ดาวน์โหลดไฟล์

คุณสามารถบันทึกไฟล์หรือรูปภาพไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณได้ด้วยการดาวน์โหลด โดยไฟล์จะถูกบันทึกไว้ในตำแหน่งการดาวน์โหลดเริ่มต้น

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่หน้าเว็บที่คุณต้องการดาวน์โหลดไฟล์
 3. บันทึกไฟล์ด้วยวิธีการดังนี้
  • ไฟล์ส่วนใหญ่: คลิกที่ลิงก์ดาวน์โหลด หรือคลิกขวาที่ไฟล์แล้วเลือกบันทึกเป็น
  • รูปภาพ: คลิกขวาที่รูปภาพและเลือกบันทึกรูปภาพเป็น
  • วิดีโอ: ชี้ที่วิดีโอ คลิก "ดาวน์โหลด" ดาวน์โหลด หากดาวน์โหลดไม่ได้ หมายความว่าเจ้าของวิดีโอหรือเว็บไซต์โฮสติ้งป้องกันไม่ให้มีการดาวน์โหลด
  • PDF: คลิกขวาที่ไฟล์และเลือกบันทึกลิงก์เป็น
  • หน้าเว็บ: ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม แล้ว เครื่องมือเพิ่มเติม แล้ว บันทึกหน้าเป็น
 4. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ แล้วคลิกบันทึก หากระบบขอให้เลือก
  • ไฟล์ปฏิบัติการ (.exe, .dll, .bat): หากคุณคิดว่าไฟล์เชื่อถือได้ ให้ยืนยันด้วยการคลิกบันทึก หากคุณไม่มั่นใจเกี่ยวกับเนื้อหาของการดาวน์โหลด ให้คลิกยกเลิก 
 5. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น คุณจะเห็นไฟล์ดังกล่าวที่ด้านล่างของหน้าต่าง Chrome คลิกชื่อไฟล์เพื่อเปิดไฟล์

หากต้องการค้นหาไฟล์ในคอมพิวเตอร์ ให้คลิก "ลูกศรลง" ถัดจากชื่อไฟล์ ลูกศรลง แล้ว แสดงในโฟลเดอร์ หรือ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม แล้ว แสดงใน Finder ไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดไว้ก่อนหน้านี้จะแสดงอยู่ในหน้าดาวน์โหลดเช่นกัน

หยุดชั่วคราวหรือยกเลิกการดาวน์โหลด

 1. ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้ค้นหาไฟล์ที่กำลังดาวน์โหลดซึ่งคุณต้องการหยุดชั่วคราวหรือยกเลิก
 2. คลิก "ลูกศรลง" ลูกศรลง หรือ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม ข้างชื่อไฟล์ที่ด้านล่างของหน้าจอ
 3. คลิกหยุดชั่วคราว กลับมาทำงานอีกครั้ง หรือยกเลิก

ดูรายการไฟล์ที่คุณได้ดาวน์โหลดไว้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม แล้ว ดาวน์โหลด
  • เปิดไฟล์ด้วยการคลิกชื่อไฟล์นั้น ไฟล์จะเปิดขึ้นในแอปพลิเคชันเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์สำหรับประเภทไฟล์นั้น
  • หากต้องการนำการดาวน์โหลดออกจากประวัติของคุณ ให้คลิกนำออก นำออก ทางด้านขวาของไฟล์ ไฟล์จะถูกนำออกจากหน้าดาวน์โหลดของคุณใน Chrome ไม่ใช่จากคอมพิวเตอร์

เปลี่ยนตำแหน่งการดาวน์โหลด

คุณสามารถเลือกตำแหน่งบนคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกสิ่งที่ดาวน์โหลดโดยค่าเริ่มต้น หรือเลือกปลายทางเฉพาะสำหรับการดาวน์โหลดแต่ละครั้ง

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม แล้ว การตั้งค่า
 3. คลิกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ปรับการตั้งค่าการดาวน์โหลดของคุณในส่วน "ดาวน์โหลด" โดยทำดังนี้
  • หากคุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่งเริ่มต้นในการดาวน์โหลด ให้คลิกเปลี่ยน แล้วเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์
  • หากคุณอยากเลือกตำแหน่งเฉพาะสำหรับการดาวน์โหลดแต่ละครั้ง ให้เลือกช่อง "สอบถามที่เก็บไฟล์ก่อนดาวน์โหลด"

ตำแหน่งเริ่มต้นในการดาวน์โหลด

หากคุณไม่เปลี่ยนตำแหน่งเริ่มต้นในการดาวน์โหลด Google Chrome จะดาวน์โหลดไฟล์ไปยังตำแหน่งต่อไปนี้

 • Windows 10, 8, 7 และ Vista: \Users\<username>\Downloads
 • Mac: /Users/<username>/Downloads
 • Linux: /home/<username>/Downloads
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร