của mình.

 1. Truy cập trang web bạn muốn tải tệp xuống.
 2. Chạm và giữ tệp bạn muốn tải xuống.
 3. Trong menu xuất hiện, chạm vào Lưu liên kết.

Xem tệp đã tải xuống

 • Từ Màn hình chính hoặc màn hình Tất cả ứng dụng, chạm vào Tải xuống Download arrow for computers .
 • Để mở một tệp, hãy chạm vào tệp đó.
 • Để xem nội dung tải xuống trước đó, hãy chạm vào tiêu đề.
 • Để chia sẻ nội dung tải xuống, hãy chạm vào Chia sẻ . Chọn phương thức chia sẻ từ danh sách.
 • Để xóa nội dung tải xuống, hãy chạm vào Thùng rác Remove an extension from Chrome.
 • Ở cuối màn hình, chạm vào Sắp xếp theo kích thước hoặc Sắp xếp theo ngày để chuyển đổi qua lại.

Xóa tệp đã tải xuống trên điện thoại của bạn (Android 5.0 trở lên)

 1. Mở ứng dụng Tải xuống.
 2. Chạm vào Tải xuống từ Internet hoặc Tải xuống khác.
 3. Nhấn và giữ tệp bạn muốn xóa.
 4. Để xóa tệp đó, hãy chạm vào Thùng rác Remove an extension from Chrome.
iPhone hoặc iPad

Nếu bạn đang tải xuống một định dạng tệp hoạt động với Chrome, chẳng hạn như một hình ảnh hay tệp PDF, tệp sẽ tự động mở khi tải xuống hoàn tất.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn tải xuống loại tệp không hoạt động với Chrome

 • Bạn sẽ được chuyển tới màn hình nơi bạn có thể bắt đầu tải xuống.
 • Các nội dung đang tải xuống có thể bị hủy mặc dù hiện không có tùy chọn Tạm dừng nào.
 • Sau khi tải xuống đã hoàn tất, bạn sẽ thấy một tùy chọn “Mở trong".
 • Bạn có thể mở tệp trong Google Drive hoặc chọn một ứng dụng khác đã được cài đặt trên iPhone của mình để mở tệp đó.

Lưu ý: Bạn không thể xem được danh sách các tệp mà mình đã tải xuống trên iPhone và iPad.

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?